!

Tasslehoff Fúróláb személy

Margaret Weis – Tracy Hickman: A tavaszi hajnal sárkányai
Margaret Weis – Tracy Hickman: Az őszi alkony sárkányai
Margaret Weis: Lélekkovács
Margaret Weis – Tracy Hickman: A törpetárnák sárkányai
!

Tasslehoff Larry Elmore festményén


Idézetek

>!
lilla_csanyi

Kevés teremtmény él Krynnen, amelyik képes olyan gyorsan mozogni, mint egy izgatott surranó. Mire Tanis utolérte Kitiarát, Tasslehoff már messze előttük járt. Tanis kiáltott Tasnak, hogy álljon meg, de kevés lény él Krynnen, amely olyan süket, mint egy izgatott surranó.

278. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Tasslehoff Fúróláb
>!
csillagka P

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Imát mondtam szegény mocsári törpékét – jelentette be Tashlehoff komolyan, és Tanis mellé zárkózott. – Elistan tanított meg rá. A lelküket Paladine-nak ajándékoztam.
– Ajánlottad – javította ki Tanis. – A kezébe ajánlottad a lelküket.
– Azt is – sóhajtotta Tas.
– Jól tetted, hogy erre is gondoltál – mondta Tanis.- Nekünk nem jutott eszünkbe.
– Titeket lefoglalnak a nagy dolgok -mondta Tas. – Én majd törődöm a kicsikkel

Kapcsolódó szócikkek: Tasslehoff Fúróláb
>!
Puclifer

– Tudod – mondta tőle szokatlan keserűséggel –, egyszer megkérdeztem az apámtól, miért ilyen kicsik a surranók, miért nem vagyunk olyan nagyok, mint az emberek vagy az elfek? Rettentően szerettem volna, hogy nagyobb lehessek – dünnyögte csöndesen és egy pillanatra vére elhallgatott.
– És mit felelt az apád? – kérdezte Fizban kedvesen.
– Azt mondta, hogy a surranók azért kicsik, mert kis tetteket kell végrehajtaniuk, meg hogyha megnézem magamnak a világban előforduló nagy dolgokat, hamar kiderül, hogy azok is csak sok kicsiből tevődnek össze. Az a hatalmas sárkány odalent, valójában pöttömnyi vércsöppecskékből áll, meglehet. És végül is az apró dolgok azok, amelyek igazán számítanak.
– Nagyon bölcs ember a te apád.
– Igen – dörgölte meg Tass a szemét. – Nem láttam már, ki tudja, mióta. – Hegyes állat előreszegte, ajkát összepréselte. Ha most meglátná az apja, így megtörten, elkeseredetten, így biztos nem ismerné föl a fiát.
– Hagyjuk hát a nagy dolgokat a többiekre! dünnyögte végül Tass. – Arra ott van Tanis és Sturm, meg Aranyhold. Majd ők megoldanak mindent. Mi pedig végrehajthatjuk a kis tetteket, még ha nem tűnnek is olyan fontosnak.

Kapcsolódó szócikkek: Tasslehoff Fúróláb
>!
Peter_Jozsa

Láttam egyszer egy varázslót, amint előteremtett egy démont. Azt meg tudnád csinálni? Egy egészen pici démont! Azonnal vissza is küldhetnéd. Nem? – és Tass csalódottan fölsóhajtott.

Kapcsolódó szócikkek: Tasslehoff Fúróláb
>!
Xab

Egy meztelen csiga! – rikkantotta Tass és közelebb szökellt, hogy jobban megnézze. – Hanem nézzétek, hogy mekkora? Mit gondoltok, hogyan nőhetett ilyen nagyra? Kíváncsi lennék, hogy mit eszik…
– Bennünket, te hígvelejű – bömbölte Kova és abban a pillanatban terítette a földre a surranót, amikor a csiga felé köpött egy bűzös nyálsugarat.

Kapcsolódó szócikkek: Tasslehoff Fúróláb
>!
Merielle

"Mi az? – kérdezte, bár már tudta is a választ.
Bupu csak megvonta a vállát: – Szép kő – mondta közömbösen és újból belekotort a szütyőjébe.
– Egy smaragd! – sóhajtott Raistlin.
Bupu fölpillantott: – Tetszik? – kérdezte a mágustól.
– Ó, nagyon! – suttogta Raistlin.
– Fogod! – nyomta Bupu a varázsló kezébe a drágakövet. Azután diadalittas kiáltással előhúzta azt, amit végül is keresett. Az újabb csodára éhes Tass közelebb hajolt, de nyomban utálkozva vissza is tántorodott. Egy döglött… régesrég döglött… gyík volt az. Megmerevedett farkára egy agyonrágott zsineget kötöztek. Bupu büszkén Raistlin felé nyújtotta. – Gyógyít köhögés!
A mágus, aki ennél sokkal undorítóbb dolgokhoz is hozzászokott, rámosolygott Bupura, megköszönte, de azonnal el is utasította a csodaszert, biztosítva felőle kis hívét, hogy a köhögése múlandó tünet."

96. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Bupu · Raistlin Majere · Tasslehoff Fúróláb
Hirdetés
>!
Lahara ISP

Tas a törpe hűlt helyéhez ment és kezével hadonászott a ködben.
– Nem látom. Mondd csak, Kova, ha elviszi a lelkedet, végignézhetem?

394. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Tasslehoff Fúróláb
>!
Lahara ISP

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Arman valódi neve Véső, a testvére meg Csákány. Véső meg Csákány! – kuncogott a surranó. – Ez vicces!

377. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Tasslehoff Fúróláb
>!
Lahara ISP

Tas beszélt egy keveset törpéül. Néhány szót minden nyelven ismert, mert mindig jól jön, ha az úton bárkivel hozza is össze a sors, azt mondhatja neki: „De hiszen elejtetted!”

350. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Tasslehoff Fúróláb
>!
madárka

Az elképzelhető legkegyetlenebb büntetés egy surranónak az, ha bezárják. Másfelől viszont az a hír járja, hogy bármely más lény számára az a legkegyetlenebb büntetés, ha egy surranóval együtt csukják be. Tasslehoff háromnapi szakadatlan fecsegése, viccelődése és mindenféle tréfája után a társaság minden tagja egész biztosan készségesen vállalt volna egy békés órát valamilyen kínpadon.

360. oldal (Delta Vision, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: Tasslehoff Fúróláb