Tarján Vilmos személy

Kondor Vilmos: Bűnös Budapest
Kondor Vilmos: Magda, a bestiális Népszínház utcai mindenes
Böszörményi Gyula: Leányrablás Budapesten
Böszörményi Gyula: A Rudnay-gyilkosságok
Böszörményi Gyula: Ármány és kézfogó
Böszörményi Gyula: Nász és téboly
Böszörményi Gyula: Szer'usz világ
Böszörményi Gyula: A Barnum-rejtély
Böszörményi Gyula: A hullaházi skandalum
!

„Tarján Vilmos (Bp., 1881. márc. 25. – Bp., 1947. nov. 1.): újságíró, színházigazgató. 1903-tól a Magyarság, majd a Friss Újság, később a Magyar Hírlap, 1910-től Az Est munkatársa. 1907-ben kabarétársulatot szervezett, amellyel a délvidéki városokat járta. A rendőrségi riport egyik legsikeresebb művelője a m. sajtóban. Az I. világháborúban haditudósítóként működött és a hadiszállításokról írt feltűnést keltő leleplező cikkeket. Sokáig ig.-ja volt az Otthon Írók és Hírlapírók Körének. 1920-ban megvált az újságírástól, a New York Kávéház Rt. ig.-ja lett. 1924-ben egy ideig a Royal Orfeum, majd a Fővárosi Operettszínház ig.-ja is volt. – F. m. Pesti éjszaka (Bp., 1940); Riporteri titkaimat nem viszem sírba (Bp., 1943). – Irod. A New York-tól a Hungáriáig (szerk. Konrádyné Gálos Magda Bp., 1965).”

forrás: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC15363/15500.htm


Idézetek

CsN>!

– Maga igazán pocsékul fest, kedves Vilmos.
– Nagyon köszönöm, Milike – küldött felém halovány mosolyt a puha párnákon heverő, bepólyált fejű, ragtapaszokkal és fapálcikákkal kipányvázott orrú bűnügyi riporter.

420. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Hangay Emília (Mili) · Tarján Vilmos
2 hozzászólás
Nymeria96>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Most nézzék meg! – mondta a pinceajtóban strázsáló rendőröknek. – A báró lotyója meg a zsidó firkász bűnügyi helyszíneken lófrál! Hát hová jut így a mi szép magyar hazánk?
Megtorpantam. Hátranéztem. Tarján Vili, aki mögöttem jött, holtsápadtan bámult rám. Ő is hallott minden szót, ám nem tudta, mit tegyen. Én viszont igen.
– Vilmos, kérem, megfogná ezt nekem? – nyújtottam felé a kesztyűt, amit épp az imént rántottam le a jobb kezemről. – Köszönöm!
Azzal visszaléptem a szobába, megkocogtattam Detrich vállát, és amikor az a disznó csodálkozva felém fordult, két irtózatos pofont kevertem le neki.
– Az egyiket a lotyó, a másikat a zsidó adta – mondtam. – És most, ha kívánja, letartóztathat hivatalos közeg elleni erőszakért.

184-185. oldal, 8. Eső, vér és két pofon (Könyvmolyképző, 2016)

nettikeee P>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Hogy maga, kisasszony…! Valóban maga volna Hangay Emília, akit a méltóságos úr volt szíves elütni?!
– Nos, nem a szívével, inkább a konflisával tette, de igen, én vagyok Hangay Emília, aki jobban kedveli, ha Milinek szólítják – nevettem rá a bumfordi fickóra.

233. oldal

_Katie_ P>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

[…]
– Amennyire tudom, a báró úr közölte vele, hogy az önök családjában a nők szabad akaratukból dönthetik el, kihez óhajtanak hozzámenni…
– Helyes!
– …és bár ezt ő maga sem tartja egészen helyénvalónak…
Micsoda?!
– …mégsem érzi jogosultnak önmagát arra, hogy Emma kisasszony kezét a konzulnak adja.
– Na, még szép! – fújtattam akkorát, hogy Tarján Vili szempillája belerezzent. […]

137-138. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Hangay Emília (Mili) · Tarján Vilmos
Csi>!

– Mit képzel rólam, maga pimasz?! – kiáltottam. – Szóljon, ha akar a csiszolt mellé egy olyan monoklit is, amit lánc nélkül se veszít el, és esküszöm, menten megkaphatja!

Kapcsolódó szócikkek: Hangay Emília (Mili) · Tarján Vilmos
5 hozzászólás
Dia9117>!

Ha nincs Tarján Vili meg a vele kötött titkos szövetség, e pillanatban így szóltam volna: „Sürgösen menjen szemorvoshoz, kedves báró úr, ez a ruha ugyanis, amit rajtam lát, határozottan nem cselédöltözet!”

166-167. oldal

julicsenge IP>!

– Hát maga meg mit keres itt?
– Jó híreket – felelte Vili torz orrhangon, amit az arca közepén éktelenkedő flastromnak köszönhetett. – Van-e magácskának efféle?
– A rossz hír hiánya is annak számít?

13. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Hangay Emília (Mili) · Tarján Vilmos
Zetsuen>!

– Kezét csókolom, méltóságos asszonyom! – kapta le fejéről vizes kalapját Vili.
– Ez valami új sport? – mérte végig őszinte kíváncsisággal a hírlapírót Erdődy grófnő. – Mostantól hetente felszalad a Svábhegyre, hogy tiszteletét tegye nálunk?

90. oldal, 4. Letartóztatva (Könyvmolyképző, 2016)

Perly>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– A jelenleg is őrizetben lévő Tarján Vilmos sorsát azonban még ma el kell rendeznünk – mondta a kegyelmes úr.
Tessék?! – kiáltottam. – A Vilike miért van becsukva?
– Mert mindent tud az ügyről, és ráadásul hírlapíró – felelte komoran a miniszterelnök –, így tehát biztosra veszem, hogy amint tollat kap a kezébe, nyomban szertekürtöli a titkainkat.
– Richárd, maga is tudja, hogy ez ostobaság – léptem a báró elé. – Vili a barátja! Vagyis… Magának nincsenek barátai, de Tarján Vilmos mégiscsak valami olyasféle – két kezemmel hadonászva különböző formákat mutattam, mert nem találtam a megfelelő szót. – Olyan… Hogy is mondjam? Olyan izé, mint ami leginkább egy barátra hasonlít.

684. oldal, 32. Végjáték (Könyvmolyképző, 2016)

Zzsófi>!

– Mert a nevetés, az bizony gyógyít, Milike! Jegyezze ezt meg, és kerülje messziről mindazt, ami bánatot okoz.

346. oldal, 16. Revolvergolyó, mérgezett szivar és útszéli felkoncolás (Könyvmolyképző, 2016)

Kapcsolódó szócikkek: bánat · Hangay Emília (Mili) · nevetés · Tarján Vilmos