!

tantra fogalom

Georg Feuerstein: Tantra, az extázis ösvénye
Tristan Taormino: The Ultimate Guide to Kink

Idézetek

>!
Cicu

Manóranydzsan Baszu szerint a Tantrák a legősibb szentírások, melyek egyidősek a Védákkal, ha nem idősebbek náluk. Mivel a Védák keletkezését az i.e.-i negyedik-harmadik évezred környékére helyezik, ez azt jelentené, hogy a Tantrák legalább öt-hatezer évesek. Ez egybeesik néhány tibeti buddhista láma véleményével, amely szerint a (buddhista) tantrát legelőször évezredekkel Gautama Buddha előtt tanították. Ezen eredeti tantrikus tanításokat egy másik megvilágosodotthoz, Tenpa Senrab Buddhához, a tibeti bön hagyomány megalapítójához kötik. (12)
Egy későbbi hindu mű, a Nárájaníja-tantra szerint a Védák származnak a Tantrákból és nem fordítva. Az általános tantrikus vélemény azonban az, hogy a tantrák egy újabb, Védákat felváltó kinyilatkoztatást alkotnak. Ehhez hasonlóan a tudósok döntő többsége is elutasítja azon elgondolást, miszerint a tantra a Védák korából vagy azt megelőző korszakból származik.

12 – Lopon Tenzin Namdak, a tibeti bönpo hagyomány Yung-drung bön iskolájának vezetője szerint Tenpa Senrab Buddha 18000 (tizennyolcezer) évvel ezelőtt élt. (A tudomány mai állása szerint az i.sz.-i 8-10. sz. környékén.)

33. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Buddha · buddhizmus · hinduizmus · tantra · tibeti · Védák
>!
s_l_m

A Mahánirvána-tantra sohasem utasítja el teljes egészében a védikus kinyilatkoztatást, hanem saját újszerű ezotériájának megalapozására használja. Nem tekinti a védikus lelki gyakorlatok széles skáláját haszontalannak, egyszerűen csak a kali-juga embere képtelen őket sikeresen alkalmazni. A Kula-arvana-tantrában (2.10) Siva még azt is kijelenti: a védikus tudás lényegét a bölcsesség rúdjával köpülte ki a Védák és az Ágamák óceánjából. Ezzel egyértelműen bizalmat szavaz a védikus kinyilatkoztatásnak. Mégis, ugyanabban a tantrában (2.68) ugyanő kijelenti:
Kedvesem, akik jártasak a négy Védában, de nem ismerik a kulát, azok „kutyafőzők”. Ugyanakkor, ha egy alacsony kasztú kutyafőző ismeri a kulát, akkor felette áll a brahminnak.

A kula szó itt, mint ahogyan azt majd később kifejtem, a tantrikus bölcsesség lényegét jelenti, ami nem más, mint az isteni erő (sakti) bölcsessége. A fenti versszak az elméleti tudást a közvetlen tapasztalásnál farizeusi módon többre tartó papi réteg álcázott kritikája. Ezzel szemben a tantrikus törekvők mindenekelőtt gyakorlati teológusok. Egyetlen céljuk a kifinomultabb világok feletti uralom elérése, majd végül a minden anyagin túli végső Valóság tényleges megvalósítása. Mint ahogyan azt a tantrikus szaktekintélyek is határozottan állítják, lényegretörő lelki gyakorlataik hatékonyságának köszönhetően felülmúlják a brahminokat, a védikus kinyilatkoztatás őrzőit, akik öröklés útján hagyományozzák tovább pozíciójukat, mint a hindu társadalom legmagasabb osztálya.

32. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Káli Júga · Síva · tantra · Védák
2 hozzászólás
>!
Cicu

Az emberek féltek a tántrikák átkaitól és varázslataitól, s ezért nem akartak olyannak mutatkozni, mint aki elítéli vagy rágalmazza őket, még akkor sem, ha a tantrikus látásmódot és gyakorlatokat helytelennek tartották. A vidéki India még mind a mai napig egyszerre tiszteli és féli az aszkétákat, különösen a tantrikus viselkedést folytatókat. A jóginokat és jóginíket mindig is számtalan rejtett erő birtokosainak tartották. A tantrikus beavatottak esetén ezt az erőt különösen nagynak érezték, mert ők igen gyakran voltak szoros közelségben az élet sötét oldalával, név szerint: a halottak birodalmával.

28. oldal

Kapcsolódó szócikkek: aszkéta · átok · halál · India · tantra · varázslat
>!
s_l_m

A tantrikus ösvényen való sikerhez elengedhetetlen a hiteles mestertől való beavatás, és a hosszú évek kitartó gyakorlása. Útmutatás, hiteles beavatás és teljes elkötelezettség nélkül a tantra-jóga gyakorlója a józan eszét és az egészségét teszi kockára. Az eredeti írásokban található számtalan figyelmeztetés nem csupán retorikai jellegű, mert az általuk leírt veszélyek cseppet sem túlzóak. A tantra-jóga, mint ahogy azt nem egy szentírás kihangsúlyozza, valójában egy veszélyes ösvény, amely az ostobákat még szorosabb béklyókba köti, és csak a bölcs törekvőket vezeti el a benső szabadsághoz és a spirituális örömhöz. Nem véletlenül hívják az igaz tantrikus törekvőket hősöknek (víra), mert csalóka és veszélyes vizeken kell evezniük, ami állandó éberséget és belső erőt követel.

Nem találok okot, amiért a nyugati félteke őszinte kutatói ne lennének képesek mesteri szintre jutni a tantra-jógában, amit bizonyít, hogy néhányuk ténylegesen el is érte azt. De minden esetben a saját magukon való kemény munka előzte meg a spirituális megvilágosodást. Nem lehet kanyarokat levágni, mert a gyors eredmények ill. a hétvégi megvilágosodás utáni vágy csupán a kali-juga, a megtévesztettség és mohóság uralta jelen kor tünete csupán.

16. oldal

Kapcsolódó szócikkek: beavatás · jóga · Káli Júga · tantra
>!
s_l_m

Vigyázat! Felnőtt tartalom.

A számtalan kiváló buddhista tantra könyv segítségével valós képet kaphatunk erről a hagyományról, felvértezve magunkat az álokoskodásokkal szemben. A hindu tantráról szóló kevés hiteles könyv, valamint a fent említett Woodroffe könyvei, bár az időpontok és a helyek tekintetében sokszor pontatlanok, mégis sok szempontból példa értékűnek tekinthetők. A hinduknak sajnos sohasem volt olyan kiterjedt, tanítást és gyakorlatot bemutató szerzetesi hagyományuk, mint a buddhistáknak, különösen, mint a tibeti Gelugpa iskolának. Ezért, noha nem lehetetlen, mégis nehéz olyan hindu tantrikus beavatottat találni, aki nemcsak mestere a tantra gyakorlati mélységeinek, de képes annak elméleti megvilágítását is tudományos alapossággal vázolni. Ebből adódóan természetes módon fordult a nyugati tudomány inkább a buddhista tantra felé. Egy figyelemreméltó kivétel mégis létezik: Laksmandzsú Szvámí (1907-1994), a kasmíri kaula hagyomány jeles beavatottja és terjesztője, aki sok nyugati tudósra és hindu bölcsre volt inspiráló hatással. Laksmandzsú Szvámí sok tanítványa úgy tartja, hogy mesterük, a 10. sz.-i híres tanító és beavatott, Abhinava Gupta reinkarnációja volt.
A hindu tantra örökségének szegényes kutatása és a róla megjelent kevés alapos kiadvány az utóbbi években teret adott egy nagy halom téveszméken alapuló, népszerű könyvnek, amelyeket egyszerűen csak „neo-tantrista” könyveknek hívok. Olyan szinten egyszerűsítik le a dolgokat, hogy egy valódi beavatott vajmi keveset találna bennük az általa követett tantrikus hagyományból. A leggyakoribb torzítás a tantra-jógát pusztán rituális vagy szakrális közösülésként beállítani. Ennek eredményeként az átlagember elméjében a tantra egyenlővé vált a nemi élettel. Semmi sem esik messzebb az igazságtól!
Áttanulmányoztam ezen könyvek jó részét, melyekre egy tibeti láma tréfásan csak annyit mondott: „Kalifornia-tantra”. Egyszer még egy előadásra is beültem, ahol egy minden nemű szellemi ihletettség nélküli, gyakorlatilag pornó videót mutattak be, ezzel mutatva be a neo-tantrizmust – a feléig bírtam, aztán leléptem. A neo-tantrista kiadványokkal való találkozásaimkor minden esetben azzal a szomorú érzéssel kellett szembesülnöm, hogy téves módon, teljesen félreértik a tantrikus ösvényt. Tévedésük legfőbb alapja a tantrikus gyönyör (ánanda, mahá-szukha) és a hétköznapi orgazmus során átélt testi öröm összekeverése. Valójában az olyan szavak, mint a „gyönyör” vagy az „öröm” képezik a neo-tantrikus irodalom legfőbb figyelemfelkeltő jelszavait. Ezen kiadványok minden bizonnyal nagy segítséget nyújtanak azoknak az embereknek, akik egy színesebb és beteljesültebb nemi életre vágynak, de szinte minden esetben igen messze esnek a tantra eredeti szellemiségétől. Ebből adódóan sajnos félrevezetik az embereket, és ahelyett, hogy az egyént a minden élőlényre áldást hozó, önnön belső megvilágosodásának elérésére buzdítanák, csak a nárcizmust, az önáltatást és a hamis reményeket táplálják benne.

13. oldal

Kapcsolódó szócikkek: hinduizmus · jóga · tantra
>!
Lunemorte MP

Vigyázat! Felnőtt tartalom.

Tantra is the ancient Eastern spiritual practice that embraces sex as a legitimate and effective path to enlightenment. Tantra is an embodied spiritual practice. It embraces all elements and aspects of life—including but not limited to sex—as a way to experience direct knowledge of the divine.

Tristan Taormino: The Ultimate Guide to Kink BDSM, Role Play and the Erotic Edge

Kapcsolódó szócikkek: tantra