!

Szörnyeteg Lajos személy

Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér
Lázár Ervin: Bikfi-bukfenc-bukferenc
Lázár Ervin: Gyere haza, Mikkamakka!

Idézetek

>!
Sophia_Mathe

– Ott hagytad abba, kedves Zordonbordon – mondta mézesmázosan –, hogy nagyon elszaporodtak a pomogácsok.
Zordonbordon vészjóslóan ránézett.
– Mi az, hogy ott hagytam abba? Ennyi talán neked nem elég?
Vacskamati bizonytalanul behúzta a nyakát.
– De, dehogynem elég. El tudom képzelni, hogy szoronganak most szegények. Segíteni kellene rajtuk.
Zordonbordon a fejéhez kapott.
– Eszedet hagytad? Segíteni a pomogácsoknak?! Tudod te, mit beszélsz?
– De hát ha egyszer szoronganak – védekezett Vacskamati.
Zordonbordon se volt rest, minden színészi képességét latba vetette.
– Szoronganak! – mondta gunyorosan, aztán suttogóra fogta a hangját. – Rövidesen megindítják a döntő támadást.
Szörnyeteg Lajos arcára őszinte szánalom ült.
– Jaj de sajnálom szegényeket! – mondta.
– Kiket? – förmedt rá Zordonbordon.
– Hát akiket megdöntőtámadnak.
– Jaj de ostobák vagytok! – sóhajtott galádul Zordonbordon, és ettől a sóhajtól Aromo észbe kapott.

Gyere haza, Mikkamakka

>!
negyvenketto

Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.

A múltkor Mikkamakkával
Fát vágni mentünk az erdőre,
De olyan szerencsétlenül dőlt
A fa, hogy Dömdödöm alászorult.

Huhú, fiúfütty, lengettek, rengettek, fütyörésztek, fityirésztek a többiek.
– Ez nem vers, kikérem magamnak! – dühöngött Bruckner Szigfrid.
– Hallod, Mikkamakka, azt mondja, nem vers?! – méltatlankodott Szörnyeteg Lajos.
Mikkamakka ráncolta a homlokát.
– Hát bizony – mondta aztán –, kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
– Miért – lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos –, amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik? Akkor miért nem vers?
Mikkamakka elgondolkozott, vakarta a feje búbját. Valami okosat akart kisütni. Ki is sütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta:
– Csak!
És lássuk be, igaza volt.

Dömdö-dömdö-dömdödöm című fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Bruckner Szigfrid · Dömdödöm · Mikkamakka · Szörnyeteg Lajos · vers
>!
Dün SP

Szörnyeteg Lajos konokul lehajtotta a fejét.
– Akkor se láttam még soha egy darab pomogácsot sem.
Aromó csípőre tette a kezét, odaballagott Szörnyeteg Lajos elé.
– Miért, talán bumerángot láttál már? Vagy hangyászsünt, kacsacsőrű emlőst, huszonnégy karátos aranyat, harisnyakötőt, gőzkalapácsot, bálnát, anakondát, hexencsúzt, lámát, bálombökit és guttermuttert? Láttál? Nem láttál! És mégis létezik valamennyi.

Kapcsolódó szócikkek: Aromo · kacsacsőrű emlős · Szörnyeteg Lajos
>!
Adrienne

– Csend legyen! – kiáltott Mikkamakka. – Ki következik?
– Én – mondta Vacskamati. – Egy egészen rövid verset írtam.
– Halljuk!

Szerda ablakában
csütörtök ül,
és ordít
csütörtökül.

Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte:
– Miért csütörtökül ordít?
– Mert csütörtök – mondta Vacskamati –, ha péntek lenne, péntekül ordítana.
– Idegen nyelveket nem tud? – akadékoskodott Bruckner Szigfrid.
– Nem – mondta Vacskamati –, ez egy műveletlen csütörtök.

Dömdö-dömdö-dömdödöm

Kapcsolódó szócikkek: Bruckner Szigfrid · Mikkamakka · Szörnyeteg Lajos · Vacskamati
>!
FruzsinaRacz

– Akkor sem láttam még soha egy darab pomogácsot sem.
Aromo csípőre tette a kezét, odaballagott Szörnyeteg Lajos elé.
– Miért, talán bumerángot láttál már? Vagy hangyászsünt, kacsacsőrű emlőst, huszonnégykarátos aranyat, harisnyakötőt, gőzkalapácsot, bálnát, anakondát, hexencsúzt, lámát, bálombökit és guttermuttert?

Gyere haza, Mikkamakka

Kapcsolódó szócikkek: Aromo · Szörnyeteg Lajos
>!
Bi_bi_bi

– És velünk van Szörnyeteg Lajos is.
– Szörnyeteg? – csodálkoztam. – Annyira csúf?
– Hát nem valami nagy szépség, az biztos – mondta Mikkamakka. – De csúfnak se csúf. Mondjuk inkább csúnyácska.

Bemutatkozunk

Kapcsolódó szócikkek: Mikkamakka · Szörnyeteg Lajos
>!
encus625 P

Kiráncigálta Szörnyeteg Lajost a zuhany alól, adott neki két szelíd kis pofont, hogy magához térjen.
– Szó sem fér hozzá – mondta neki –, hogy itt csak egyetlen dolog segít. A kutyabengekéreg. Rágicsáljál kutyabengekérget, és egyszeriben elmúlik az álmosságod.
Az utolsó mondatot már hallotta Ló Szerafin, a kék paripa, Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa meg Bruckner Szigfrid, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán is. Merthogy a nagy zajongásra előkászálódtak a hűvösből.
– Még hogy kutyabengekérget álmosság ellen! – szólt közbe rögtön méltatlankodva Ló Szerafin. – Tudod te, Aromo, hogy mire való a kutyabengekéreg?
– Hogyne tudnám – mondta hetykén Aromo –, mire való lenne?! Hashajtó.
– És te hashajtóval akarod elmulasztani az álmosságát?! – háborogtak a többiek.
– Persze – mondta Aromo –, amíg megy a hasa, úgysem tud elaludni. Világos, nem?

26. oldal

>!
Dün SP

– Csend legyen! – kiáltott Mikkamakka. – Ki következik?
– Én – mondta Vacskamati. – Egy egészen rövid verset írtam.
– Halljuk!

Szerda ablakában
csütörtök ül,
és ordít
csütörtökül.

Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte:
– Miért csütörtökül ordít?
– Mert csütörtök – mondta Vacskamati –, ha péntek lenne, péntekül ordítana.
– Idegen nyelveket nem tud? – akadékoskodott Bruckner Szigfrid.
– Nem – mondta Vacskamati –, ez egy műveletlen csütörtök.

119-120. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Bruckner Szigfrid · Mikkamakka · Szörnyeteg Lajos · Vacskamati
2 hozzászólás
>!
Dark

– Hát, kérlek szépen – kezdett bele –, a pomogácsok kétszer akkorák, mint egy elefánt. Öt lábuk van, és öt kezük. S mind az öt kezükben egy-egy gyilok.
– Micsoda? – kérdezte zöldre váltan Szörnyeteg Lajos.
– Gyilok. Azaz gyíkleső. Vagyis békanyúzó – magyarázta Vacskamati.

Gyere haza, Mikkamakka

Kapcsolódó szócikkek: Szörnyeteg Lajos · Vacskamati
>!
Morn 

– De mit csináljak – siránkozott Szörnyeteg Lajos –, amikor úgy szenvedek az álmosságtól?!
– Hát aludj – mondta Mikkamakka –, feküdj le és aludj!

35. oldal, Szörnyeteg Lajos jaj de álmos (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: Mikkamakka · Szörnyeteg Lajos