!

szokás fogalom

Robert Merle: Csikóéveink
Khaled Hosseini: Papírsárkányok
Feldmár András: Szégyen és szeretet
Szepes Mária: A mindennapi élet mágiája
Kassai Lajos: Lovasíjászat
A. S. Neill: Summerhill
Graham Greene: A tiszteletbeli konzul
James Clavell: A Nemes Ház
Mark Twain: Puddingfejű Wilson
Montaigne: Esszék
Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika
Fóti Péter: Útmutató rebellis tanároknak
Gállos Orsolya (szerk.): A kígyómenyasszony
Antoine de Saint-Exupéry: The Little Prince
Cesare Pavese: Szép nyár
Déry Tibor: Kedves bópeer…!
Henri Bergson: A nevetés
Henry Fielding: Joseph Andrews
A pillangó álma
Franz Kafka: Naplók, levelek
Matthijs van Boxsel: A butaság enciklopédiája
Konfuciusz: Beszélgetések és mondások
Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei 1-2.
Schirilla György: A legnagyobb hazugság
William Faulkner: Augusztus fénye
Martin Walser: Egy szerelmes férfi
Steve Berry: Nagy Károly nyomában
Szép Ernő: Dali dali dal
Mándy Iván: Az enyedi diák
Gail Carriger: Changeless – Változatlan
G. István László: Merülő szonettek
Máté Gábor – Gordon Neufeld: A család ereje
Jonathan Franzen: Erős rengés
On Sai: Calderon, avagy felségáruláshoz bricsesz dukál
Csejtei Dezső: A spanyol egzisztencializmus története
Lionel Shriver: Születésnap után
Chris Hadfield: Egy űrhajós tanácsai földlakóknak
Epiktétosz: Epiktétosz összes művei
Feldmár András: Életunalom, élettér, életkedv
Horváth György: Személyiség és öntevékenység
Giedra Radvilavičiūtė: Ma éjjel a falnál alszom
Marie Rutkoski: The Winner's Curse – A nyertes átka
Montaigne – André Gide: A tapasztalásról
Széchenyi István: Merjünk nagyok lenni…
Jen Sincero: Vagány vagy!
Ittzés Laura: Nyolc perc
Istók Anna: Éhes felhő a napot
Demkó Kálmán: Polgári családélet és háztartás Lőcsén a XVI. és XVII. században

Idézetek

>!
selfmadehell P

Nem azért állunk meg a piros lámpánál, mert a piros szín megállásra késztet. A piros fény azért szabályozó erejű, mert megállunk, ha látjuk. Vagyis egy szabály nem az érveknek, hanem a csordaszellemnek köszönheti az erejét. Nem a ratio, hanem a szokások és a hagyomány határozza meg létezésünket.

40. oldal

Kapcsolódó szócikkek: piros · szabály · színek · szokás
>!
FontolvaHaladó

mind idegenebbül lesz megszokott
az itt maradt árnyéktenyérnyi térben
egy mozdulat (a maga idejében) –
visszhangzik bennem, de nem hagy nyomot,

14. oldal - mind idegenebbül...

Kapcsolódó szócikkek: megszokás · szokás
>!
Sli SP

A szokásnak, nyájas olvasóm, oly nagy hatalma van az emberi elme felett, hogy semmi olyat nem állíthatnék róla, ami túlságosan furcsának vagy nagyon nagy túlzásnak látszana. Korántsem lehetetlen vagy valószínűtlen annak a zsugorinak a históriája, aki annyira megszokta, hogy másokat becsapjon, hogy azután végül magamagát csapta be: nagy élvezettel lopott ki a saját zsebéből egy guinea-t, hogy hozzátegye féltve őrzött pénzrakományához. Így járnak azok a csalók is, akik már oly régen csalják meg egész ismeretségi körüket, hogy végül megtanulják az öncsalás mesterségét, s ugyanarra a (bármennyire hamis) meggyőződésre jutnak saját képességeiket, jó tulajdonságaikat és erényeiket illetően, amelyet esetleg már évek óta igyekeznek felebarátaikba elplántálni.

385. oldal, Negyedik könyv – Hetedik fejezet (Magyar Helikon, 1965)

Kapcsolódó szócikkek: megszokás · szokás
>!
Carmilla 

Meng-ce mondotta: „Cselekszenek, és nem tudják, mit tesznek; szokásaik vannak, és nem tudják, miért; leélik életüket, és nem ismerik fel a helyes utat: így él a tömeg."

MENG-CE

40. oldal, (Helikon, 1992)

A pillangó álma A régi Kína bölcsessége

Kapcsolódó szócikkek: szokás
>!
Morpheus

A rend fogalma egészen mást jelent egy nyitott osztályban, mint a mai iskolában szokásos, ahol a szabályokat és szokásokat annak érdekében alakítják ki, hogy elkerüljék a vitákat. A legtöbb osztályban nincs helye az érvelésnek és a konfliktusoknak, mert, úgymond, „nincs idő” arra, hogy a gyerekek és a tanár megtanuljanak egymásra figyelve együtt élni. Nincs adok és kapok, ami a demokrácia egyik legfontosabb eleme.

34. oldal

Fóti Péter: Útmutató rebellis tanároknak Gyerekeknek és szülőknek

Kapcsolódó szócikkek: konfliktus · rend · szabály · szokás · vita
>!
Morpheus

Azok a gyerekek, akiket a rosszfajta fegyelemben neveltek, örök hazugságban élnek. Soha nem mernek önmaguk lenni. Rabszolgái lesznek a bevett üres szokásoknak és erkölcsöknek.

174. oldal

A. S. Neill: Summerhill A pedagógia csendes forradalma

Kapcsolódó szócikkek: erkölcs · fegyelem · gyerek · hazugság · rabszolgaság · szokás
Hirdetés
>!
Chöpp 

Aki elkülönül, nevetségessé válhat, mivel a komikum nagyrészt éppen az elkülönülésből adódik. Ez a magyarázata annak, hogy a komikum igen gyakran egy társadalom szokásaitól, gondolkozásától, vagyis, nevezzük néven a dolgot, előítéleteitől függ.

144. oldal

Kapcsolódó szócikkek: előítélet · szokás
>!
BakosJuci P

Miss Hisselpenny ekkor meglehetősen hangosan tett egy kétségbeesett kísérletet a civilizált beszélgetés újraindítására.
– Á, látom, hozzák a halat. Micsoda kellemes meglepetés! Én nagyon szeretem a halat, ön nem, Mr., izé, Dubh? Olyan nagyon, izé, sós!
Erre a bétahím zavartan leült. Alexia mélyen együtt érzett vele. Egy ilyen megállapításra mit lehet válaszolni?
Az úr – mert hirtelen természete és farkasösztönei ellenére is az maradt – megfelelt Ivynek, ahogy azt az udvariasság általános szabályai diktálták.
– Én is igen kedvelem a halat, Miss Hisselpenny.
Egyes merész tudósok állítása szerint a fejlett kor társadalmi szokásai részben azért alakultak ki, hogy segítsenek kordában tartani és illemre szorítani a farkasembereket a nyilvánosság előtt. Az elmélet lényege szerint az etikett a társadalom krémjét sajátságos falkává változtatta. Alexia sosem adott ennek a teóriának nagy hitelt, de arra, hogy Ivy pusztán valami hal tárgyú sületlenséggel így megszelídített egy férfit, felfigyelt. Talán mégis van benne valami.

230-231. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Alexia Tarabotti · farkasember · illem · Ivy Hisselpenny · szokás
>!
psn

Mindannyian szóltunk pár szót, mi, akik a Szojuzzal indulni készültünk, pezsgő helyett gyömbéres szénsavas üdítővel koccintottunk, majd egy percre csendben leültünk. Ez az oroszoknál így szokás, mielőtt útnak indulnak valahová, akár a világűrbe, akár a barátjuk dácsájába – ezzel adják meg a tiszteletet a pillanat jelentőségének.

181. oldal

Chris Hadfield: Egy űrhajós tanácsai földlakóknak Mit tanultam az űrrepüléseim alatt a találékonyságról, az eltökéltségről és arról, hogy mindig felkészülten kell várni a problémákat

Kapcsolódó szócikkek: Szojuz · szokás
>!
cseri P

Az indiai kölyök hamar megtanulja majd, amit a britek a század elején, aztán az oroszok nagy nehezen a nyolcvanas évek végén: az afgán független nép. Nagy becsben tartják a szokásokat, de irtóznak a szabályoktól. Így volt ez a sárkányeregető versenyeken is. A szabályok egyszerűek: nincs szabály. Reptesd a sárkányodat. Vágd le az ellenfelét. Sok szerencsét!

Khaled Hosseini: Papírsárkányok Hazatérés Afganisztánba

Kapcsolódó szócikkek: szabály · szokás