!

Szíria helyszín

Vas István: Hét tenger éneke
Kovács Béla: 420 nap Szíriában
Bíró Szabolcs: Liliom és vér
Steven D. Levitt – Stephen J. Dubner: Agyament gondolkodás
Gyürki László: Zarándoklat Szíriába, a kereszténység bölcsőjéhez
Muna Imady: Syrian Folktales

Idézetek

>!
KingucK P

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Első ismert ősöm még Pozsony mellett, Dévény vára alatt nőtt fel, s akik tisztelték, azok Nyugat őrének hívták. A semmiből emelkedett fel a Szentföld napsütéstől és a háborúktól felperzselt lankáin. Az ő fia volt az első, aki Csallóköz szívében, Szerdahely város határában épített házat magának és családjának. Ettől kezdve atyáról fiúra szállt úgy a szerdahelyi kisbirtok, mint a szíriai udvarház.

IV. Isten útjai 2. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Dévény vára · Pozsony · Szentföld · Szíria
>!
Eule P

Első pillanatra a szír főváros olyan, mint egy modern festmény, a háttérben lilásan fénylik a Kasszion-hegy, alatta ragyog a zöld minden árnyalata. Nemhiába nevezik a várost Kelet ragyogásának vagy A költők múzsájának vagy A Paradicsom riválisának… Megérdemli. Damaszkusz más reggel, mint délben, pihen délután, és pazarul csillog este. A ragyogását, színeit és szépségét csak egy Matisse-festmény tudná visszadni.

67. oldal, X. fejezet

Kovács Béla: 420 nap Szíriában Egy geológus feljegyzései

Kapcsolódó szócikkek: Damaszkusz · Henri Matisse · Szíria
>!
Eule P

Nincs még egy terület a világon, ahol az ókor építészeti emlékei ilyen nagy számban, ilyen tökéletesen és ennyire változatos formában maradtak meg, mint Szíriában. A világörökség részeit képező értékes romok, ép lovagvárak, biblikus helyek, csodálatos mecsetek és kora keresztény templomok tárulnak elénk.

11. oldal, Bevezetés

Kapcsolódó szócikkek: Szíria
>!
Eule P

„Kelet gyöngye”, „a sivatag gyémántja”, „a föld menyasszonya” – ezekkel és ezekhez hasonló dicséretekkel halmozták el Damaszkuszt hosszú történelme során.

36. oldal, Szíriáról

Kapcsolódó szócikkek: Damaszkusz · Szíria
>!
Eule P

Latakia is called the bride of the Mediterranean Sea and the Gem of the Syrian coast.

51. oldal, The Muhafaza of Latakia;

Kapcsolódó szócikkek: Szíria
Hirdetés
>!
Eule P

Damascus is distinguished for its old and modern aspects, where archeological remains hundreds of years old and up-to-date buildings stand together side by side.

1-2. oldal, The Muhafaza of Damascus;

Kapcsolódó szócikkek: Damaszkusz · Szíria
>!
Anton_Gorogyeckij P

Az elmúlt években a tudósok elkezdték szisztematikusan nyomon követni különböző szakértők jóslatait. Az egyik leghatásosabb vizsgálatot a Pennsylvaniai Egyetem pszichológia-professzora, Philip Tetlock végezte, aki elsősorban politikával foglalkozik. Közel 300 szakértőt kért fel – kormányhivatalnokokat, politológiai és nemzetbiztonsági szakembereket, valamint közgazdászokat – több ezer jóslat megfogalmazására, amelyek alakulását aztán 20 éven keresztül figyelte. Például: X. demokráciában – mondjuk Brazíliában – a következő választáson az aktuálisan többségi párt hatalmon marad, veszít, vagy megerősíti a pozícióját? Vagy: változni fog-e Y. nem demokratikus országban – mondjuk Szíriában – a politikai rezsim jellege az elkövetkező öt év során? Az elkövetkező tíz év során? Ha igen, akkor milyen irányban?
Tetlock tanulmányának eredményei kijózanítóak. Megállapította ugyenis, hogy a csúcsszakértők – 96%-uk posztgraduális képzést végzett – „azt hitték magukról, hogy többet tudnak, mint amennyit valójában tudtak”. Hogy mennyire pontosan jeleztek előre? Nem sokkal teljesítettek jobban, mint „a dartsozó csimpánzok”, viccelődött Tetlock.

33. oldal (HVG Könyvek, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: Brazília · demokrácia · jóslat · jövő · Szíria
>!
Nazanszkij

Konsztandínosz Kaváfisz: Megtehették volna

Otthontalan szegénység fenyeget már.
Ez a végzetes város, Antiochia,
elemésztette minden pénzemet:
ez a végzetes város, ahol olyan drága az élet.

De fiatal vagyok, egészségem kitűnő.
A görög nyelvet mesterien bírom
(töviről hegyire ismerem Platont és Arisztotelészt,
és a szónokokat meg költőket, aki csak eszedbe juthat).
Vannak fogalmaim a katonai ügyekről
s a zsoldos vezérek között barátaim.
A közigazgatásba is egy kissé behatoltam.
Tavaly fél évig éltem Alexandriában,
tudok egyet és mást (és ez hasznos tudás)
egyről-másról, ami ott van:
a „Kártevő” nézeteiről, aljasságairól, satöbbi.

Úgy tekintettem tehát, mindenképpen illetékes
vagyok, szolgálni ezt az államot,
drága hazámat, Szíriát.

Bármilyen állásba tesznek, igyekszem
hasznára lenni hazámnak. Szándékom ez.
Ha viszont meggátolnak mesterkedéseikkel –
hiszen ismerjük a buzgalmakat, kár beszélni róla –
ha meggátolnak, mit tehetek arról?

Akkor Szavinaszhoz fordulok először,
és ha ez a tökfej nem tud megbecsülni,
megyek ellenfeléhez, a Kosorrúhoz.
És ha az a hülye sem fogad fel,
egyenesen Hürkanoszhoz megyek.
Csak kellek egyiküknek hármuk közül.

Választásom egykedvűsége miatt pedig
lelkiismeretem háborítatlan:
mindhárman egyaránt ártanak Szíriának.

De, tönkrement ember, mit tehetek erről?
Én, szerencsétlen, csak átvergődni szeretnék.
Megtehették volna a mindenható istenek,
hogy gondoskodnak egy negyedikről, aki tisztességes.
Én boldogan szegődtem volna hozzá.

Kapcsolódó szócikkek: Alexandria · Arisztotelész · Platón · Szíria