!

szimpátia / rokonszenv fogalom

Oscar Wilde: A boldog herceg és más mesék
Charlotte Brontë: Villette
Buda Béla: Empátia
Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero válogatott művei
Paul Feyerabend: A módszer ellen
Richard Wiseman: 59 másodperc
Révai Gábor: A kisközösségekről
Jackson Galaxy: Pokoli macskák
Tavi Kata: Táncvarázs
Amie Kaufman – Meagan Spooner: These Broken Stars – Lehullott csillagok

Idézetek

>!
Morpheus

(…) sem a tudomány, sem a kutatási programok metodológiája nem ad érveket az anarchizmus ellen. Sem Lakatos, sem senki más nem bizonyította be, hogy a tudomány jobb lenne, mint a boszorkányság és hogy a tudomány racionálisan jár el. A mi tudomány melletti választásunk szimpátiákon és nem érveken nyugszik: szimpátiák és nem érvek ösztönöznek bennünket a tudományon belül bizonyos lépések megtételére (ami nem azt jelenti, hogy szimpátiákon alapuló döntések ne volnának körülvéve és teljesen lefedve érvekkel, mint ahogy például egy szelet ízletes húst is körülvehetnek és elboríthatnak teljesen a legyek). Nincs rá semmi okunk, hogy e végkövetkeztetéstől levertek legyünk. Végül is a tudomány a mi termékünk – nem pedig urunk; tehát velünk szemben alázatosnak és nem kívánságaink zsarnokának kellene lennie.

599-600. oldal

>!
dorottya_k

Én mindig csak magammal törődöm és mindenkitől elvárom, hogy így tegyen. Ezt nevezik rokonszenvnek.

A híres-nevezetes rakéta

Kapcsolódó szócikkek: szimpátia / rokonszenv
>!
Carmilla 

Ez a nagy különbség a szimpátia és empátia között. Mindegy, mennyit törődöm veled. Csak amikor felismerem benned önmagamat, és téged magamban, akkor lebbenhet fel a fátyol a világról.

200. oldal, Térdepelő helyzet és lehulló hályog (Jaffa, 2013)

Jackson Galaxy: Pokoli macskák Avagy mire tanítanak bennünket a világ legneveletlenebb cicái

Kapcsolódó szócikkek: empátia · szimpátia / rokonszenv
>!
Carmilla 

(…) Lélektanilag nézve két alapvető erő van, az egyik a szükséglet, a másik a szimpátia. A szimpátia pedig mindig hasonlóságon alapul. Azzal szimpatizálok, aki az én értékrendemnek megfelel.

60. oldal, Első beszélgetés Buda Bélával (Kalligram, 2010)

Kapcsolódó szócikkek: szimpátia / rokonszenv · szükséglet
>!
Carmilla 

    Végső soron a szimpátia azonos vagy hasonló összetevők más jellegű szerveződése, mint az empátia. A szimpátia fogalmát egyébként a köznyelv még egy értelemben használja, a szeretet, a kedvelés, az értékelés szinonimájaként. A „szimpatikus” ember az, akit hamar, ismeretlenül is el tudunk fogadni, aki iránt érzünk valami vonzalmat. Valószínűleg benne rejlik a fogalomban az is, hogy a szimpatikus emberrel könnyebben megértjük egymást.

76. oldal, Az empátia jelensége és fogalmának korszerű meghatározása (Gondolat, 1978)

Buda Béla: Empátia A beleélés lélektana

Kapcsolódó szócikkek: szimpátia / rokonszenv
>!
Carmilla 

(…) A szimpátiában szerepet kapott a projekció is, sokkal könnyebben vesszük át a másik ember érzelmeit, ha az olyan helyzetben van, amilyenben mi is voltunk, vagy mi is lehetünk. A gyász érzelmeit jobban átveszi az, aki maga is gyászolt, vagy akinek féltenie kell valakit.

74. oldal, Az empátia jelensége és fogalmának korszerű meghatározása (Gondolat, 1978)

Buda Béla: Empátia A beleélés lélektana

Kapcsolódó szócikkek: projekció · szimpátia / rokonszenv
Hirdetés
>!
Carmilla 

(…) Kell a közvetlen kommunikációs kapcsolat, de nem feltétel, hogy a később szimpátiát érző ember különösebben érdeklődjön a másik iránt és nagyon törekedjen annak megértésére. Sőt, a szimpátia élményének inkább az a gyakori kísérője, hogy a másik nem is különösebben fontos személy, az interakció vele véletlenszerű, mégis feltámad iránta bennünk az együttérzés. Nem szükséges a megértés tudatos szándéka, inkább automatikusan következik be a másikkal együttérző érzelmi reagálás.

73. oldal, Az empátia jelensége és fogalmának korszerű meghatározása (Gondolat, 1978)

Buda Béla: Empátia A beleélés lélektana

Kapcsolódó szócikkek: együttérzés · szimpátia / rokonszenv
>!
Sli SP

Különös az ember rokonszenve és ellenszenve. Vannak, akiktől titkon elhúzódunk, akiket legszívesebben elkerülnénk, holott az ésszerűség amellett szól, hogy jó emberek; viszont mások mellett – bármennyi a hibájuk, bármilyen indulatosak – nyugodtan megvagyunk, mintha javunkra válnék a légkör körülöttük.

209. oldal, Tizenhetedik fejezet - La Terrasse (Európa, 1967)

Kapcsolódó szócikkek: ellenszenv · szimpátia / rokonszenv
>!
Cheril

A barátokat szimpátia alapján válogatjuk, de a barátaink barátai néha totálisan közömbösek vagy rosszabb esetben ellenszenvesek tudnak lenni.

Kapcsolódó szócikkek: barát · ellenszenv · közömbösség · szimpátia / rokonszenv