!

személyiség fogalom

José Saramago: Lisszabon ostromának históriája
Popper Péter: A belső utak könyve
A. S. Neill: Summerhill
James Graham: Az alkoholizmus titkos története
Ádám György: A rejtőzködő elme
Erich Fromm: A rombolás anatómiája
Meg Cabot: A neveletlen hercegnő naplója 9. – Pizsamás hercegnő
Beke Kata: Istennek furcsa ízlése van
Buda Béla: Empátia
Réger Zita: Utak a nyelvhez
Ranschburg Jenő: Szülők lesznek
Buda Béla: Az öngyilkosság
M. Scott Peck: A járatlan út
John Douglas – Mark Olshaker: Sorozatgyilkosok
Peter Lauster: Ki, ha én nem? – Hogyan legyünk önérzetesek?
Csepeli György: Vonzalmak és kapcsolatok
Alfried Längle: Értelmesen élni
Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás
Csoóri Sándor: Iszapeső
Fodor Miklós: Lényegretörő pszichológia – Magyarázatok az emberi viselkedésre
Franz Fühmann: Három meztelen férfi és más elbeszélések
Sue Hadfield – Gill Hasson: Asszertivitás
Gillian Flynn: Holtodiglan
Hegyi Béla: Alkotó időszakok
Noemí Marcos Alba: Tetoválások
Kövecses Zoltán – Benczes Réka: Kognitív nyelvészet
Kelecsényi László: FilmSZEXtétika
Horváth György: Személyiség és öntevékenység
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Alternatív életstratégiák
Darvasi László: Isten. Haza. Csal.
Rácz-Stefán Tibor: Túl szép
Papp Dóra: Tükörlelkek 2.
Buda László: Mit üzen a lelked?
Joe Hill: Spóra
Riley Sager: Akarsz velem játszani?
Alan Moore: Különleges Úriemberek Szövetsége 1.

Idézetek

>!
Morpheus

(…)amikor a fiatal ott áll a felnőtt élet küszöbén, semmi sem akadályozza abban, hogy önnön személyiségének alkotó kibontakoztatása érdekében vállalkozzék az utolsó nagy ugrásra: hogy rátaláljon önazonosságára, illetve tudatosodjanak benne személyes életcéljai s személyes életértelme.

43. oldal

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

Kapcsolódó szócikkek: életcél · felnőtt · személyiség
>!
Morpheus 

Ezernyi bizonyíték áll rendelkezésünkre, amelyek azt mutatják, hogy nevelés és örökség dacára egymástól messzemenően eltérően fejlődnek hasonló származású emberek, sőt azonos „hozománnyal” induló ikrek is, s ennek megfelelően személyiségük kibontakozása összetéveszthetetlenül egyedi módon alakul. A fejlődésnek az a tarka sokszínűsége, amit a feltételezetten meghatározó tényezők dacára pl. testvérek felmutatnak, megerősít bennünket abban a reményben, hogy az ember szellemi lényéből adódóan mérhetetlenül több annál, semminthogy egyszerűen tudomásul kellene vennie – mint afféle véletlent és sorsszerűt – a családja és környezete nyújtotta lehetőségeket.

50. oldal

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

Kapcsolódó szócikkek: ember, emberiség · fejlődés · ikrek · nevelés · személyiség
>!
Morpheus 

A Summerhill egy osztályok nélküli társadalom; nem számít, hogy valakinek az apja milyen gazdag, vagy milyen pozícióban van. Egyedül az számít, hogy milyen az ember személyisége. Leginkább az, hogy valaki mennyire szociábilis, mennyire közösségi ember. Itt a jó modor az önkormányzásból fakad, ahol mindenki kényszerítve van, hogy szembesüljön a másik ember nézőpontjával.

206. oldal

A. S. Neill: Summerhill A pedagógia csendes forradalma

>!
Morpheus 

Különbségeik ellenére az insztinktivizmus és a behaviorizmus alapvető orientációja ugyanaz. Vizsgálódásai köréből mindkettő kizárja az adott viselkedést mutató ember személyiségét. Akár kondicionálás, akár evolúciós folyamatok eredményének tekintjük is, az ember mindenképpen külső körülmények által meghatározott lényként tűnik fel szemünkben, aki saját életében semmilyen szerepet nem tud betölteni, tetteiért felelősséget nem vállalhat, a szabadságot pedig még hírből sem ismeri. Báb, akit madzagon rángatnak: az ösztönök vagy a kondicionálás madzagján.

115. oldal

>!
Carmilla 

(…) Ha ugyanis az „élet” alatt kívánságok és követelések teljesülését értjük, akkor ez az „élet” függ a körülményektől és távolról sem szabad. Ha az életet egzisztenciálisan szemléljük, mint személyiségem konfliktusát a számomra jelenleg adott életkörülményekkel, úgy az tele van lehetőségekkel, amelyeket alakítani vagy elviselni lehet.

20. oldal, 1. fejezet - Embernek lenni annyi, mint útközben lenni (Jel, 2004)

Alfried Längle: Értelmesen élni Életvezetési útmutató

Kapcsolódó szócikkek: élet · lehetőség · személyiség
2 hozzászólás
>!
Lanore P

Elengedhetetlen, hogy teljes képpel rendelkezzünk saját személyiségünket és környezetünket illetően, és végig tudjuk gondolni jelenlegi és jövőbeli helyzetünket, valamint a tetoválás későbbi hatásait.

Noemí Marcos Alba: Tetoválások Szimbólumok és írásjelek

Kapcsolódó szócikkek: jelen · jövő · személyiség · tetoválás
2 hozzászólás
>!
Carmilla 

A személyiség lényegében társadalmi termék, különféle lélektani sajátosságai társadalmi hatásokra alakulnak ki és szilárdulnak meg, mindezen tényezők szociológiailag vizsgálhatók, de ehhez kell a személyiség és a rá ható emberi, társas folyamatok behatóbb pszichológiai ismerete is.

I. Társadalmi tényezők, statisztikai adatok - 19. oldal

Buda Béla: Az öngyilkosság Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok

Kapcsolódó szócikkek: személyiség
>!
Morpheus 

Az egyes ember azonban nagyon sokat tehet azért, hogy minél gazdagabbá építse személyiségét. Az egyik leggyakoribb, legtöbbek által képviselt érték a tanulás, az önfejlesztés. A tanulás értéke fejeződik ki abban a többek által idézett mondatban, hogy "az út a fontos (nem a cél/megérkezés").

77. oldal

Kapcsolódó szócikkek: cél · ember, emberiség · önfejlesztés · személyiség · tanulás · út
2 hozzászólás
>!
Morpheus 

A személyiség éppoly kevéssé sorsszerűen velünk született valami, mint a jellem. Ki tud szabadulni ebből a sémából, meg tud változni, és nem kell megmaradnia azon a fokon, amelyen jelenleg neveltetése következtében áll. Bontakoztassa ki hát személyiségét, és rendelkezzék önmagával!

156. oldal

Kapcsolódó szócikkek: jellem · séma · személyiség
>!
Morpheus 

(…) ha az egyén a saját céljait követheti, a személyiségének megfelelő módokon és tempóban, akkor képességeit is nagyobb mértékben tudja mozgósítani, és így a munkájában nagyobb valószínűséggel jól is érzi magát.

183. oldal

Kapcsolódó szócikkek: cél · képesség · munka · személyiség