!

székely fogalom

Tamási Áron: Ábel Amerikában
Tamási Áron: Ábel
Tamási Áron: Bölcső és bagoly
Jókai Mór: A jövő század regénye
Halmosi Sándor: Gileád
Gulácsy Irén: Fekete vőlegények
Dallos Sándor: A nap szerelmese
Nagy László: „Sok dolgot próbála Bethlen Gábor…”
Mikszáth Kálmán: A székelyek között
Tamási Áron: A legényfa kivirágzik
Száraz Miklós György (szerk.): Fájó Trianon
Tompa Andrea: Fejtől s lábtól
Vida Gábor: Ahol az ő lelke
Hulej Emese: Egy Teleki gróf Afrikában
Bíró Szabolcs: Lángmarta dél
Vida Gábor: Egy dadogás története

Idézetek

>!
cassiesdream

BÁJOLÓ

derűcsípte csendfokos
volt a hétvége édes
a nyugati gyepűn jártunk
sárvár kőszeg cák hol
pinceszeren bozsok
velem léka vára
lockenhaus most
jegenyés ják őriszentpéter
bitangos szalafő
téged sír a kasvirág
templomszeren
laktunk hol misztrál
és hajnali részegség
kecsketej janó pipát
farag pityerszer velemér
türje zala kustánszeg
erdélyi a táj a hangulat
a szavak lejtése nemhiába
hont foglaláskor máriás
székelyek székeltek ott majd
tündérországba mentenek
hogy megábelesedjen már
e világ s te ott bíborban
fényes szóközök közt
marosszegen megszüless

30. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Őrség · székely
>!
padamak 

S szájról szájra kezdték adogatni nekem a kérdést, vagyis a fővámos a kísérőnek, a kísérő Edmondnak, Edmond pedig nekem; s amikor én megfeleltem, akkor vissza ezen az úton.
– Azt kérdezik, hogy milyen nemzetbeli vagy – mondta elsőnek Edmond.
– Világosítsd fel, hogy székely – feleltem neki.
A fővámos kutatni kezdett a kufferemben, majd Edmond ismét megszólalt:
– Azt kérdezik, hogy micsoda nemzet az a székely.
– Mondd meg neki, hogy magyar, csak még annál is jobb.

416. oldal - Ábel Amerikában, Második fejezet (Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1984)

Kapcsolódó szócikkek: magyarok, magyarság · székely
>!
csillagka P

De ha már, a kiütköző vagy bujkáló keleti vonásokon kívül, se nem ilyenek, se nem olyanok ezek az emberek, hanem csak székelyek, akkor valójában kicsodák és mik a székelyek? Hogyan kerültek Erdély keleti szegeletébe ezek a titokzatos múltú emberek, akik úgy elütnek a környező népektől, hogy néha önmagukra is csak hasonlítanak? Honnét származnak, s mi a múltjuk; mik voltak azelőtt, mielőtt lettek volna, és hogyan lettek azok, akik mindig voltak?!
Hát ezt senki sem tudja.

Kapcsolódó szócikkek: székely
>!
csillagka P

Így aztán legjobban a krónikások járnak, akik egykorú vagy majdnem egykorú följegyzéseket tettek a székelyekről. Eme krónikás feljegyzések szerint a székelyek nagy része a keleti határokat őrizte már a honfoglalás alatt; kisebbik része pedig a seregek élén járt már azokban a hadjáratokban, melyeket az első magyar királyok vezettek. De jutott belőlük arra is, hogy Erdély állapotát a honfoglalás idején felderítsék, és a való helyzetről hírekkel szolgáljanak a magyaroknak, mint ahogy a bihari kazárokhoz is a székely előőrsök vezették Árpád magyarjait. Ez az ismeretség aztán kicsi háborúval is fűszerezve, elég jól sikerült, mert a kazárok kánjának, vagyis Marótnak a leányát nemsokára el is vitték a magyarok, hogy Árpádnak a menye legyen, vagyis Zsoltnak a felesége.

Kapcsolódó szócikkek: székely
>!
Lunemorte MP

Az utókor ítéletében a „Magyarok Mózesé"-vé magasztosult Bocskai István egy pillanatig sem habozott 1594-ben hóhérbárd alá juttatni a törökpárti urakat, de nem borzadt vissza a székelyek között végrehajtatott vérengzés elrendelésétől sem 1596 farsangján.

60. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Bocskai István · székely
1 hozzászólás
>!
Uzsonna

    Szépen, szívhez szólón tudtak ők [a székelyek] beszélni, van valami bibliai őserő az ő különös észjárásukban; a Libanon cédrusainak illatával és Thibeza mézével.

Bálint császár, 125. oldal

Kapcsolódó szócikkek: székely
Hirdetés
>!
Uzsonna

    Hosszadalmas volna benyomásaimat apróra leírni, mert ki ne ismerné a székelyeket, ha másképp nem, szóbeszéd után. A legvitézebb, legkedvesebb népfajt, melynek asszonyait tündéreknek képzeljük, férfiait pedig délceg, daliás alakoknak.
    S habár a valóság lefarag valamit a termetekről, mert többnyire zömök, tagbaszakadt legények a székelyek, szikárak és korán vénülők az asszonyok: mihelyt elhagyjuk őket, azonnal megint leteperi a valóságot a régi nimbusz, mellyel minden magyar embernek a lelke mintegy meg van rakodva a székely dicsőség nyomása alatt, s megnőnek a székely férfiak a fantáziában újra daliáknak, s a székely asszonyok Vénuszoknak.

A székelyek között, 411-412. oldal

Kapcsolódó szócikkek: székely
>!
Uzsonna

    Székely dialektus nincs, csak némely szavakat ejtenek ki elütően, s az „o” betűt úgy hangoztatják, hogy abban az „a” betű is benne látszik lenni; eredetiségüket a sajátszerű kiszólásaik teszik.

A székelyek között, 413. oldal

Kapcsolódó szócikkek: székely
1 hozzászólás
>!
Uzsonna

    A székely menyecske (NB. a menyecske itt nem jót jelent) kijött erre, s nyájasan, kedves, finom mosollyal vezetett be a szobába, elénk rakva felülmúlhatatlan szívességgel, amije volt.
    – Hol az ura? – kérdeztük.
    – Nem beszéllettem véle reggel óta. Nyilván bément, instálam Szentgyörgyre. Csutlik-botlik a szegény emberem, csak az álmát látom, heteken át.

A székelyek között, 414. oldal

Kapcsolódó szócikkek: székely
1 hozzászólás
>!
Uzsonna

Az a naivitás és góbé furfang, amelynek hírébe keveredtek, egy kicsit nagyítva van. Értelmes, komoly és nyíltszívű a székely. Ami ravaszság és furfang van benne, az meglehetősen ártatlan és szeretetre méltó. Egy-egy humorista valamennyi.

A székelyek között, 437. oldal

Kapcsolódó szócikkek: székely