stedding helyszín

Robert Jordan: A Világ Szeme I-II.
Robert Jordan: A nagy hajtóvadászat I-II.
!

ogierek lakta terület. A Világtörés óta számos stedding elnéptelenedett. A történetekben, a legendákban menedékként írják le őket, és nem ok nélkül. Valamilyen ma már ismeretlen okból vagy módon védelem alatt állnak, vagy le vannak árnyékolva, ugyanis a határaikon belül az aes sedai-ok nem képesek fókuszálni az Egyetlen Hatalmat, még az Igazi Forrás létezését sem érzik. A steddingen kívül az Egyetlen Hatalommal létrehozott jelenségek a stedding területét nem befolyásolják. Határukat egy trallok sem lépi át, hacsak nem hajtják be erőszakkal, de még a Myrddraalok is csak akkor teszik ezt, ha igen komoly szükség van rá, és akkor is csak a legnagyobb undorral, igen kelletlenül. Még az árnybarátok is kellemetlenül érzik magukat a steddingen belül, ha igazán elkötelezett hívei uruknak.


Idézetek

korneliak >!

Loial kilencven éves volt. Ogier mércével még legalább tíz év, míg benő annyira a feje lágya, hogy egyedül elhagyhassa a steddingjét. Ő ennek ellenére is nekivágott a nagyvilágnak, ami, saját állítása szerint, ugyancsak a hebehurgyaságát bizonyítja. Pedig, ha Loial az ogierek között hebehurgyának számított, akkor, Rand szerint, a fajtársainak nagy része legalábbis kőből lehet.

Kapcsolódó szócikkek: Loial · Rand al'Thor · stedding
korneliak>!

– Távol jár a steddingtől, ogier, de jelenléte egész Fal Darának megtiszteltetés. Örökös dicsőség az Építőknek. Kiserai ti Wansho hei.
– Érdemtelen vagyok – hajolt meg Loial. – Számomra a megtiszteltetés.

Huszonnegyedik fejezet - Fal Dara (Második kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Loial · stedding
korneliak>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Loial felállt, meghajolt Moiraine felé.
– Loial vagyok, Halan fia Arent fia, aes sedai. A stedding mindig menedéket ad a Fény Szolgáinak.
– Köszönöm, Loial, Arent fia – felelte fanyarul Moiraine –, de én nem lennék ilyen elhamarkodott ezzel az üdvözléssel a helyedben. Olyan húsz aes sedai lehet ebben a pillanatban Caemlynben, és rajtam kívül mind a Piros ajahhoz tartozik. – Loial bölcsen bólintott, mintha értené. Rand csak zavartan rázta a fejét. Őt ugyan a Fény vakítsa meg, ha ő is értette, hogy ezzel meg mit akart mondani a nő. – Különös, hogy itt talállak – folytatta az aes sedai. – Nem sok ogier hagyta el a steddingeket az utóbbi években.

Huszadik fejezet - Emlékezés álmokra (Második kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Caemlyn · Loial · Moiraine Sedai · Rand al'Thor · stedding
korneliak>!

– Epedés? – kérdezte Perrin. – Nem értem.
– Mi, ogierek, a steddinghez vagyunk kötve, Perrin. A Világtörés előtt állítólag szabadon mehettünk, ahová akartunk, és ott is maradhattunk, ameddig csak kedvünk tartotta, de a Világtöréssel ez megváltozott. Akkor az ogierek szétszóródtak, mint minden más nép, és nem találták többé a steddingeket. Minden máshová került, minden új alakot öltött. A hegyek, a folyók, de még a tengerek is.

Kapcsolódó szócikkek: Loial · Perrin Aybara · stedding