Sophie Beckett személy

Julia Quinn: An Offer From a Gentleman
Julia Quinn: Tisztességes ajánlat
Julia Quinn: Sir Phillipnek szeretettel
Julia Quinn: Rossz kor
Julia Quinn: És boldogan éltek

Idézetek

Catronia>!

– Colin! – üvöltött Anthony.
– Ne is törődj velem – szólt Colin.
– Megölöm! – jelentette be Anthony. – Van valakinek kifogása az ellen, ha megölöm?
Senki nem emelt kifogást, bár Sophie felnézett és mondott valami olyasmit, hogy ha a vér szertefröcsög, az nagyon sok gondot tud okozni, nehéz feltakarítani, amit nem szeretne.
– A vér kitűnő trágya – jegyezte meg Phillip készségesen, hiszen ez a szakterülete.
– Ó! – bólintott Sophie, és figyelmét ismét a könyvre fordította. – Akkor csak öld meg!

239. oldal

Ercsusz>!

– Te pedig várj meg idelent! – adta ki Lady Bridgerton az utasítást Benedictnek. – Sok mindent meg kell beszélnünk.
– Jaj, reszketek, mint a nyárfalevél, máris rettegek – felelte közömbösen.
– Nem tudom, hogy ő vagy a fivére visz a sírba – mormolta Lady Bridgerton.
– Melyik fivére? – kérdezte Sophie.
– Mindegyik. Mind a három. Kivétel nélkül anyaszomorító csirkefogók!

Szédültnapraforgó >!

– Azt mondják, az okos ember tanul a hibáiból – vágott a szavába tiltakozón. – De az igazán okos mások hibáiból tanul. – Elhúzódott, felnézett. – Szeretném azt hinni, hogy tényleg okos vagyok. Kérlek ne vedd el ezt az érzést tőlem.

17. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Sophie Beckett
könyvmolygirl>!

– Nem az én hibám, hogy a gyerekeim feltűnően hasonlítanak egymásra.
– Ha nem a te hibád, akkor ugyan kié?
– Teljes mértékben apátok hibája – felelte Lady Bridgerton vidáman. Aztán Sophie-hoz fordult: – Mind úgy néznek ki, mint néhai férjem.
Sophie tudta, hogy hallgatnia kéne, de olyan kellemes és olyan nyugalmas volt a pillanat, hogy megjegyezte: – Szerintem a fia önre hasonlít.
– Gondolja? – kérdezte Lady Bridgerton kezét összecsapva örömében. – Milyen bájos! És én mindig azt hittem, hogy csak puszta edény vagyok, melyből a Bridgerton család új generációja fakad.

223. oldal

NightStar>!

– Anyám – folytatta Colin, mire Benedict felmordult – semmit sem szeretne jobban, mint az én drága bátyámat a házasság szent jármában látni. – Elhallgatott, szavain gondolkodott. – Illetve talán azt, hogy engem lásson a házasság szent jármába fogva.
– Ha másért nem, azért, hogy végre elkerülj a háztól – közölte Benedict nyersen.
Sophie ezúttal felnevetett.
– De persze ő sokkal idősebb nálam – folytatta Colin bátyjára mutatva –, szóval talán előbb neki kéne a kínpadra… akarom mondani az oltártérdeplőhöz állni.

Kapcsolódó szócikkek: Benedict Bridgerton · Colin Bridgerton · Sophie Beckett
NightStar>!

– Mennyit ittál? – mordult Benedict.
– Én? – kérdezte Sophie hitetlenkedve.
– Nem. Az öcsém.
– Egy kortyot sem – felelte Colin vidáman –, de éppen komolyan elgondolkodtam azon, hogy ezt a hiányosságot sürgősen pótolnom kell. Ami azt illeti, csak az ital teheti elviselhetővé ezt az estét.
– Ha az italszerzés miatt lemondasz a társaságomról – szólt Benedict –, az nyilván számomra is az egyetlen dolog, ami elviselhetővé teszi az estét.

Kapcsolódó szócikkek: Benedict Bridgerton · Colin Bridgerton · Sophie Beckett
Marianngabriella P>!

– Violet? – kérdezte Sophie.
– Nem gondolod, hogy ideje egy unokának anyám nevét adni?
Sophie hozzá hajolt, arca az ing ropogós vásznára simult.
– Szép név a Violet – dünnyögte, férje ölelésébe fészkelve magát. – Remélem, lány lesz. Mert ha fiú lesz, sosem bocsájtja meg nekünk ezt a nevet…

Kapcsolódó szócikkek: Benedict Bridgerton · Sophie Beckett
Marianngabriella P>!

– Egyedül vetem magamat a kiéhezett farkasok közé…
– Farkasok? – kérdezte Sophie
– Férjhez menni óhajtó fiatal hölgyek – tisztázta a fogalmat Colin. – Egy csapat vérszomjas nőstény farkas.

Kapcsolódó szócikkek: Colin Bridgerton · Sophie Beckett
Szédültnapraforgó>!

– Azt hiszem megcsókollak – suttogta Benedict.
– Azt hiszed?
– Azt hiszem, meg kell csókoljalak. Muszáj – mondta, és úgy nézett, mintha nem hinné el, hogy ő mondja, amit mondott.
– Olyan, mint a légzés. Az embernek nincs választása.

Kapcsolódó szócikkek: Benedict Bridgerton · Sophie Beckett
Marianngabriella P>!

De vajon melyik fivér? Benedict. Biztosan Benedict. Sophie magában köszönetet mondott Lady Whistledownnak, aki egyszer egy egész cikket szentelt annak, hogyan lehet megkülönböztetni egymástól a Bridgerton fivéreket.

Kapcsolódó szócikkek: Benedict Bridgerton · Sophie Beckett