!

sivatag helyszín

Paulo Coelho: Az alkimista
Ken Follett: Kulcs a Manderley-házhoz
Rejtő Jenő (P. Howard): Bradley Tamás visszaüt
Rejtő Jenő (P. Howard): A pokol zsoldosai
Frank Herbert: A Dűne
Michael Ondaatje: Az angol beteg
Margaret Atwood: A szolgálólány meséje
Rejtő Jenő (P. Howard): A fehér folt
Jan Šmíd: Életem ártatlan örömei
Terry Pratchett: Kisistenek
Gabriel García Márquez: A bölömbikák éjszakája
Robert E. Howard: Az éjszaka gyermekei
Antoine de Saint-Exupéry: Levél egy túszhoz
Bengt Danielsson: Bumeráng-expedíció
Justin Cronin: A szabadulás
Alex Cousseau: A király, akinek nem volt semmije
Neil Morris: Elveszett városok
Cassandra Clare – Sarah Rees Brennan: Mi történt Peruban?
Judith Schalansky: Darwinregény
Robert Jackson Bennett: Horzsolások
Benjamin Alire Sáenz: Aristotle és Dante a világmindenség titkainak nyomában
Csukásné Bernáth Krisztina – Csukás Csaba: Kérdések világa
Herman Whitaker: A három jómadár
Alwyn Hamilton: A homok leánya
Dinah Jefferies: Monszun előtt

Idézetek

>!
Briszéisz

A sivatagban az embernek van ideje mindenfelé nézni, elmélkedni a koreográfiáján mindennek, ami körülveszi.

Kapcsolódó szócikkek: sivatag
>!
Ronnie

– No de barátom, ott nincs sivatag. Hogy fest egy oázis sivatag nélkül?
– Reméljük, ez a csekélység elkerüli majd a turisták figyelmét.

Ötödik fejezet - 2.

Kapcsolódó szócikkek: oázis · sivatag · turista
>!
Lunemorte MP

Mostantól fontosabb lesz a sivatag. Állandóan azt fogja nézni, és igyekszik majd kitalálni, hogy Santiago vajon melyik csillag alatt jár kincsét keresve. Csókokat fog neki küldeni a széllel, remélve, hogy a fuvallat megérinti majd a fiú arcát, és elmondja neki, hogy él a lány, és úgy vár rá, ahogyan az asszonyok várnak bátor férjükre, aki álmai és kincsei nyomában jár. Ettől a naptól kezdve a sivatag egyetlen dolgot fog jelenteni: a reményt, hogy ő visszatér.

Kapcsolódó szócikkek: remény · sivatag
>!
Zakkant_Tudós

A karaván tagjainak eszébe sem jutott a várost keresve mélyebbre hatolni a sivatagba, mivel – mondta az agg – arra gondoltak, hogy az a hely nem lehet más, mint az Ősi, elfeledett Démonváros, melyet az őrült arab, Alhazred úgy említett a Necronomiconban, mint a halál városát, amin évezredek átka ül.

Asshurbanipal Tüze

Kapcsolódó szócikkek: átok · Necronomicon · sivatag
>!
sztimi53 P

A sivatagban nincs tábla, mely óva intene, hogy „ne egyél köveket!”
/SZUFI KÖZMONDÁS/

Kapcsolódó szócikkek: közmondás · sivatag
5 hozzászólás
>!
fióka P

Ek­kor­tájt fé­sül­ték át a misszi­o­ná­ri­u­sok a si­va­ta­got, te­her­ben levő ágya­so­kat haj­ku­rász­va, hogy férj­hez ad­ják őket. Egy ro­zo­ga kis te­her­au­tón négy jól fel­fegy­ver­zett ka­to­ná­val meg egy nagy láda si­lány áru­val a leg­is­ten­há­tam­ögöt­tibb te­le­pek­re is el­men­tek. Eb­ben az egész in­di­án­va­dá­szat­ban az asszo­nyok meg­győ­zé­se volt a leg­ne­he­zebb, akik az­zal a nem ép­pen alap­ta­lan érv­vel vé­de­kez­tek az is­te­ni kegy el­len, mi­sze­rint a fér­fi­ak úgy érez­nék, hogy tör­vé­nyes fe­le­sé­gük­ből ke­mé­nyebb mun­kát van jo­guk ki­saj­tol­ni, mint az ágya­suk­ból, ők ma­guk pe­dig szét­ve­tett láb­bal alud­ná­nak a füg­gő­ágya­kon. Csa­lárd esz­kö­zök­kel kel­lett rá­ven­ni­ük őket, fel kel­lett ol­da­ni­uk Is­ten aka­ra­tát az ő nyel­vük édes­kés szi­rup­já­ban, hogy ne érez­zék annyi­ra zord­nak, s né­hány arany füst­ka­ri­ka a leg­ra­va­szab­ba­kat is meg­győz­te a vé­gén. A fér­fi­a­kat vi­szont, ha az asszony be­le­egye­zé­se már meg­volt, pus­ka­tus­sal lök­dös­tek le a füg­gő­ágyak­ról, és meg­kö­töz­ve ci­pel­ték az autó pla­tó­já­ra, hogy erő­vel ad­ják össze őket.

Hihetetlen és szomorú történet az ártatlan Eréndiráról és lelketlen nagyanyjáról

Kapcsolódó szócikkek: csalárdság · misszionárius · sivatag
2 hozzászólás
Hirdetés
>!
Nita_Könyvgalaxis P

Könnyű belátni, miért a sivatagban kóborolva talált rá a maga istenére az a sok-sok próféta. Nincs még egy olyan különös és kihalt terület a földön, mint a sivatagok – állapítja meg Mona. Az ember pusztán attól máshogy kezdi látni a világot, ha csak átutazik a néptelen tájon: minden egyes mérföld után fokozatosan szétmorzsolódik a világról alkotott képünk, míg végül már abban sem leszünk biztosak, hogy nem csak álmodtuk az emberi civilizációt.

244. oldal

Kapcsolódó szócikkek: sivatag
>!
Kkatja P

Könnyű belátni, miért a sivatagban kóborolva talált rá a maga istenére az a sok-sok próféta. Nincs még egy olyan különös és kihalt terület a földön, mint a sivatagok – állapítja meg Mona. Az ember pusztán attól máshogy kezdi látni a világot, ha csak átutazik a néptelen tájon: mindenegyes mérföld után fokozatosan szétmorzsolódik a világról alkotott képünk, míg végül már abban sem leszünk biztosak, hogy nem csak álmodtuk-e az emberi civilizációt. Noha egyetlen kopár pusztaság sem nyúlik valóban a végtelenbe, a ferdén meredező vörös sziklák és a látóhatártól látóhatárig terjedő nagy semmi mégis képes elérni, hogy az emberi értelem valamivel közelebb jusson a végtelenség fogalmának megragadásához.

244. oldal Huszonötödik fejezet

Kapcsolódó szócikkek: sivatag · végtelen
>!
Carmilla 

(…) Mert a sivatag nem ott van, ahol hisszük. A Szahara élőbb, mint egy főváros, és a legmozgalmasabb élet is kiürül, ha az élet lényegi pólusai elvesztik mágneses erejüket.

23. oldal (Citadella, 1999)

Kapcsolódó szócikkek: sivatag
>!
Chöpp

A sivatag az a hely, ahol úgy süt a nap, hogy csak a nap süt. Egyébként pedig nincsen ott semmi.

35. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Nap · sivatag