Sheev Palpatine személy

Matthew Stover: A Sith-ek bosszúja
James Luceno: A gonosz útvesztője
James Luceno: Sötét nagyúr
Terry Brooks: Baljós árnyak
R. A. Salvatore: A klónok támadása
James Kahn: A Jedi visszatér
George Lucas: Csillagok háborúja
Michael A. Stackpole: Zsiványkommandó
Kathy Tyers: Különbéke
Steve Perry: A Birodalom árnyai
Karen Miller: Külső űr
K. W. Jeter: Slave Ship
Troy Denning: Invincible
Patricia C. Wrede: Star Wars III. rész – A Sithek bosszúja
Michael A. Stackpole: Én, a Jedi
Michael Reaves – Steve Perry: Halálcsillag
James Luceno: Darth Plagueis
Timothy Zahn: Válaszutak
Jude Watson: The False Peace
Karen Traviss: Színvallás
James Luceno: A megtévesztés leple
Steven Barnes: A Cestus csapda
Matthew Stover: Töréspont
Patricia Barr – Adam Bray – Daniel Wallace – Ryder Windham: Star Wars – Minden ami Star Wars
Claudia Gray: Elveszett csillagok
Tom Angleberger: Ne becsüld alá a sötét oldal hatalmát!
Paul S. Kemp: Sith Nagyurak
John Jackson Miller: Új hajnal
Daniel Wallace: Sithek könyve
Daniel Wallace: Birodalmi kézikönyv
Timothy Zahn: Thrawn (angol)
Claudia Gray: Vérvonal
James Luceno: Katalizátor
Troy Denning: A Tatuin szelleme
Brian Jay Jones: George Lucas
Star Wars: Bizonyos szemszögből
Karen Miller: Árnyak közt
Charles Soule: Star Wars: Obi-van és Anakin
Claudia Gray: Leia, az Alderaan hercegnője
Timothy Zahn: Thrawn: Szövetségek
Cavan Scott: Dooku: Az elveszett Jedi
!

Sheev Palpatine, Sith nevén Darth Sidious, a Galaktikus Köztársaság utolsó főkancellára és a Galaktikus Birodalom első császára volt. A kettők uralmának törvényét követve Sith nagyúr is volt, akit a legerősebbek és leghatalmasabbak között tartottak számon. Palpatine képes volt megalapítani saját birodalmát tökéletes részletességgel kidolgozott tervével, amely magába foglalta a klónok háborúját, ezt az egész Galaxist felperzselő konfliktust amely több milliárd értelmes lény életébe került.

!

A fiatal Palpatine / Darth Sidious

!

Palpatine és Plagueis


Idézetek

Razor P>!

PALPATINE SZENÁTOR/DARTH SIDIOUS – őt tényleg be kell mutatni?

15. oldal, SZEREPLŐK

Kapcsolódó szócikkek: Darth Sidious · Sheev Palpatine · szenátor
1 hozzászólás
R4ms3s P>!

– Anakin Skywalker, mostantól egy vagy a Sith Lordok rendjével. – felelte Palpatine. – Így e perctől fogva téged… Darth Vaderként fognak ismerni.

127. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Anakin Skywalker · Darth Vader · Sheev Palpatine
2 hozzászólás
Szelén>!

Vajon azt hitték, együtt elég erősek lesznek ahhoz, hogy leszámoljanak Palpatine-nal?
Hát persze, hogy azt hitték– döbbent rá Obi-van.
Nem jöttek rá, hogy Palpatine robbantotta ki a háborút a szüntelen mesterkedésével. Nem jöttek rá, hogy egy Sith foglalta el a császári trónt. Nem jöttek rá, ahogy mindenki máshoz hasonlóan a Jedik sem ismerték fel az évek óta nyilvánvaló igazságot: a Köztársaság sosem volt méltó arra, hogy harcoljanak érte.
Mert a szabadságeszméket nem Palpatine zúzta szét. Egyetlen teremtmény sem lehet olyan hatalmas, hogy milliók fejéből-lelkéből kitörölje a demokrácia iránti vágyat. Obi-van már tudta, hogy mindez egész másként történt. A Szenátus, a coruscantiak, a számtalan csillagrendszer és világ lakói belefáradtak a régi rendszerbe, ezért hagyták , hogy a demokrácia szép lassan elsorvadjon, végül megsemmisüljön.
És egy olyan Galaxisban, ahol a legtöbben elfogadták egyetlen személy uralkodását, és ahol a végeredmény utólag igazolta az elérése érdekében felhasznált módszereket, a Jediknek nem jutott hely.
Ez volt a Sithek végső bosszúja.

366. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Obi-Wan Kenobi · Sheev Palpatine
PAVideoStudio>!

– Így igaz, főkancellár úr – helyeselt Palpatine. – A rendőröknek és a Jediknek sokkal fontosabb ügyekkel kell foglalkozniuk. A kereskedelmi útvonalak biztonságossá tétele nem az ő feladatuk.
– Legalább néhány állandó megmarad – mormolta tűnődve Valorum. – Gondoljon bele, mi lenne velünk a Jedik nélkül!
– El tudom képzelni… – felelte bólogatva Palpatine.
Valorum közelebb ment Palpatine-hoz, mindkét kezét rátette a vállára, és kijelentette:
– Maga igazi jó barát, szenátor úr!
Palpatine viszonozta a gesztust, és szerényen mosolyogva válaszolt:
– Az én érdekem a Köztársaság érdeke, főkancellár úr.

66. oldal, 6. fejezet – A megtévesztés leple(Szukits, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: Sheev Palpatine
1 hozzászólás
verone P>!

– Aggódom – ráncolta a homlokát Yoda. – A Jedik már nem lelhetnek útmutatást a régi mesterek szavaiban és tetteiben. Furcsa, új idők ezek.
A teremben tartózkodó többi Jedi egyetértően bólogatott. S bár sokáig mérlegelték a Szenátus és Palpatine kancellár által rájuk rótt kötelezettségeket, arra a következtetésre jutottak, hogy kénytelenek lesznek engedelmeskedni nekik.
Mace Windu arca ónixból faragott maszkká merevedett, miközben az egymásnak feszülő érveket és véleményeket hallgatta. Az összes Jedi-mester közül az ő státusa közelítette meg leginkább Yodáét.
– Egyetértek – mondta komoran –, de tény, hogy a Köztársaságnak sem kellett még ilyen nehézségekkel szembenéznie. Úgyhogy, ha új feladatokat és szerepeket bíznak ránk, tartok tőle, hogy el kell fogadjuk őket. Hiszen, ha mi sem tudjuk megvédeni a Köztársaságot, akkor kire hárul ez a feladat?
– Palpatine még mindig diplomáciai megoldásokat keres, ami jó jel – vetette fel Kit Fisto.
– Akkor miért nem diplomatákat küld tárgyalni? – kérdezte Obi-van, bár a válasz az ő számára is nyilvánvaló volt.
A diplomácia csupán az egyik komponense volt Palpatine politikai stratégiájának, s a Jedik jelenléte egy tárgyaláson – a selyemkesztyűbe bújtatott vasököl – már önmagában óva intett minden érintett felet.

70. oldal, 11. fejezet (Szukits Könyvkiadó, 2015)

R4ms3s P>!

A Császár megint kivillantotta a fogait, és hozzátette:
– Te is áruló voltál, nem igaz, Vader Nagyúr?
Vadernek előbb torkán akadt a lélegzete, aztán haragosan felhördült:
– Mit mondtál?
– Elárultad a Jediket – mormolta Sidious. – Pádmét. Obi-Vant. Mindenkit, akit szerettél.
A Császár ekkor felnézett a tanítványára, és a szemében apró lángok tükröződtek.

231. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Darth Sidious · Darth Vader · Sheev Palpatine
PAVideoStudio>!

– Az embernek szükség esetén kiigazításokat kell eszközölnie – magyarázta továbbra is derűs hangulatban Palpatine. – Dacára a leggondosabb tervezésnek, nem lehet mindent előre látni. – Bólogatott néhányat, és már-már révedezve folytatta: – A világ, amelyben élünk, örökkön-örökké változik, szenátor úr. Az egyik pillanatban még fényben állunk, a következőben már sötétség vesz körül minket, és magunknak kell megtalálnunk az utunkat. Ha az eseményeket valóban meg lehetne jósolni, ha valaki rendelkezne egy ilyen csodálatos képességgel, akkor módjában állna irányítani a jövőt. De addig csak botladozunk, és vakon tapogatózva keressük az igazságot.
Gracus horkant egyet, és valamelyest megenyhülve megszólalt:
– Talán meg kéne fontolnia, hogy jelöltesse magát egy magas hivatalra, szenátor.
– Én megelégszem azzal – felelte elmosolyodva Palpatine –, hogy a színfalak mögött eljátszom a magam szerény szerepét.
– Erős a gyanúm – dörmögte Gracus, mialatt Palpatine lépett néhányat előre –, hogy ez előbb-utóbb megváltozik.

253. oldal, 26. fejezet – A megtévesztés leple (Szukits, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: Sheev Palpatine
Életveszélyes_és_Tilos>!

– Ő jön hozzám? – kérdezte kétkedve Vader. Ő nem ezt érezte. Csalódást érzett.
– Önszántából – biztosította a Császár. Önszántából kell jönnie, különben mindennek vége. Egy lelket nem lehet romlásba kényszeríteni, hanem el kell csábítani. Tevékenyen közre kell működnie. Vágyakoznia kell. Luke Skywalker tudta mindezt, mégis úgy körözött a fekete tűz körül, akár a macska. A sorsokban nem lehet abszolút biztonsággal olvasni, de Skywalker eljön, ez világos volt.

Kapcsolódó szócikkek: Darth Vader · Luke Skywalker · Sheev Palpatine
Chöpp P>!

Azzal párhuzamosan, hogy a hatalma gyarapodott, az anyagi világ egyre furcsább hellyé vált számára.

243. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Sheev Palpatine
Szelén>!

Leia azonban nem tudott lehiggadni. Azon kapta magát, hogy az anyjára gondol – az édesanyjára, akit nem ismerhetett –, Padmé Amidalára. Miután sok-sok évvel ezelőtt megtudta, hogy ki volt az anyja, sokat kutatott, hogy minél jobban megismerje az egykori királynőt és szenátort. Megtudta például, hogy az anyja jelen volt annál a szavazásnál, amellyel Palpatine komoly hatalmat kapott a régi Galaktikus Szenátusban, és Leia el tudta képzelni, hogy Padmé Amidala milyen iszonyatosan érezte magát akkor.
És most újra megtörténik? – kérdezte magától.- Az anyám végignézte a Régi Köztársaság széthullását. Most én jövök? Végig kell néznem, hogy az Új Köztársaság szétmorzsolódik?

102. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Leia Organa · Padmé Amidala · Sheev Palpatine