!

Scipio Africanus személy

Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Lucius Annaeus Seneca: Seneca prózai művei I-II.
Marcus Tullius Cicero: Az állam

Idézetek

>!
Sli SP

Emlegették Scipio Africanus elnéző és nemes magatartását is, akit szívből csodáltak, mert amikor a győzhetetlen és félelmetes Hannibált Afrikában leverte, nem űzte el hazájából, kiadatását sem követelte polgártársaitól, sőt amikor az ütközet előtt tárgyalt vele, barátságosan fogadta, az ütközet után pedig a béketárgyaláson nem bánt vele sértőn, és sorsát nem tette még súlyosabbá. Mondják, hogy amikor később Epheszoszban ismét találkoztak, és séta közben Hannibál azt a helyet választotta, amely rangjánál fogva nem őt, hanem a római hadvezért illette volna meg, Scipio ráhagyta, és tovább sétált vele; majd amikor a hadvezérekről kezdtek beszélgetni, és Hannibál kijelentette, hogy Alexandrosz volt a leghatalmasabb hadvezér, utána Pürrhosz következik és harmadik ő saját maga, Scipio csendesen elmosolyodott, és így szólt: „És ha én nem győztelek volna le?” „Akkor, Scipio – válaszolt Hannibál –, nem harmadik, hanem első hadvezérnek tettem volna magamat.”

425. oldal, Második kötet - Titus Flamininus (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: Hannibál · I. Pürrhosz · Nagy Sándor · Scipio Africanus
>!
Sli SP

(Scipio:) (…) Nem az vagy, amit alakod mutat: az értelem adja mindenki lényegét, nem a külső, amire ujjal lehet mutogatni.

188. oldal, Hatodik könyv (Akadémiai, 2007)

>!
Sli SP

(Scipio:) (…) ugyanazt mondhatja magáról, amit nagyapám, Africanus szokott Cato írása szerint mondani, hogy ő soha nem volt jobban elfoglalva, mint akkor, amikor nem kellett semmit sem tennie, és soha nem volt kevésbé egyedül, mint amikor magára volt hagyva. Ki gondolja ugyanis igazából azt, hogy Dionysius akkor, amikor polgártársait szabadságuktól, minden követ megmozgatva, megfosztotta, többet tett, mint Archimedes nevű polgártársa, aki olyannak tűnt, mint aki semmit sem csinál, bár éppen akkor alkotta meg a szóban forgó éggömböt? Ki vélekedne úgy, hogy ne volnának magányosabbak azok, akik a fórumon vagy a tömegben nem találnak beszélgetőtársra, azoknál, akik, ha nem figyelik őket, vagy magukkal beszélgetnek vagy mintegy a legképzettebb férfiak tanácskozásán részt véve, azok találmányainak előadásában vagy írásaiban örömet lelnek?

82. oldal, Első könyv (Akadémiai, 2007)

>!
Sli SP

„Rossz véleménnyel vannak rólad az emberek.” Jobban fölzaklatna, ha Marcus [Cicero, ha] Cato, ha a bölcs Laelius, ha a másik Cato, ha a két Scipio mondaná ezeket rólam. Manapság dicséretet jelent nem tetszeni a rossz embereknek. Annak a véleménynek nem lehet tekintélye, amelyben az ítél el, aki elítélendő.

734. oldal, II. kötet, Töredékek - Vigasztalás a véletlen események miatt (Szenzár, 2004)