Scarlett O'Hara személy

Margaret Mitchell: Elfújta a szél
Marian Keyes: Görögdinnye I-II.
Alexandra Ripley: Scarlett
Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében
Donald McCaig: Rhett Butler
Charlaine Harris: Por és hamu
Colleen Houck: Tiger's Quest
Muriel Barbery: Ínyencrapszódia
Margaret Mitchell: Vom Winde verweht
Umberto Eco: Numero zero
Rysa Walker: Timebound – Időcsapda
Kerényi Miklós Gábor: A „Rómeó…” diadalútja
!

Scarlett O'Hara (Vivien Leigh)

!

Joanne Whalley – Scarlett O'Hara (Scarlett, 1994)

1 hozzászólás

Idézetek

Coffee I>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Igen, tudom, hű voltál hozzám, de csak azért, mert Ashley-nek nem kellettél. De, az ördög vinné el, nem a tested sajnálom tőle. Tudom, milyen keveset ér a női test. Hanem irigylem és féltem tőle a szívedet és azt a drága, konok, kemény, erős lelkedet. Azt. Érted? Neki, amilyen bolond, nem kell az eszed, a lelked, nekem pedig nem kell a tested. Asszonyt olcsón lehet vásárolni. De nekem a szíved és a lelked kell. És azt nem kapom meg soha, mint ahogy te sem kapod meg soha Ashley lelkét. Ezért sajnállak. Mert tudom, mi az.

1056-1057. oldal (Európa, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: Ashley Wilkes · Rhett Butler · Scarlett O'Hara
Evangeline>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Maga csakugyan férjnél volt már egyszer? – kérdezte suttogva (Rhett), és halkan nevetett. Hogy ez az ember sohase tud komoly lenni. De legalább sietne!
– Mit gondol, hogy jutottam a fiamhoz? – kiáltotta Scarlett felháborodottan.
– Hát ahhoz nem feltétlenül kell férj…

I.k. 394.o.

Kapcsolódó szócikkek: Rhett Butler · Scarlett O'Hara
Evelin_Szalkó>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Szeretem, Scarlett, mert annyira olyan, mint én. Árulók vagyunk, kicsikém, önzőek, számítók. Fütyülök rá, ha az egész világ felfordult is, csak nekünk legyen jó dolgunk.

Kapcsolódó szócikkek: Scarlett O'Hara
Dün P>!

Scarlett O'Hara nem volt szépség, de ezt a férfiak aligha tudták megítélni, ha annyira elbűvölte őket, mint a Tarleton ikreket.

(első mondat)

Kapcsolódó szócikkek: Scarlett O'Hara
2 hozzászólás
Belle_Maundrell>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Olyan hirtelen, hogy Scarlett meghökkenve nézett rá, lecsúszott a pamlagról, letérdelt a szőnyegre, és kezét a szívére nyomva szavalta:
– Bocsásson meg, hogy így megrohantam érzelmeim fellobbanásával, drága Scarlett, azaz bocsánat, drága Mrs. Kennedy. De bizonyára nem kerülte el figyelmét, hogy az a mély vonzalom, az a baráti rokonszenv, mely bizonyos idő óta összeköt bennünket, lassan mélyebb és hatalmasabb érzéssé fejlődött kebelem mélyén, mely szent, tiszta és mindenekfölött való. Szabad megneveznem eme csodálatos érzést? Ah! A szerelem tesz ilyen vakmerővé, hogy kegyed kis kacsója után esedezzem…
– Álljon már fel! – könyörgött Scarlett. – Kész bolondság, amit művel. Ha Mammy talál jönni, mit gondol?
– El lesz képedve, és nem hisz a szemének, hogy milyen úri módon tudok viselkedni – mondta Rhett és felállt. – No nézze, Scarlett, maga nem gyerek, nem iskolás lány, hogy olyan ostoba kifogásokkal utasítson el, mint illem, becsületesség és így tovább. Mondja azt, hozzám jön, ha visszatérek, vagy istenemre mondom, addig nem megyek el. Itt maradok maga körül, minden éjszaka itt gitározok az ablaka alatt, és torkom szakadtából énekelek, és úgy kompromittálom, hogy kénytelen lesz hozzám jönni, ha meg akarja menteni a jó hírét.

II. 389. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Rhett Butler · Scarlett O'Hara
Maminti9 P>!

Dalmát vizsla volt, és Rhettnek neveztem el, az Elfújta a szél tiszteletére, ez volt a fétisfilmem, mert ha nőnek születek, Scarlett lettem volna – az a nő, aki életben marad egy haldokló világban.

Kapcsolódó szócikkek: Scarlett O'Hara
Milli>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Sajnálsz…?
– Igen. Mert olyan gyermek vagy te, Scarlett. Gyermek, aki a holdat kívánja. Mit tenne a gyermek a holddal, ha a kezébe adnák? És mit tennél te Ashleyvel? Igen, sajnállak, nagyon sajnállak. Látom, hogyan dobod el magadtól a boldogságot, és olyasvalamiért ágaskodsz, ami soha nem tenne boldoggá, még akkor sem, ha el tudnád érni. Nem tudod, hogy nem lehet boldogság, csak ott, ahol összeillő lelkek kerülnek együvé? Ha én meghalnék, ha Melly meghalna, és te megkapnád azt a drága szerelmesedet, talán boldog lennél az oldalán? Ördögöt! Soha nem ismernéd, soha nem tudnád, mit gondol, soha nem értenéd, mint ahogyan nem érted a zenét, a verseket, semmit, ami nem dollár vagy cent. Mi ellenben, drága feleségem, ha csak egy kicsit is igyekeztél volna, nagyon boldogok lehettünk volna, mert hasonlítunk egymáshoz. Mind a ketten csirkefogók vagyunk, Scarlett, és ha valamit akarunk, nem ismerünk akadályt. Boldogok lehettünk volna, mert szerettelek, Scarlett, és ismertelek, úgy ismertelek, ahogyan Ashley soha nem ismerhetett. És ha úgy ismerne, megvetne és elfordulna tőled… De nem… Neked ábrándoznod kell egy olyan emberről, akit nem értesz. Én pedig, kedvesem, továbbra is majd utcalányokkal szórakozom. S merem állítani, hogy jobban kijövünk majd egymással, mint a legtöbb házaspár.

1057. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Scarlett O'Hara
Pezy>!

Rhett volt az a személy, akihez Scarlett őszinte lehetett. Valósággal fellélegzett, mert már nagyon régen nem akadt senki, akinek elmondhatta volna az igazat saját magáról és elhatározásának okairól. Valahányszor kimondta mit gondolt, mindenki megbotránkozott. Rhett-tel beszélgetni olyanfajta érzés volt, mint egy szűk báli cipőt felcserélni a kényelmes házicipővel, kellemes és megnyugtató.

675. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Rhett Butler · Scarlett O'Hara
FreeAngel>!

A férfiak olyan önhittek, hogy akármit elhisznek, ami hízeleg nekik…

572. oldal

Kapcsolódó szócikkek: férfiak · Scarlett O'Hara
FreeAngel>!

– Attól félek, Rhett, hogy meghalok, és a pokolba kerülök.
[…]
– Úgy látom, egészen jó egészségben van. És az sem olyan biztos, hogy a pokolba kerülne. Hátha nincs is pokol.
– De van, Rhett! Én nagyon érzem, hogy van!
– Én tudom, hogy van, de itt van a földön. Nem a halál után következik.

917-918. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Rhett Butler · Scarlett O'Hara