!

Sara Thibault személy

Kristen Harnisch: A borász lánya

Idézetek

>!
kinderbueno

Sara érezte, ahogy a szeme megtelik könnyel.
Monsieur Pepin átható tekintettel méregette Sarát.
– Nem a csizmának van értéke, ugye? Hanem annak az útnak, amit édesapád végigjárt benne, n'est-ce pas*?

*Nemde?

47. oldal - Negyedik fejezet: Gyász (Lazi, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: Sara Thibault
>!
kinderbueno

Sarának eszébe jutott, hogy ő maga olyan, mint a gyertya fényéhez vonzódó molylepke. Naiv és ösztönös, magával ragadta a hely szépsége és a kecsegtető lehetőség, hogy végre elérje célját. Lehet, hogy egy ostoba, nyughatatlan lány, de hogy eltökélt, az biztos. Ki fog állni és harcolni azért, ami a jogos jussa. Amivel Lemieux tartozik neki: Saint Martinért.

187. oldal - Tizenharmadik fejezet: Megszokni vagy megszökni? (Lazi, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: Sara Thibault
>!
kinderbueno

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Philippe rosszallása ellenére Sara segített a lerakodásban és a rekeszek elhelyezésében. Figyelmeztette Philippe-et, hogy ő most egy munkára felbérelt kamasz fiú, aki nem teheti meg, hogy ne segítsen. Újabb kis győzelmet aratott.

234. oldal - Tizenötödik fejezet: Mint lepkét a láng (Lazi, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: Philippe Lemieux · Sara Thibault
>!
kinderbueno

– Nem fázik? – kérdezte Philippe, akinek a válla hozzáért Saráéhoz, könyökét pedig lazán a szétterpesztett térdére támasztotta. Szemében visszatükröződtek az eredeti szemszínét, a markáns kéket elnyomó narancssárga lángok, ugyanakkor valószerűtlen ragyogást kölcsönöztek neki.
– Ühm, tessék?

237-238. oldal - Tizenötödik fejezet: Mint lepkét a láng (Lazi, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: Philippe Lemieux · Sara Thibault
>!
kinderbueno

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– De igen? – kérdezte most a férfi, és arca lassan Saráé felé fordult. Sara most megérezte az illatát: mintha méz és szegfűszeg illata lett volna. Szinte összeért az arcuk, Sara mégsem félt. Nem riadt vissza a férfi érintésétől, miközben Philippe a kézfejével végigsimította az arcát az álláig.

238. oldal - Tizenötödik fejezet: Mint lepkét a láng (Lazi, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: Philippe Lemieux · Sara Thibault
>!
kinderbueno

– Aurora elmesélt nekem valamit.
– Hű, de baljósan hangzik. – Philippe kajánul felnevetett. – Na és mi volna az?
– Hogy van egy barátnője a városban.
(…)
Philippe hangosan sóhajtott, és csak aztán felelt.
Csak volt.

241. oldal - Tizenötödik fejezet: Mint lepkét a láng (Lazi, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: Aurora Thierry · Philippe Lemieux · Sara Thibault
Hirdetés
>!
kinderbueno

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Sara nem tudott a múltra gondolni. Kétfelé szakadt az élete: az egyik felében annyira gyűlölte Bastient, hogy képes volt megölni, a másikban annyira szerette Philippe-et, hogy képtelen volt elhagyni, holott tudta, az volna helyes.

241. oldal - Tizenötödik fejezet: Mint lepkét a láng (Lazi, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: Bastien Lemieux · Philippe Lemieux · Sara Thibault
>!
kinderbueno

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Nézzen rám, Sara! – A hangja szinte könyörgött, a szemében olyan érzelem égett, amit Sara képtelen volt megfejteni. – Csak volt. Szakítottam vele az Aurora vacsoráját követő napon.
– De miért? Még nem is ismert engem – hitetlenkedett Sara.
– Tudom, hogy ostobaságnak tűnik, de így van. Az első naptól kezdve, amikor találkoztunk a szőlőültetvényen, vonzódtam magához, bár még önmagamnak sem vallottam be. Azon az estén Auroránál, amikor olyan elszántan és értelmesen beszélt, annyi meggyőződéssel, ráébredtem, mit érzek.

241. oldal - Tizenötödik fejezet: Mint lepkét a láng (Lazi, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: Aurora Thierry · Philippe Lemieux · Sara Thibault
>!
kinderbueno

– Akkor csakis ezért vett fel engem?
Philippe félrebillentette a fejét, mintha magát a kérdést is képtelenségnek vélte volna.
– Nem! Azért vettem föl magát, mert maga a legalkalmasabb erre az állásra. Egészen ma estig nem engedtem át magam – hogy is mondjam csak – a titkos vágyamnak.
Sara felnevetett.
– Azt hiszem, nem hibáztathatom magát mindenért. Túlságosan is lelkes tettestársnak bizonyultam.
– Hmm, igen. Úgy tűnik.

243. oldal - Tizenötödik fejezet: Mint lepkét a láng (Lazi, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: Philippe Lemieux · Sara Thibault
>!
kinderbueno

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Luc jól van. Földrengés volt. A vér a tiéd, nem az enyém. Nekem semmi bajom. Amikor rád esett a gerenda, felhorzsolta egy régi sebedet. – Philippe tekintete Sara mellkasára tévedt. – Vagy friss sebhely?
A kérdés mögött sok másik rejtőzött. Azt szerette volna tudni, hogy ki vagy mi tette ezt vele.
Sara felidézte magában a Bastien támadása közben szerzett sebeket, különösen azt, amit a férfi a fogával tépett a húsába. Összehúzta a szemét, és felgyorsult a lélegzete. A bal karjában még mindig éles fájdalom lüktetett.
– Tavalyi.

252. oldal - Tizenhatodik fejezet: Rengések (Lazi, 2014)