!

Róma, Szent Péter-bazilika helyszín

Alexandre Dumas: Monte Cristo grófja
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér
V. Kulcsár Ildikó: Kölykök, dilik, szerelem – Római kalandozások
Miroslav Krleža: Ezeregy halál
Henry Morton Robinson: A bíboros
Tészabó Júlia: Nagy húsvéti képeskönyv
!

Róma – Szent Péter-bazilika


Idézetek

>!
Gólyanéni

Állok a Szent Péter-bazilika bejáratában, s józanul kémlelem, merre induljak. Körülöttem japánok, németek, franciák, angolok, olaszok, bábeli zűrzavar. Fényképezőgépek villannak, videók zümmögnek, gyerekek sírnak, odakünn zajong, dobog, kavarog Róma. De én hirtelen nem látok semmi mást, csak a bejárat jobb oldaláról rám tekintő, felfoghatatlanul gyönyörű, hófehér márványasszonyt, ölében halott fiával, Jézussal. Odarohanok, helyet keresek a tömegben, megszűnik a külvilág, s megbabonázva, magamról megfeledkezve csodálom Michelangelo Pietàját. állok, bámulok – elfelejtem, hogy fáj a lábam a rengeteg gyaloglástól, korog a gyomrom az éhségtől – elfelejtek mindent, elzsibbadok a döbbenettől, a szememben egyre gyűlnek a könnyek, azt sem szégyellem, hogy kicsordulnak. A fenséges szépség felkavar, hirtelen eszembe jut mindenki, akit szeretek. Az édesanyám, az összes gyerekem, a barátaim – akik nincsenek mellettem, akikkel nem tudom megosztani ezt a felfoghatatlan gyönyörűséget
-,eszembe jutnak azok, akiket megbántottam, pillanatok alatt megbocsátok mindenkinek, aki engem bántott valaha, eszembe jut, hogy mennyi hálával tartozom a sorsnak, többek között azért, mert itt lehetek.Érzem, hogy milyen apró és jelentéktelen vagyok a világ gyönyörűségéhez képest, érzem, hogy a pillanat egyszeri és megismételhetetlen.És a könnyek csak jönnek, egyre jönnek…

Kapcsolódó szócikkek: Michelangelo · Pietà · Róma, Szent Péter-bazilika
>!
eme P

A Szent Péter-bazilika építői nem csupán istenes áhítatra: szemléletre is oktatnak; a tekintet elé tárulkozó látvány egybefogására. A székesegyház előterében fehér márványlapocskával jelölték meg a helyet, ahonnan a részletek tülekedése fölött az építészeti remekmű Egésze látható. A látószögnek e meghatározott pontján, mint lencsében a fénysugarak, futnak össze – igazi szépségüket is elnyerve – Bernini kőbe örökített formacsodái. Tudom, bólintott rá Örökmécses, a te márványlapocskád, ahonnan nézve a világ egésze értelmet nyer: a mesemondó hely a tujafenyők alatt.

76-77. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Róma, Szent Péter-bazilika
>!
Szávitrí SP

Nagycsütörtök estéjén a harangok elhallgatnak, a hagyomány szerint Rómába mennek. Ehhez a hiedelemhez egy monda is kapcsolódik. Eszerint 1467-ben nagyszombaton a római Szent Péter-bazilikában egy alvó embert találtak. Kiderült hogy ő Kopeczky Mihály, késmárki diák, aki nagyon vágyott az örök városba. És mert ismerte a legendát a harangok római útjáról nagycsütörtökön belebújt a templomuk harangjába, és a harang nyelvéhez kötözte magát. Nagy rázkódást érzett, mintha kirepült volna a toronyból, és elvesztette az eszméletét. Arra ébredt, hogy a Szent Péter sekrestyése költögeti. Nem is ment vissza Késmárkra, ott maradt Rómában. A hagyományok szerint a harangok római útjának az a célja, hogy lássák a pápát, bár sok helyütt úgy tartották, hogy a tojások gyűjtése is, melyeket azután röptükben leszórnak a gyerekeknek, amikor majd visszatérnek.

15. oldal - Az ünnep

>!
Röfipingvin MP

Az asztalfőn Korbay Miklós, a mélyhangú magyar ült, a Szent Péter-bazilika karbantartásával foglalkozó hivatal tagja. Korbay kötelessége volt a hatalmas dóm műszaki felügyelete és javítása.

345. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Róma, Szent Péter-bazilika
Hirdetés
>!
pwz ISP

Ámde a nehéz egri bikavér, majd a borostyánsárga, sűrű tokaji borok mellett – egyik fajtája már a tizenhatodik század óta ismeretes nemcsak magyar földön, de világszerte is páratlan édes zamatáról, s XIII. Leó pápa, a szent helytartó, minden díszmiséjét ezzel az isteni nedűvel szolgáltatta a Szent Péter-bazilikában – a császári és kincstári Törley-féle pezsgők, a balatoni halak és terézvári fürj, nemkülönben a nehéz, sötét fényű dunántúli (a paraszti tűzhely illatára emlékeztető) és homéroszi jelzővel dicsekvő fekete, vérsűrűségű borok hatására a dragonyoslakoma lassan emelkedő hangulata egyik percről a másikra egyre szilajabb cigány-allegrettóba csapott át, úgyhogy a mikádóra és I. Ferenc József imperátorra ürített első poharak és köszöntők után már minden vendégnek a fejébe szállt a vér.

117. oldal, Temetés Terézvárott

Miroslav Krleža: Ezeregy halál Válogatott elbeszélések

>!
Aurore 

Meg akarta mutatni Albert-nek a Colosseumot holdfénynél, mint ahogy a Szent Péter templomot napvilágnál mutatta meg. Amikor valaki olyan várost mutat meg barátjának, amelyet maga már jól ismer, valahogy olyanformán dicsekszik, mintha azt az asszonyt mutatná meg, aki valamikor a kedvese volt.

370. oldal (I. kötet) - II. könyv, 12. fejezet: Római banditák (Magyar Könyvklub, 1999)

Kapcsolódó szócikkek: Róma · Róma, Szent Péter-bazilika