Rhett Butler személy

Margaret Mitchell: Elfújta a szél
Szabó Magda: Az ajtó
Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében
Margaret Mitchell: Gone with the Wind
Joe Eszterhas: Hollywoodi fenevad
Donald McCaig: Rhett Butler
Charlaine Harris: Por és hamu
Colleen Houck: Tiger's Quest
Muriel Barbery: Ínyencrapszódia
Scarlett Curtis (szerk.): Egy feminista nem jár rózsaszínben
Clare Pooley: Őszinte szavak
!

Rhett Butler (Clark Gable)

!

Timothy Dalton – Rhett Butler (Scarlett, 1994)


Idézetek

Coffee I>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Igen, tudom, hű voltál hozzám, de csak azért, mert Ashley-nek nem kellettél. De, az ördög vinné el, nem a tested sajnálom tőle. Tudom, milyen keveset ér a női test. Hanem irigylem és féltem tőle a szívedet és azt a drága, konok, kemény, erős lelkedet. Azt. Érted? Neki, amilyen bolond, nem kell az eszed, a lelked, nekem pedig nem kell a tested. Asszonyt olcsón lehet vásárolni. De nekem a szíved és a lelked kell. És azt nem kapom meg soha, mint ahogy te sem kapod meg soha Ashley lelkét. Ezért sajnállak. Mert tudom, mi az.

1056-1057. oldal (Európa, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: Ashley Wilkes · Rhett Butler · Scarlett O'Hara
latti>!

Szusszant egyet, aztán könnyedén, de csendesen mondta:
– Édesem, fütyülök rá.

1175. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Rhett Butler
2 hozzászólás
Evangeline>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Maga csakugyan férjnél volt már egyszer? – kérdezte suttogva (Rhett), és halkan nevetett. Hogy ez az ember sohase tud komoly lenni. De legalább sietne!
– Mit gondol, hogy jutottam a fiamhoz? – kiáltotta Scarlett felháborodottan.
– Hát ahhoz nem feltétlenül kell férj…

I.k. 394.o.

Kapcsolódó szócikkek: Rhett Butler · Scarlett O'Hara
Sli P>!

– Minden háború szent azoknak, akik vívják. Ha nem így volna, ki lenne bolond vérét áldozni és meghalni? De akármit beszélnek a szónokok, akármilyen gyönyörű eszméket hirdetnek a halálba rohanó őrültek előtt, minden háború oka és célja egy. És ez a pénz. Valójában minden háború üzleti kérdés. Csak az a baj, hogy kevesen tudják. A fülük tele van trombitaszóval és gyönyörű szavakkal a szent eszmékről… Csak néha azt kiáltják: „Mentsük meg Krisztus sírját a pogányoktól”, máskor azt: „Le a tulajdonnal”, néha azt: „Szabadság”, néha pedig azt: „Gyapot, rabszolgaság, államok szabadságjoga.”

240. oldal, Második rész (Európa, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: eszme · háború · pénz · Rhett Butler · üzlet
Belle_Maundrell >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Nem értetted meg soha, nem jutott az eszedbe soha, hogy úgy szerettelek, ahogy férfi csak szerethet egy asszonyt? Szerettelek éveken és éveken át, míg végre az enyém lehettél.

Kapcsolódó szócikkek: Rhett Butler
Belle_Maundrell >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Olyan hirtelen, hogy Scarlett meghökkenve nézett rá, lecsúszott a pamlagról, letérdelt a szőnyegre, és kezét a szívére nyomva szavalta:
– Bocsásson meg, hogy így megrohantam érzelmeim fellobbanásával, drága Scarlett, azaz bocsánat, drága Mrs. Kennedy. De bizonyára nem kerülte el figyelmét, hogy az a mély vonzalom, az a baráti rokonszenv, mely bizonyos idő óta összeköt bennünket, lassan mélyebb és hatalmasabb érzéssé fejlődött kebelem mélyén, mely szent, tiszta és mindenekfölött való. Szabad megneveznem eme csodálatos érzést? Ah! A szerelem tesz ilyen vakmerővé, hogy kegyed kis kacsója után esedezzem…
– Álljon már fel! – könyörgött Scarlett. – Kész bolondság, amit művel. Ha Mammy talál jönni, mit gondol?
– El lesz képedve, és nem hisz a szemének, hogy milyen úri módon tudok viselkedni – mondta Rhett és felállt. – No nézze, Scarlett, maga nem gyerek, nem iskolás lány, hogy olyan ostoba kifogásokkal utasítson el, mint illem, becsületesség és így tovább. Mondja azt, hozzám jön, ha visszatérek, vagy istenemre mondom, addig nem megyek el. Itt maradok maga körül, minden éjszaka itt gitározok az ablaka alatt, és torkom szakadtából énekelek, és úgy kompromittálom, hogy kénytelen lesz hozzám jönni, ha meg akarja menteni a jó hírét.

II. 389. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Rhett Butler · Scarlett O'Hara
Belle_Maundrell >!

Emerenc sose tudta meg, hogy valamiképpen egy döntésre jutott az Elfújta a szél Butler kapitányával, akár a gátlástalan regényhős, ő sem óhajtotta többé kockára tenni a szívét senkiért, semmiért.

108. oldal, Politika

Kapcsolódó szócikkek: Rhett Butler · Szeredás Emerenc
Pezy>!

Rhett volt az a személy, akihez Scarlett őszinte lehetett. Valósággal fellélegzett, mert már nagyon régen nem akadt senki, akinek elmondhatta volna az igazat saját magáról és elhatározásának okairól. Valahányszor kimondta mit gondolt, mindenki megbotránkozott. Rhett-tel beszélgetni olyanfajta érzés volt, mint egy szűk báli cipőt felcserélni a kényelmes házicipővel, kellemes és megnyugtató.

675. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Rhett Butler · Scarlett O'Hara
FreeAngel>!

– Attól félek, Rhett, hogy meghalok, és a pokolba kerülök.
[…]
– Úgy látom, egészen jó egészségben van. És az sem olyan biztos, hogy a pokolba kerülne. Hátha nincs is pokol.
– De van, Rhett! Én nagyon érzem, hogy van!
– Én tudom, hogy van, de itt van a földön. Nem a halál után következik.

917-918. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Rhett Butler · Scarlett O'Hara
KATARYNA>!

– Mondhatom, gyönyörű szép magától, hogy rám nem is gondol. Én is megsebesülhetek − mondta végül.
– Magával szemben még nekem is védenem kellene szegény jenkiket − villant mosolygósra Butler szeme.
– Nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez bók − mondta Scarlett bizonytalanul.
– Nem is az. Mikor hagyja abba, hogy örökké bókokat várjon a férfiaktól?
– Majd a halálos ágyamon − mosolygott Scarlett, és arra gondolt, hogy majd lesznek mindig férfiak, akik bókokat mondanak neki, ha Rhett nem is akar.
– Hiúság, örök hiúság − mondta a férfi −, de maga legalább őszintén bevallja.

347-348. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Rhett Butler · Scarlett O'Hara