relativitáselmélet fogalom

H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei I.
Erlend Loe: Naiv.Szuper.
Bill Bryson: Majdnem minden rövid története
Brian Greene: Az elegáns univerzum
Stephen Hawking – Leonard Mlodinow: Az idő még rövidebb története
Paul Feyerabend: A módszer ellen
Rafał Kosik: Félix, Net, Nika és a Láthatatlan Emberek Bandája
Gaura Ágnes: Vámpírok múzsája
Brian Cox – Jeff Forshaw: E=mc² (De miért olyan nagy ügy ez?)
Ittzés Laura: Nyolc perc
Filippov Gábor – Nagy Ádám – Tóth Csaba (szerk.): Párhuzamos univerzumok
Christopher Paolini: Álmok a csillagok közt I-II.

Idézetek

Dora>!

A legjobb a mappában az a kép, ahol Einstein egy csoport indiánnal van. Mosolyog, fején tolldísz. A kép alatti szöveg szerint azt mondta, a hopi indiánok értik meg a legnagyobb valószínűséggel a relativitáselméletet. Nyelvükben ugyanis nincs szó az idő kifejezésére, nincs külön fogalmuk se a múltra, se a jövőre. Az időt nem lineáris síkon élik meg, hanem körkörös űrként, ahol a múlt, jelen és jövő mindig egymás mellett létezik.
Ahogy hazamegyek, első dolgom lesz kideríteni, létezik-e hopi közösség Oslóban, és járhatok-e közéjük annak ellenére, hogy nem vagyok hopi.

156. oldal (Hopi című fejezet, Scolar Kiadó 2010)

Kapcsolódó szócikkek: relativitáselmélet
1 hozzászólás
imma P>!

– És mi lenne, ha a tenger mellett élnél? Mit csinálna a tenger, ha eltűnne a Hold?
– Azonnal visszahúzódna, és elkezdődne az apály – vágtam rá alig leplezett büszkeséggel.
– Igen, de miért?
– A gravitáció miatt. Ha eltűnne a Hold, azonnal megszűnne a tengerre ható hatása.
Láttam rajta, hogy tetszik neki gyors válaszom, de ezúttal nem hagyta annyiban.
– Azonnal? – kérdezgetett tovább. – Tehát előbb látnád azt, hogy visszahúzódik a tenger, mint azt, hogy eltűnt a Hold az égről?
Zavarba jöttem.
– Igen, talán. Azt hiszem.
Apám tettetett meglepődéssel csóválta a fejét.
– A gravitációval kapcsolatos információ „hamarabb érne ide”, mint maga a fény?
Elképedtem. Nem, ez valóban nem lehetséges, hiszen semmi sem haladhatja meg a fénysebességet.
Apám nem árulta el, hogy magának Einsteinnek is hosszú évekbe telt, hogy megoldja ezt a dilemmát: ebből született az általános relativitáselmélet. De mire erre rádöbbentem, és méltatlankodhattam volna, addigra apám már több mint egy évtizede halott volt.

16-17. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Albert Einstein · relativitáselmélet
Barbella >!

Amikor mások előtt félénken célozgattam benyomásaimra, az emberek különbözőképpen reagáltak. Néhányan feszengve néztek rám, de a matematika fakultás tagjai meséltek a relativitáselmélet később oly híres, ám akkor még csak tudományos körökben ismert új fejleményeiről. Dr, Albert Einstein, mondták, puszta dimenzióvá zsugorította az időt.

22. oldal Árnyék az időn túlról

Kapcsolódó szócikkek: Albert Einstein · álom · idő · relativitáselmélet
Morpheus>!

[…] bármilyen kenetteljesen papolnak is a metodológusok arról, milyen fontos minden releváns adatot figyelembe vennünk, soha nem ejtenek szót azokról a drasztikus és fejbevágó tényekről, amelyek arra utalnak, hogy, meglehet, az általuk csodált és elismert elméletek – mint a relativitás- és kvantumelmélet – sincsenek jobb karban, mint azok a régebbi elméletek, amelyeket elutasítanak. A gyakorlatban csak szolgailag meghódolnak a fizika püspökeinek és érsekeinek kinyilatkoztatásai előtt, még ha közben szükségképp megszegik is mesterségük legelemibb szabályait.

121. oldal

Kapcsolódó szócikkek: elmélet · kvantummechanika · relativitáselmélet · tény
Angele>!

Amikor egy elméletben szingularitás bukkan fel, mint például a végtelen sűrűség vagy görbület, akkor ez a legbiztosabb jele annak, hogy az elmélet módosításra szorul. Az általános relativitáselmélet nem teljes, mert nem képes megmondani, miként keletkezett a Világegyetem.

Kapcsolódó szócikkek: relativitáselmélet
rensaman>!

A húrelmélet szépséges egyszerűsége, ahogyan az általános relativitáselmélet és a kvantummechanika közötti összeférhetetlenséget elsimítja, csodálatos képessége, hogy egyesítse a természet alkotóelemeit és előrejelző erejének gazdagsága mind megéri a kockázatot.

198. oldal

Kapcsolódó szócikkek: húrelmélet · kvantummechanika · relativitáselmélet
bfg3 P>!

Ez a könyv nem tudománytörténet. […] a relativitáselmélet megértéséhez nem feltétlenül a történetén keresztül vezet a jól járható út.

4. A téridő

Kapcsolódó szócikkek: relativitáselmélet
1 hozzászólás
Trixi_Adzoa>!

    A relativitáselmélet lényegében azt mondja ki, hogy a tér és az idő nem abszolút dolgok, hanem függnek a megfigyelőtől és a megfigyelt testtől, és ezek minél gyorsabban mozognak, annál nyilvánvalóbbak ezek az effektusok. Soha nem érhetjük el a fény sebességét, és akárhogyan próbálkozunk (minél gyorsabban mozgunk), annál jobban torzulunk a velünk nem együtt mozgó megfigyelő szemében.

121. oldal (Akkord, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: relativitáselmélet
sirszalhasogato P>!

Az „aki kíváncsi, hamar megöregszik” mondás tehát nemcsak kártékony és buta gyermeknevelési elv, hanem bizonyos értelemben egyszerűen hamis állítás is: a kalandos kedvű, felfedezőutakra induló, és onnan vissza-visszatérő űrhajós kevesebbet öregszik a szabadon lebegő űrállomásról ki sem mozduló társainál.

553. oldal, Lehetünk-e fiatalabbak, mint a gyermekeink? (Athenaeum, 2019)

Kapcsolódó szócikkek: kíváncsiság · öregedés · relativitáselmélet
Tori0925 P>!

Mikulás:- Tudod, miért dolgozta ki Einstein a relativitás elméletét? Tudni akarta, hogyan ugrom át egy nap alatt az egész világot. És majdnem sikerült is neki…

295. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Albert Einstein · Mikulás · relativitáselmélet