!

rabszolgaság fogalom

Gárdonyi Géza: Bibi
David Brin: A jövő hírnöke
Kurt Vonnegut: Áldja meg az Isten, Dr. Kevorkian!
Harriet Beecher Stowe: Tamás bátya kunyhója
A. S. Neill: Summerhill
Erich Fromm: A rombolás anatómiája
Zana Muhsen – Andrew Crofts: Csak még egyszer lássam az anyámat
Teréz anya: Teréz anya breviáriuma
Aravind Adiga: A Fehér Tigris
Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás
Jack London – H. G. Wells: Ádám előtt / Kőkori történet
Alexis de Tocqueville: Az amerikai demokrácia
Christian Gossett: The Red Star – The Battle of Kar Dathra's Gate
Christopher Caudwell: Romantika és realizmus
Paul Feyerabend: A módszer ellen
Szikra (szerk.): Nagy asszonyok élete
J. R. R. Tolkien: Befejezetlen regék Númenorról és Középföldéről
Francesca Ambrogetti – Sergio Rubin: Ferenc pápa
George R. R. Martin – Elio M. García, Jr. – Linda Antonsson: The World of Ice and Fire
Nicolás Gómez Dávila: Az ízlés diadala
Sue Monk Kidd: Szárnyak nélkül szabadon
Claudia Gray: Elveszett csillagok
Mia Couto: Az oroszlán vallomása
Colson Whitehead: A föld alatti vasút
Akira Hiramoto: Me and the Devil Blues 2.
Catherine Price: Digitális detox
Vic James: Gilded Cage – Aranykalitka
Emmanuel Dongala: A Bridgetower-szonáta

Idézetek

>!
Morpheus

„Valójában mi kifogása van a drogfogyasztás ellen?” Mire ezt válaszoltam: „Szívesen elmondom önnek. Ellenzem a rabszolgaság minden fajtáját. A drog olyan átmeneti érzelmi állapotot idéz elő önben, amit ön felfokozottan kellemes érzésként él meg. Ugyanakkor el is vesz öntől valamit, éspedig a szabadságot; azt a szabadságot tudniillik, hogy ne kelljen mindig az után az érzelmi állapot után sóvárognia, hogy ne kelljen folyton arra gondolnia, hogy hogyan idézhetné elő újból és újból. Tudja egyáltalán, milyen nagyszerű dolog az érzelmi függetlenség? Ha semmilyen zavaró érzés nem nyugtalanítja az embert, soha nem kell lelki békéjét áruba bocsátania, hogy megszabaduljon nyugtalan érzéseitől?”

84-85. oldal

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

Kapcsolódó szócikkek: béke · függetlenség · kábítószer, drog · rabszolgaság · szabadság
>!
Morpheus

A tragédia az, hogy az ember, aki szolgaságban tartja a családját, maga is rabszolga – hiszen a börtönőr ugyanúgy be van zárva, mint a fogoly. Az ember rabszolgasága a gyűlölet fogsága: elnyomja a családját, és eközben a saját életét is elfojtja. Kénytelen bíróságokat és börtönöket építeni, hogy megbüntesse elnyomásának áldozatait.

119. oldal

A. S. Neill: Summerhill A pedagógia csendes forradalma

Kapcsolódó szócikkek: börtön · család · élet · ember, emberiség · gyűlölet · rabszolgaság
>!
Morpheus

Azok a gyerekek, akiket a rosszfajta fegyelemben neveltek, örök hazugságban élnek. Soha nem mernek önmaguk lenni. Rabszolgái lesznek a bevett üres szokásoknak és erkölcsöknek.

174. oldal

A. S. Neill: Summerhill A pedagógia csendes forradalma

Kapcsolódó szócikkek: erkölcs · fegyelem · gyermek · hazugság · rabszolgaság · szokás
>!
Morpheus

A szülőknek azért megfelelő ez a rendszer, mert nekik sem engedték meg soha, hogy éljenek és szeressenek. Őket is a csoportfegyelem rabszolgáivá tették, s szegények még elképzelni sem tudják a szabadságot.

171. oldal

A. S. Neill: Summerhill A pedagógia csendes forradalma

Kapcsolódó szócikkek: fegyelem · rabszolgaság · szabadság · szeretet · szülő
4 hozzászólás
>!
fióka P

John Brown Torringtonban született connecticuti jenki. Mint mondta, egy bizonyos Thomas Jefferson nevű virginiainak négy szóban sikerült megfogalmaznia Isten lényegét: „Minden ember egyenlőnek született.”
Amikor Jefferson meghalt, Brown húszéves volt.
– Ez a kifinomult, tudományos gondolkodású, bölcs és tökéletes úriember – folytatta John Brown –, aki a legszentebb sorokat vetette papírra, rabszolgákat tartott. Mondja, valóban én lennék az egyetlen, akinek feltűnt, hogy példája által csodálatos országunkat a kezdetektől fogva bűnös hellyé tette, ahol a színes bőrűek fehérekkel szembeni alárendeltségét s természet törvényeivel tökéletes összhangban állónak tartották?

A mai felügyelt

Kapcsolódó szócikkek: egyenlőség · rabszolgaság · Thomas Jefferson · Virginia
2 hozzászólás
>!
orvosi_székfű

A rabszolgaság […] meghonosítja a társadalomban a tétlenséget, s vele együtt a tudatlanságot és a gőgöt, a szegénységet és a fényűzést. Elernyeszti az értelem erőit, és elaltatja az emberi aktivitást.

57. oldal

Kapcsolódó szócikkek: rabszolgaság
Hirdetés
>!
Morpheus

Bizonyos dolgokat illetően, amilyen a tudomány is, az ismeretelméleti anarchista fölismeri, hogy fejlődésük (…) csak azért mehetett végbe, mert a tudósok öntudatlanul is az ő alaptételeit alkalmazták a maguk területén – azért jártak sikerrel, mert nem engedték, hogy „az ész törvényei”, „a racionalitás alapelvei” vagy a „változtathatatlan természeti törvények” béklyóba verjék őket. E furcsa viselkedés abból a meggyőződésből fakad, hogy az ember csak akkor szűnik meg rabszolga lenni, csak akkor szerez magának méltóságot, – mely több az óvatos konformizmus jutalmánál –, ha sikerül kibújnia a legalapvetőbb kategóriák és meggyőződések öleléséből is, még azoknak a kategóriáknak és meggyőződéseknek az öleléséből is, melyek pedig állítólag embert faragtak belőle.

326-327. oldal

1 hozzászólás
>!
Oswald P

Ma a rabszolgaságnak ugyanolyan kegyetlen módjai vannak, mint régen, bár burkoltabban jelentkeznek.

127. oldal

Francesca Ambrogetti – Sergio Rubin: Ferenc pápa Beszélgetések Jorge Bergoglióval

Kapcsolódó szócikkek: rabszolgaság
>!
Morpheus

A drámaírónak (és kollégájának a tanárnak) nem szabad megelőlegeznie a közönség (tanítványai) döntését, s nem szabad helyettük döntenie akkor sem, ha kiderülne róluk, hogy maguk képtelenek önállóan állást foglalni. Röviden: semmi szín alatt nem szabad „morális kényszert” alkalmaznia. A morális kényszer – függetlenül attól, hogy nemes vagy nemtelen eszmék állnak-e mögötte – rabszolgává változtatja az embereket, márpedig a szolgaság, minden szolgaság, legyen bár az a Jónak vagy magának Istennek a szolgálatára, a legszánalmasabb állapot, amelybe csak ember kerülhet. Ma így gondolkodom a dologról. Hosszú időbe telt azonban, míg idáig eljutottam.

563. oldal

Kapcsolódó szócikkek: döntés · ember, emberiség · író · Isten · rabszolgaság · tanár
>!
Morpheus

Felfedezték, hogy az embert gazdasági eszközként lehet használni, kizsákmányolható, és rabszolgasorba taszítható.

239. oldal

Kapcsolódó szócikkek: ember, emberiség · eszköz · kizsákmányolás · rabszolgaság