!

Platón: Phaidón könyv

Plutarkhosz: Szókratész daimónja

Idézetek

>!
Sli SP

– (…) egy megarai embertől hallottam, ő viszont Terpszióntól,* hogy Szókratész védőszelleme tüsszentés volt, amely származhatott tőle is, de másoktól is. Ha ugyanis valaki tőle jobbra, akár kissé hátrébb vagy előrébb tüsszentett, ez őt cselekvésre indította, ha viszont bal oldalon történt, ez lebeszélte őt a tettről. Ha pedig ő maga akkor tüsszentett, amikor még csak tervezett valamit, ez megerősítette szándékában, ha viszont már cselekvés közben, ez visszatartotta és megállította lendületét.

* Terpszión (…) Szókratész egyik leghűségesebb tanítványa volt, aki Platón Phaidónjának tanúsága szerint végig mestere mellett maradt. Neki meséli el Eukleidész a Theaitetosz dialógust.

74. oldal, Szókratész daimónja (Helikon, 1985)

Hirdetés