!

Platón személy

Tatiosz: Mosolygó történelem
Gustav Janouch: Beszélgetések Kafkával
Manuela Gretkowska: Metafizikai kabaré
Viktor Pelevin: Az agyag géppuska
Philip K. Dick: VALIS
Danilo Kiš: A holtak enciklopédiája
Werner Heisenberg: A rész és az egész
Arthur C. Clarke: Holdrengés
Hamvas Béla: A láthatatlan történet / Sziget
Friedrich Nietzsche: Túl jón és rosszon
William Irwin (szerk.): Mátrix filozófia
Julio Cortázar: Sántaiskola
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
John Ajvide Lindqvist: Hívj be!
Johan Huizinga: Erasmus
Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei 1-2.
Platón: Levelek
Barbara Hambly: A Szép és a Szörnyeteg
Hellmuth Benesch: Pszichológia
Bruce Schechter: Agyam nyitva áll!
Fernando Savater: A választás bátorsága
David Safier: Jézus szeret engem
Kosztolányi Dezső: Négy fal között
Paul Feyerabend: A módszer ellen
Pavel Vilikovský: Az utolsó pompeji ló
Andrew Lane: A vörös pióca
Vas István: Hét tenger éneke
Marcus Tullius Cicero: Az állam
Mark Lawrence: Tövisek Hercege
Amit Goswami: Képzelt ablak
Szabó Kázmér: Megszépülés
Rajsli Emese (szerk.): [csevegőszoba]
Vavyan Fable: Tündérlovaglás
Hermann Hesse: Karácsony
Havas Ágnes: „Elmondom hát mindenkinek”
Chuck Palahniuk: Halálraítélt
Ruth Ozeki: Az idő partjain
Afonso Cruz: Kokoschka babája
Olga Tokarczuk: Nappali ház, éjjeli ház
Platón: Állam
Stefano Benni: Margherita Dolcevita
Elizabeth Gilbert: Big Magic
Dan Millman: A titkos iskola
A filozófia nagykönyve
Umberto Eco: Pape Satan
Voltaire: Kandidusz vagy minden jól van ezen a világon

Idézetek

>!
Avraham

Platón ideális államelveiről beszélgettünk, melyeket az Eugen Diederich Verlag kiadásában ismertem meg.
Aggályaim voltak ezzel kapcsolatban, hogy Platón a költőket kirekesztette államának közösségéből.
Kafka azt mondta erre:
– Ez teljességgel érthető. A költők arra törekszenek, hogy új szemmel tanítsák meg látni az embereket, s ezáltal megváltoztassák a valóságot. Ezért tulajdonképpen az államot veszélyeztető elemek, hiszen – változtatni akarnak. Pedig az állam – valamennyi hű szolgájával egyetemben – egyet akar csak: fennmaradni.

212. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Franz Kafka · Platón
>!
Chöpp 

A tisztáson levő tábortűz éppen csak lángra lobbant, és nem volt elég fénye, hogy megvilágítsa a körülötte ülőket és eloszlassa a homályt. Az emberek elmosódó, kísérteties árnyaknak tűntek, amelyek az üszökdarabokról és a tűz mellett heverő göröngyökről vetülnek egy láthatatlan képernyőre. Lehet, hogy valamiféle magasabb rendű értelemben így is volt. De mivel az utolsó helyi neoplatonikus jóval a párt XX. kongresszusa előtt megszűnt szégyellni, hogy teste van, száz kilométeres sugarú körben nem volt senki, aki erre a következtetésre juthatott volna.

329. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Platón
>!
Chöpp 

(reaktor985) Ön gyakran szólal meg aktuálpolitikai kérdésekben. Mi a véleménye a mai magyar jobb- és baloldalról?
(Heller Ágnes) Nem szeretnék ebben filozófiai környezetben erről beszélni, csak azt mondom, hogy nagyon problematikus számomra, hogy a két oldal között szakadék tátong. Sokkal fontosabbnak érzem, hogy az emberek, akiknek különböző nézeteik vannak, egy vita után nem tudnak együtt elmenni egyet sörözni, tehát átviszik a politikai ellentéteket személyes ellenségeskedésbe, illetve, hogy egy országos konfliktus odáig vezessen, hogy minden egyes munkahelyen kialakuljon ugyanez a konfliktus – ezt nem tartom normálisnak. Az ellentétet a két oldal között azonban nem kifogásolom, ez hozzá tartozik egy modern demokrácia szerkezetéhez.
{…}
Platón azt mondta, hogy a királyok, politikusok legyenek filozófusok.

88. oldal, 90.o.

Rajsli Emese (szerk.): [csevegőszoba] www.origo.hu/csevegoszoba

Kapcsolódó szócikkek: Platón
>!
Chöpp 

Zizegtek a könyv lapjai, amikor az őr lapozott. Nyilván valami filléres regény. Platón államában az „őrök” rendje a legműveltebb réteg a társadalomban. De most Svédországban vagyunk, 1981-ben, és az őrök valószínűleg Jan Guillout olvasnak.

276. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Jan Guillou · Platón
>!
Kkatja P

    Bámulom a plafont, és a fényre gondolok. Platón szerint az evilági rabságból szabaduló lélek nem képes egy ideig a valóságot megvilágító fénybe nézni; majd miután megszokta és felismerte, utána már semmi mást nem kíván, csak a valóságot.

274. oldal Utolsó a sokaságból

Kapcsolódó szócikkek: Platón
>!
Chöpp 

(…) nem ismerek semmit, amellyel Platón rejtekezése és szfinx-természete több álmodozásra késztetett volna engem, mint ama szerencsésen fennmaradt petit fait: hogy halálos ágyának párnája alatt nem „Bibliára” leltek, nem is valami egyiptomira, pithagoreusra, platonikusra, – hanem Arisztophanészra. Hogyan bírta volna ki akár egy Platón az életet – a görög életet, amelyre Nem-et mondott, – egy Arisztophanész nélkül! –

30. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Arisztophanész · Platón
Hirdetés
>!
apple_pie 

Azt, amikor a szellem széttöri a bilincseit, menekülést keres, és szabadságra vágyik. Ez tehát a boldogság, egyben azonban elszakadás a földi dolgoktól, s a legnagyobb bölcsesség is. Az igazi boldogság az éntől való megszabadulás, a szeretők boldogsága, akiket Platón mindenki közül a legboldogabbnak nevez.

160-161. oldal - A Balgaság Dicséreté-ből

Kapcsolódó szócikkek: boldogság · Platón
>!
Kkatja P

(…) Tartsatok akár Jézussal vagy Platónnal, Schillerrel vagy Spinozával, a végső bölcsesség mindig az, hogy nem boldogít sem a hatalom, sem a tulajdon, sem a megismerés, hanem egyedül csak a szeretet.
Az önzetlenség, a szeretet révén hozott áldozat, a tevékeny együttérzés, a lemondás mások javára veszteségnek, önmagunk kifosztásának tűnhet, holott ezáltal éppen hogy gazdagodunk és gyarapodunk, és ez az egyetlen út, amely előre és fölfelé visz.

20-21. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Friedrich Schiller · Jézus Krisztus · Platón · Spinoza · szeretet
>!
Aprile

– Először is nem évszázadok óta akar – sziszegtem vissza –, másodszor pedig plátói a barátságunk.
– Marie – válaszolta Kata –, Platón bolond volt.

41. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Platón
>!
AniTiger MP

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

(…) Majd a zsebébe nyúlt, és előhúzott egy aprócska könyvet. Az alábbi szavakkal nyújtotta át Sherlocknak:
– Szükséged lesz valamire, amivel elütheted az időt. Ez a könyv Az állam egy példánya, a nagy görög filozófus, Platón munkája. Az egész mű dramatizált párbeszédek formájában íródott, amelyek Platón mentora, a bölcs Szókratész, és más különböző athéniak és idegenek között zajlanak, és amelyekben megvitatják az igazság jelentését és jelentőségét, és megvizsgálják, vajon az igaz ember boldogabb-e, mint az igaztalan. Platón arra is felhasználja ezeket a párbeszédeket, hogy felvázoljon és indítványozzon egy olyan államformát, amelyben bölcs filozófus-királyoké a hatalom, és tárgyalja a költők és filozófusok társadalomban betöltött szerepét is. Az állam az egyik legnagyobb hatású és egyben a legjelentősebb filozófiai, valamint politikaelméleti munka, őszintén ajánlom figyelmedbe alapos tanulmányozását.
– Le van fordítva? – kérdezte Sherlock bizonytalanul.
– Természetesen nincs – felelte Mycroft némileg megütközve. – Tudom, milyen gyorsan olvasol. Ha az angol nyelvű verziót kapnád, biztosra veszem, hogy egy délután alatt végeznél vele. Ha viszont neked kell útközben lefordítanod, akkor meg merem kockáztatni, hogy betart az utazás végéig. Ezenfelül, a fordítás minősége mindig a fordító tehetségén és gyakorlottságán múlik. Ha valamit, amit idegen nyelven írtak, el akarunk olvasni és helyesen meg akarjuk érteni, akkor nincs mese, meg kell tanulnunk az adott nyelvet.

7. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Platón · Sherlock Holmes