!

Piszkos Fred személy

Rejtő Jenő (P. Howard): A megkerült cirkáló
Rejtő Jenő (P. Howard): Piszkos Fred, a kapitány
Rejtő Jenő (P. Howard): Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára
Rejtő Jenő (P. Howard): Az elveszett cirkáló
Rejtő Jenő (P. Howard): Piszkos Fred, a kapitány / Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára
Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Kehida!
!

Piszkos Fred, a kapitány

1 hozzászólás

Idézetek

>!
KingucK P

Egy toprongyos öregember állt előttük. Fülig Jimmy ijedten kiáltotta:
– Piszkos Fred!…

2. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Fülig Jimmy · Piszkos Fred
>!
KingucK P

Mert Piszkos Fred kapitány volt.
Így járt szájról szájra a neve, így ismerték a tengeröblök nagy kikötővárosaiban és kis halász-falukban egyaránt, így említették, ha bűnügyek kapcsán szóba került a neve:
„Piszkos Fred, a kapitány!”
Hogy hol és milyen hajón, mikor és milyen minősítés alapján lett kapitány, ezt még a fegyin-tézetek és bűnügyi nyilvántartók sem tisztázták, annyi más körülménnyel együtt, amelyek Pisz¬kos Fred személyével összefüggésben időnként felmerültek, de afelől senkinek sem lehe-tett kétsége, hogy Piszkos Fred valóban kapitány. Ki is lenne kapitány, ha nem ő, aki név szerint ismeri a világ összes révkalauzát, pertuban van az ausztráliai csarungi törzs varázs-lójával, és olyan ciklonban csak egyszer hajózott eddig, hogy közben kialudt a pipája. (De utóbb kiderült, hogy ez a pipa nem volt Watson gyártmányú manillagyökér.)

2. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Piszkos Fred
>!
KingucK P

A szállásmester egész nap útban volt a poggyászraktár felé, Piszkos Fred igényei ügyében. Vacsorához langusztát követelt, és Chateau Irát.
Az Isten tudja, hogy hol szoktatták rá.

2. fejezet /3.

Kapcsolódó szócikkek: Piszkos Fred
>!
KingucK P

Fülig Jimmy arca elborult.
– Piszkos Fred, a kapitány.
– Az milyen ember?
– Rémes.
– Mégis.
– Neki van a világon a legtöbb esze. Fukar, kegyetlen, mogorva, és semmitől sem riad vissza, ha pénzről van szó. Mindenkit becsap, mindenből hasznot húz, senkivel sem barátkozik, egye-dül járja a világot, és mint a neve is mutatja, teljesen piszkos.

2. fejezet /8.

Kapcsolódó szócikkek: Piszkos Fred
>!
Anó P

    Különös jelenség volt az öreg. Mellig érő, kissé hegyes formájú ősz szakállát babrálgatta hosszú, keselyűkarmokban végződő kezével. Apró ravaszságait, nagy töprengéseit szakállának néma hangszerén mintegy lezongorázta, ahogy lassan játszadozott a hosszú, szerteálló, piszkosszürke, gyér szőrzettel. Az arcán néhány gömbölyű, nagy szemölcs, jellegzetes, karvalyszerű orr, legörbülő, széles száj és csillogó, okos, nyugtalan, apró szemek, némi vörös nedűvel keretezve. Kócos, szürkésfehér hajszálai a homlokára csüngtek szét, és egy beidegződött mozdulattal időnként tarkójára tolta, vagy a nyakát vakargatva lassan előretolta az orra hegyéig szakadt, szennyes, ellenzős sapkáját, egy igen elnyűtt, piszkos, de mégis kapitányi sapkát.
    Mert Piszkos Fred kapitány volt.
    Így járt szájról szájra a neve, így ismerték a tengeröblök nagy kikötővárosaiban és kis halászfalukban egyaránt, így említették, ha bűnügyek kapcsán szóba került a neve:
    „Piszkos Fred, a kapitány!”

32. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Piszkos Fred
>!
KingucK P

Még vita közben érkezett újabb három ügyfél, a Piszkos Fred, a Főorvos Úr és Bunkó társaságában. A Piszkos Fred hatvan év körül járhatott, hosszú szakálla volt, és fekete szegélyű saskarmai állandóan ebben a piszkos, kávészínű, gondozatlan szakállban babráltak. Valamikor fregattkapitány volt az angol haditengerészetnél, de egy alkalommal néhány gyilkosságot követett el, és ott kellett hagynia szolgálatát. Most már jó néhány éve egy ócska kis gőzösön muníciót csempészett Kínába, és visszafelé kábítószereket hozott Görögországba.

2. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Bunkó · Főorvos Úr · Görögország · Kína · Piszkos Fred
Hirdetés
>!
KingucK P

A nyitott ajtóban egy hosszú, hegyes kecskeszakállas egyén állt, és valószínűtlenül hatalmas, karvalyszerű körmeivel még hegyesebb formájúra sodorta ezt az amúgy is tekintélyes szakállt. Itt nem lehetett kétség!
A Kapitány állt ott! Piszkos Fred volt a megmentő!
És Fülig Jimmy megpecsételtnek látta a sorsát. Ha ez az ember megmentette, úgy elveszett ember! Nem vitás…

4. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Fülig Jimmy · Piszkos Fred
>!
KingucK P

Esz tud valamit talán mer szaglászós 1-én. Odamegyek!
„Bántottam én itt valakit? Beszélj Buszkó Mócsink. Te okos vagy. Itten rágalmazott vagy szidott engem valaki?”
Aszonta:
„Itten nagyobb baj van te Fülig Jimmy. Asz történt, hoty a Piszkos Fred dicsért téged! Aszt nehéz elbírni!”

Fülig Jimmy levele a Boldogság-szigetek királyához

Kapcsolódó szócikkek: Fülig Jimmy · Piszkos Fred
>!
KingucK P

– Pompás hajó – harsogta Wagner úr. – Ki mondaná erről, hogy negyvenkét éve szeli az óceánt?
Ezt senki sem mondta volna erről a hajóról, amely futó megítélés szerint is évtizedekkel öregebbnek látszott.
– Micsoda marha lehet – szólt Fülig Jimmy –, aki arra vállalkozik, hogy expedíciózzon ezzel.
– Egész jó matróz az ipse – dünnyögte Wagner úr, és megfogózkodott egy pillanatra Watson aranygombos uniformisába, de a gyenge kabát nagy része a kezében maradt, lehasítva. Mr. Theo ismét megóvta a veréstől.
– A Wagner Corporation hajóját jó matróz vezeti… ügyes matróz… fürge fiú…
– Hogy hívják?
– Úgy hívják, hogy Piszkos Fred…

10. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Fülig Jimmy · hajó · matróz · Mr. Theo · Piszkos Fred · Wagner úr · Watson
>!
sztimi53 P

Piszkos Fred lett a kapitány. Először örült, hiszen valamikor tiszt volt egy cirkálón, de később szerencsétlen lett, mert életveszélyes fenyegetésekkel rákényszerítették, hogy megfürödjön. A fürdés és tisztálkodás még néhány kisebb bonyodalomra vezetett, de végül is részint a nyers erő, részint a rábeszélés hatott.

Ötödik fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Piszkos Fred