Piszkos Fred személy

Rejtő Jenő (P. Howard): A megkerült cirkáló
Rejtő Jenő (P. Howard): Piszkos Fred, a kapitány
Rejtő Jenő (P. Howard): Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára
Rejtő Jenő (P. Howard): Az elveszett cirkáló
Rejtő Jenő (P. Howard): Piszkos Fred, a kapitány / Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára
Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Kehida!
!

Piszkos Fred, a kapitány

1 hozzászólás

Idézetek

TiszlaviczMarcsi IP>!

– (…) sok szerencsét kívánok valamennyiünknek e marhasághoz (…)

82-83. oldal (Alexandra, 2010)

Kapcsolódó szócikkek: Piszkos Fred
5 hozzászólás
sztimi53>!

Piszkos Fred lett a kapitány. Először örült, hiszen valamikor tiszt volt egy cirkálón, de később szerencsétlen lett, mert életveszélyes fenyegetésekkel rákényszerítették, hogy megfürödjön. A fürdés és tisztálkodás még néhány kisebb bonyodalomra vezetett, de végül is részint a nyers erő, részint a rábeszélés hatott.

Ötödik fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Piszkos Fred
KingucK>!

Fülig Jimmy arca elborult.
– Piszkos Fred, a kapitány.
– Az milyen ember?
– Rémes.
– Mégis.
– Neki van a világon a legtöbb esze. Fukar, kegyetlen, mogorva, és semmitől sem riad vissza, ha pénzről van szó. Mindenkit becsap, mindenből hasznot húz, senkivel sem barátkozik, egye-dül járja a világot, és mint a neve is mutatja, teljesen piszkos.

2. fejezet /8.

Kapcsolódó szócikkek: Piszkos Fred
KingucK>!

Egy toprongyos öregember állt előttük. Fülig Jimmy ijedten kiáltotta:
– Piszkos Fred!…

2. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Fülig Jimmy · Piszkos Fred
Anó >!

    Különös jelenség volt az öreg. Mellig érő, kissé hegyes formájú ősz szakállát babrálgatta hosszú, keselyűkarmokban végződő kezével. Apró ravaszságait, nagy töprengéseit szakállának néma hangszerén mintegy lezongorázta, ahogy lassan játszadozott a hosszú, szerteálló, piszkosszürke, gyér szőrzettel. Az arcán néhány gömbölyű, nagy szemölcs, jellegzetes, karvalyszerű orr, legörbülő, széles száj és csillogó, okos, nyugtalan, apró szemek, némi vörös nedűvel keretezve. Kócos, szürkésfehér hajszálai a homlokára csüngtek szét, és egy beidegződött mozdulattal időnként tarkójára tolta, vagy a nyakát vakargatva lassan előretolta az orra hegyéig szakadt, szennyes, ellenzős sapkáját, egy igen elnyűtt, piszkos, de mégis kapitányi sapkát.
    Mert Piszkos Fred kapitány volt.
    Így járt szájról szájra a neve, így ismerték a tengeröblök nagy kikötővárosaiban és kis halászfalukban egyaránt, így említették, ha bűnügyek kapcsán szóba került a neve:
    „Piszkos Fred, a kapitány!”

32. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Piszkos Fred
KingucK>!

Még vita közben érkezett újabb három ügyfél, a Piszkos Fred, a Főorvos Úr és Bunkó társaságában. A Piszkos Fred hatvan év körül járhatott, hosszú szakálla volt, és fekete szegélyű saskarmai állandóan ebben a piszkos, kávészínű, gondozatlan szakállban babráltak. Valamikor fregattkapitány volt az angol haditengerészetnél, de egy alkalommal néhány gyilkosságot követett el, és ott kellett hagynia szolgálatát. Most már jó néhány éve egy ócska kis gőzösön muníciót csempészett Kínába, és visszafelé kábítószereket hozott Görögországba.

2. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Bunkó · Főorvos Úr · Görögország · Kína · Piszkos Fred
Bogas>!

Itt valaki úgy kavarja a szószt, mint Piszkos Fred a málnaszőrt, az tuti!

Huszonhatodik adásnap

Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Kehida! Az angyalrablás hadművelet

Kapcsolódó szócikkek: Piszkos Fred
TiszlaviczMarcsi IP>!

Friss gőz! Előre! Marhák!

70. oldal, Alexandra, 2010.

Kapcsolódó szócikkek: Piszkos Fred
bfg3 P>!

– Katonák! – így kezdte, mint Napóleon. – Midőn elfoglalom e parancsnoki hidat, és büszkén tekintek le vegyes társaságtokra, sok szerencsét kívánok valamennyiünknek e marhasághoz, amelyre büszkék lehetünk, miután a világ történetében bizonyára páratlan. Sajnos, nem mondhatom nektek hogy legyetek továbbra is olyan derék, becsületes emberek, mint amilyenek eddig voltatok, de arra felhívom az alulírottak szíves figyelmét, hogy miután letettem ezt az uniformist, gazember lettem, miután újra leteszem, megint csak gazember leszek, de amíg viselem, és ez nektek is szól, addig ismét tiszt vagyok, és ti valamennyien katonák. Esküszöm nektek az igaz istenre, hogy aki ebben az uniformisban valami becstelenséget követ el, annak torkáig metszem fel a hasát. Ismertek jól, tehát elhihetitek, hogy meg is teszem. Mi vállalkoztunk pénzért, hogy egy embert megszabadítunk valahonnan. Ez még nem becstelenség. Aki ennél többet kísérel majd meg expedíciónk közben, az halott ember lesz.

5. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Piszkos Fred
2 hozzászólás
KingucK>!

– Pompás hajó – harsogta Wagner úr. – Ki mondaná erről, hogy negyvenkét éve szeli az óceánt?
Ezt senki sem mondta volna erről a hajóról, amely futó megítélés szerint is évtizedekkel öregebbnek látszott.
– Micsoda marha lehet – szólt Fülig Jimmy –, aki arra vállalkozik, hogy expedíciózzon ezzel.
– Egész jó matróz az ipse – dünnyögte Wagner úr, és megfogózkodott egy pillanatra Watson aranygombos uniformisába, de a gyenge kabát nagy része a kezében maradt, lehasítva. Mr. Theo ismét megóvta a veréstől.
– A Wagner Corporation hajóját jó matróz vezeti… ügyes matróz… fürge fiú…
– Hogy hívják?
– Úgy hívják, hogy Piszkos Fred…

10. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Fülig Jimmy · hajó · matróz · Mr. Theo · Piszkos Fred · Wagner úr · Watson