!

Pest helyszín

Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Szerb Antal: Utas és holdvilág
Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák
Szabó Magda: Katalin utca
Szabó Magda: Régimódi történet
Mikszáth Kálmán: Akli Miklós
Hans Christian Andersen: Mesék és történetek felnőtteknek
Csalog Zsolt: Csendet akarok!
Sándor Iván: A vizsgálat iratai
A bicziklizés tekervényes múltja
Fodor András (szerk.): Verses országjárás
Fábián Janka: A Gellért-hegy titka
Böszörményi Gyula: A Rudnay-gyilkosságok
Török Dalma (szerk.): A valóság valószínűtlen lett
Barsy Irma: Pincenapló
Dan Brown: Eredet

Idézetek

>!
Carmilla 

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

EPRESERDŐ

Hová lett az Epreserdő?
Füst meg pára, kósza felhő…

Fáit angol bombák tépték
s németek is fűrészelték,

fázó nép is megrohanta:
verte fejsze, csapta balta –

hengerekként gurították,
hasábba is hasogatták,

asszony, gyerek ágát szedte,
kiskocsikon húzták Pestre.

Erzsébet is megvámolta,
Kispestre se hordta szolga,

Lőrincre is szegény vitte,
Kőbányán is várta pince,

nem maradt se ág, se cserje,
de még susnya gyökerek se,

csákányozták, nyűtték, ásták,
mind egy szálig kiirtották.

Tűz lett bíz az Epreserdő,
füst és pára, kósza felhő…

Tán térkép is őrzi néhány,
emléknek meg néhány szép lány;

közismert volt sok-sok bokra:
vigyázott a csókolókra,

puha füve mint a pamlag,
jól esett a derekaknak.

ölelésnél, pihenéskor –
szálloda is volt néhányszor:

szerelmes pár, vagy csavargó
itt nem félte, hol az ajtó…

Be sajnállak, Epreserdő!
Most még jobban, hogy tavasz jő –

Három város munkás népe
ide járt ki vendégségbe;

én is hányszor mulatoztam
itt májusi majálisban,

hány elvtárssal itt beszéltük
meg lázadó szegénységünk…

Nem tagadom, nekem fáj ma
úgy nézni e fosztott tájra,

hogy emlékem kedvesebbjét
jövő napok, hetek lepjék,

hogy pirosló szabadságunk
napján többé sose lássunk –

Ez a néhány gödör, árok
meddig őrzi pusztulásod,

mert a fű ha zöldül itt-ott,
már csak sejteti a titkod…

Emlék a Tolató büszke
mozdonyának füttye, füstje:

nem okozott riadalmat
se nyúlnak, se madaraknak;

emlék már a sok kis ösvény,
lombok alá tévedő fény;

emlék vagy már Epreserdő,
fájó mult, és nem jövendő;

földúlt puszta városszélen,
zöld foltocska vén térképen –

multad már csak szavakból van:
emlék lettél hatvan sorban…

31-33. oldal, Földeák János: Epreserdő (Kozmosz, 1977)

Kapcsolódó szócikkek: Pest
>!
Carmilla 

     – Jaj, micsoda lakások vannak Pesten! Mennyi sötét lyuk, micsoda vigasztalan udvarok. Jaj, azok a kelkáposztaszagú lépcsőházak!

23. oldal (Tortoma, 2016)

Barsy Irma: Pincenapló Ne fordulj vissza

Kapcsolódó szócikkek: Pest
>!
Carmilla 

    És mégis azt mondom, Örley lezser volt; halálosan lezser. Pest ostromának talán az egyik utolsó napján, a Molnár utcai óvóhelyen – ott laktunk, egymástól vagy két-háromszáz méternyi távolságban –, kiment az óvóhelyről egy cigaretta kedvéért az udvarba. Egy repülő berregett fel, egyetlen bomba robbant. Az a bomba telibe találta az udvart. Örleyt széttépte.

119. oldal, Lengyel Balázs: Csak az az egy könyve maradt. Örley István (1989) (Tevan, 2015)

Török Dalma (szerk.): A valóság valószínűtlen lett Szemelvények a magyar Holokauszt-irodalomból I.

Kapcsolódó szócikkek: bomba · cigaretta · Pest
>!
Szelén

Egyszer valami cercle alkalmával azt kérdezte a császár Grassalkovich hercegtől:
– Milyen messze van Gödöllő Pesttől?
– Két órajárás jó lovakon – felelte a herceg.
– És Pest Gödöllőtől? – folytatta a császár szórakozottan.
A cerclenél levő urak elmosolyodtak, de különösen Stadion gróf vágott gúnyolódó arcot, csak Grassalkovich herceg tartotta meg hódolatból lojális komolyságát.
– Ugyanannyi, fölség.
A császár elpirult, az udvari bolond közbeszólt, Stadionhoz intézve a szót:
– Milyen messze van húsvéttól pünkösd, kegyelmes uram?
– Úgy gondolom, lehet vagy ötven nap.
– És pünkösdtől húsvét milyen messze van?
Stadion és a császár elnevették magukat – mert pünkösdtől húsvét már nem ugyanannyi.
– Lássa, kedves Grassalkovich – szólt a császár –, milyen jó, hogy van a környezetemben egy bolond, aki be tudja bizonyítani, hogy nem mondtam egészen bolondot.

Mikszáth Kálmán: Akli Miklós cs. kir. udvari mulattató története

Kapcsolódó szócikkek: Gödöllő · Pest
Hirdetés
>!
KingucK P

Köves tudta, hogy nem volna szabad kimerészkednie, de valahányszor elfogta a nyugtalanság, mindig ide vonzotta valami a hídra. Évek óta sétált már itt esténként, az időtlen látványt csodálva elmélkedés közben. Keletre Pest, a Gresham-palota kivilágított homlokzatával, és mögötte büszkén emelkednek a Szent István-bazilika harangtornyai. Nyugatra, Budán, a Várhegy tetején a Budai Vár falai. És északra, a Duna partján a Parlament, Magyarország legnagyobb épülete nyúlik el hosszan elegáns tornyaival.

Harmincegyedik fejezet

>!
KingucK P

Ami magát Pestet, a mi mostani gyönyörű fővárosunkat illeti, melynek láttára ma sebesen dobog minden magyar szív, biz azon nem sok néznivaló volt.
Leopold uralkodása idejében az egész akkori város nem állt egyébből, mint a belvárosból. Falak- és bástyákkal övezve csak három kapuja volt: a váci kapu, a mai Váci utca végén, a hatvani kapu, a mai Hatvani utca végén, s a kecskeméti kapu, a mai Kálvin tér táján.

10. fejezet - NESSELROTH ÁGNES

>!
nagara

A májusi szép idő százszámra csalta ki őket, hogy a Kígyó és Szervita tér között korzózva szemléljék a dús kirakatokat, és közben persze saját válogatott toalettjüket is közszemlére tegyék, hadd pukkadjon az irigységtől az épp arra járó rokon, barátnő, ismerős.

154. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Pest