Penelope Featherington személy

Julia Quinn: Romancing Mr. Bridgerton
Julia Quinn: A herceg és én
Julia Quinn: A vikomt, aki engem szeretett
Julia Quinn: Tisztességes ajánlat
Julia Quinn: Mr. Bridgerton csábítása
Julia Quinn: Csókja megmondja
Julia Quinn: Happily Ever After
Julia Quinn: És boldogan éltek

Idézetek

Azura>!

– Szeretlek – mondta halkan, szenvedélyesen. – Egész lényemmel szeretlek, teljes múltammal és jövőmmel.
– Colin…
– Szerettelek, szeretlek és szeretni foglak.
Lehajolt, lágyan ajkon csókolta.
– Szeretlek a születendő gyermekeinkért, és az együtt töltendő éveinkért. Szeretlek minden mosolyomért, és még jobban szeretlek minden mosolyodért.
Penelope a közeli szék támlájának támaszkodott.
– Szeretlek – ismételte Colin. – Ugye, tudod?

Kapcsolódó szócikkek: Colin Bridgerton · Penelope Featherington
Quiconque>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Szalonképes vagyok?
– Igen – hazudta. Pedig Colin meglehetősen ziláltnak tűnt feldagadt ajkával. Haja távolról sem mutatta a rendezettség jelét.
– Remek! – Azzal fürgén kiszállt a kocsiból, kezét nyújtotta Penelope-nak.
– Te is bejössz?
Colin úgy nézett rá, mintha hirtelen elvesztette volna a józan eszét.
– Természetesen.
Penelope nem mozdult. Semmi ok nincs arra, hogy Colin egészen bekísérje. Az illendőség nem kívánja meg, és…
– Az isten szerelmére, Penelope! – sürgette, és kezét megragadva kirángatta a kocsiból. – Feleségül jössz hozzám, vagy nem?

250. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Colin Bridgerton · Penelope Featherington
2 hozzászólás
Sippancs P>!

– Eloise – szólt Penelope, kissé pihegve az erőfeszítéstől, ahogy megpróbálta lerázni Hyacinthot.
– Penelope! – De Eloise hangjában furcsa, kíváncsi gyanakvás volt, amitől Penelope egyáltalán nem lepődött meg, Eloise nem ostoba, és pontosan tudta, hogy fivére nem az az ember, aki csak úgy kedves mosollyal néz rá.
– Eloise – szólt Hyacinth, ám Penelope ennek a megszólításnak okát és célját nem értette.
– Hyacinth.
Penelope ekkor célzatosan férjére nézett.
– Colin.
A megszólított ifjú férjet mintha mulattatta volna ez a furcsa párbeszéd.
– Penelope. Hyacinth.
Hyacinth vigyorgott.
– Colin. – Aztán: – Sir Phillip.
– Hölgyeim – szólt Sir Phillip, minden jel szerint a rövid és tömör megnyilatkozások híve.
– Ebből elég legyen! – fakadt ki Eloise. – Mi folyik itt?
– Minden arra utal, hogy keresztneveinket idézzük – jelentette ki Hyacint.

149-150. oldal

otaksa>!

Már majdnem elbúcsúztak, amikor éles női hang csattant a közelükben: – Mr. Bridgerton!
Mindketten megdermedtek. Ezt a hangot jól ismerték. Ezt a hangot mindenki jól ismerte.
– Ments meg, kérlek! – könyörgött Colin.
Penelope a válla fölött hátranézve meglátta, hogy a hírhedt Lady Danbury nyomakodik feléjük a tömegen keresztül, össze-össze rezzenve, amikor sétapálcája vége valamely szerencsétlen fiatal hölgy lábán koppan.
– Lehet, hogy egy másik Mr. Bridgertonra gondol – vetette fel Penelope. – Hiszen elég sokan vagytok, és talán…
– Tíz fontot adok, ha mellettem maradsz – nyögte ki Colin.
Penelope kuncogott.
– Ne légy ostoba, én…
– Húszat.
– Megegyeztünk.

Szelén>!

Tíz teljes másodperc eltelt mire Penelope megszólalt. Akkor azonban azt mondta: – Megöllek!
– Ó, abban egészen biztos vagyok – felelte a férfi fesztelen hangon. – Az egyetlen kérdés csak az, hogy mikor.
– Colin!
– Ezek szerint inkább előbb, mint utóbb – mormogta.

Kapcsolódó szócikkek: Colin Bridgerton · Penelope Featherington
Szédültnapraforgó>!

– Szent ég! – sóhajtott fel. – Ha a bűnnek lenne anyagi formája, az biztosan édesség lenne. Lehetőleg csokoládés.

Kapcsolódó szócikkek: Penelope Featherington
Madama_Butterfly>!

– Bárcsak ne olvasnál olyan sokat! – sóhajtott fel Portia. – Már évek óta férjnél lennél, ha nem volnál ilyen könyvmoly!

Kapcsolódó szócikkek: Penelope Featherington
Catronia>!

– Hát jó – mondta, azzal vállat vont és a cserépbe ejtette a süteményt. Aztán egy lépést hátrált, megnézte művét, és körülpillantott, hogy meggyőződjön róla. Colinon kívül senki nem látta, majd lehajolt és úgy fordította a cserepet, hogy egy leveles ág eltakarja a bizonyítékot.
– Nem hittem, hogy megteszed – jegyezte meg Colin.
– Azt mondtad, ez a csintalanságok között elég enyhének számít.
– Igen, de ez anya kedvenc szobapálmája

Kapcsolódó szócikkek: Colin Bridgerton · Penelope Featherington
Lina23>!

Penelope. Olyan ismerős az arca; ezerszer látta, mégis, az elmúlt néhány hétben kétely merült fel benne, vajon ismeri-e. Fel tudta volna idézni, hogy bal fülcimpája közelében apró anyajegy van? Észrevette volna bőrének szép ragyogását? Vagy hogy barna íriszében, a pupilla közelében aranyló foltok vannak? Hogy lehet, hogy oly sokszor táncolt vele, és sosem vette észre, hogy Penelope ajka telt csókolnivaló? Ha izgatott, megnyalja az ajkát. Colin erre csak az elmúlt néhány napban figyelt fel. Ismeretségük tizenkét éve alatt is biztosan látta már néhányszor, de csak most fordult elő vele, hogy Penelope nyelvének
puszta látványára egész testét megremegtette a vágy.
– Nem vagy csúnya – szólt halkan, nyomatékosan.
Penelope szeme tágra nyílt.
És Colin suttogva tette hozzá: – Szép vagy.
– Nem – felelte Penelope, leheletnél alig hallhatóbban. – Ne mondj olyat, amit nem gondolsz komolyan.
A férfi ujjai a nő vállára kulcsolódtak.
– Szép vagy – ismételte. – Nem tudom, hogyan… Nem tudom,
mikor… – megérintette a lágy ajkat, ujjbegyén érezte leheletét. – Csak azt tudom, hogy szép vagy – suttogta.

Kapcsolódó szócikkek: Colin Bridgerton · Penelope Featherington
Quiconque>!

Penelope arra gondolt, bóknak kéne vennie, hogy férje felnézett a tányérjából. Persze lehet, hogy csak a heringre pillantott, ő csak a látóterében volt. Talán az utóbbi. Colin figyelméért étel jelenlétében nehéz volt versengeni.

345. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Colin Bridgerton · Penelope Featherington
1 hozzászólás