!

pecsét tárgy

Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét
Charlotte Brontë: Jane Eyre
A Katolikus Egyház Katekizmusa
Szabados Árpád: Metszés és nyomtatás

Idézetek

>!
BakosJuci MP

A SZENTLÉLEK SZIMBÓLUMAI
A víz. A víz szimbóluma a Szentlélek működését jelzi a keresztségben, (…) miként első születésünk állapotát víz vette körül, úgy a keresztvíz világosan jelzi, hogy isteni életre születésünket a Szentlélekben kapjuk ajándékba.
(…)
A kenet. (…) A keresztény beavatásban a kenet szentségi jele a bérmálásnak, amit éppen ezért a keleti egyházak „krizmálásnak” neveznek.
(…)
Tűz. Míg a víz a Szentlélekben adott élet születését és termékenységét jelezte, a tűz a Szentlélek cselekedeteinek átalakító erejét szimbolizálja.
(…)
A felhő és a fényesség. (…) Az ószövetség teofániától kezdve a sötét vagy a fényes felhő nyilatkoztatja ki az élő és Szabadító Istent, eltakarva dicsőségének transzcendenciáját;
(…)
A pecsét a kenethez hasonló jelentésű szimbólum.
(…)
A kéz. Jézus a kezét rájuk téve gyógyított betegeken és áldotta meg a gyermekeket.
(…)
Az ujj. Jézus az Isten ujjával űzi ki a gonosz lelkeket.
(…)
A galamb. (…) Amikor Krisztus kiemelkedett keresztsége vizéből, a Szentlélek galamb formájában száll le rá és marad rajta. (…) A galamb-szimbólum a Szentlélek jelzésére a keresztény ikonográfiában hagyományos.

(694-701) 203-205. oldal

Kapcsolódó szócikkek: felhő · galamb · Isten · jelkép · Jézus Krisztus · kéz · pecsét · Szentlélek · tűz · ujj · víz
>!
robertjordan

Ne tartóztasd meg magad a szenvedéstől, hogy jó lehess, és ott légy majd azok között, akikről János Jelenéseinek angyala feltöri az ötödik pecsétet!

Kapcsolódó szócikkek: angyal · · pecsét · szenvedés
1 hozzászólás
>!
Shea

Mialatt feltörte a pecsétet és elolvasta a levelet, én tovább ittam a kávémat. A kávé forró volt, és ennek tulajdonítottam, hogy a vér hirtelen arcomba tódult. Hogy a kezem mitől reszketett, és hogy miért ömlött ki a kávé fele a csészealjra, azon nem óhajtottam gondolkozni.

Kapcsolódó szócikkek: kávé · levél · pecsét
Hirdetés
>!
Carmilla 

    A mezopotámiai pecsételőhengerek általában kemény féldrágakőből készültek. Hosszában keresztülfúrták, így a nyakukban hordhatták. Minden fontosabb személynek saját, jellegzetes mintájú pecsételőhengere volt. Aláírásként görgették végig a puha agyagtáblán.

7. oldal (Corvina, 1972)

Kapcsolódó szócikkek: agyagtábla · pecsét