!

Patrick Bateman személy

Bret Easton Ellis: Amerikai psycho
Bret Easton Ellis: Glamorama (angol)
Geraint Anderson: Cityboy
Thilo Mischke: 80 numera a Föld körül
!

Christian Bale Patrick Batemanként az Amerikai pszichó c. 2000-es filmben


Idézetek

>!
s_l_m

…létezik persze Patrick Bateman ideája, az absztrakciója, mintegy, én magam azonban igazából nem létezem, csak mint valaminő entitás vagy illúzió, és bár mindig sikerül könnyűszerrel ellepleznem, hogy a szemem milyen hideg s élettelen, valamint kezet is lehet fogni velem, s akivel kezet szorítok, úgy érezheti, hús-vér ember fogja a kezét, sőt, akár még azt is gondolhatja bárki, hogy én is nagyjából ugyanolyan életet élek, mint ő: én, magam egyszerűen nem vagyok. Bárhonnan nézzünk is engemet, nekem nincsen semmi értelmem. Mesterségesen létrehozott én, elfajzott ember­szabású vagyok. Olyan lény, amilyen elméletileg nem is létezhetnék. Szemé­lyiségem vázlatos csupán, kialakulatlan, és csak szívtelenségem lényegi s állandó. Lelkiismeret, szánalom, reménység réges-régen kiveszett belőlem (talán még harvardi diák koromban), ha ugyan valaha is volt bennem efféle. Immár nincs olyan korlát, amit át ne léptem volna. Féktelenség és téboly, kegyetlenség és ördögi gonoszság, ami bennem van, meg a temérdek rémség, aminek okozója voltam s iránta való teljes közönyöm, egyformán messze mögöttem. Egyetlenegy komor igazsághoz azonban ma is ragaszkodom még: senki sincsen biztonságban, és semmi sem jóvátehető. Vétlen vagyok mégis. Hiszen szükségképp s eleve érvényesnek kell tekintenünk, legalább valamely mértékben, minden emberi viselkedésformát. Vajon mi a gonosz? Az ember maga talán? Avagy inkább az, amit tesz? A kín, mely gyötör, heves és szüntelen, és nem akarom, hogy más jobb világban éljen, mint én. Azt akarom, szenvedjen más is ugyanúgy, ahogyan én. Azt akarom, hogy senki se meneküljön meg. De hiába vallom be mindezt – amit meg is tettem számtalan alkalommal már, hiszen minden rémtettem vallomás volt –, hiába nézek farkasszemet ezekkel az igazságokkal, a katarzis elmarad. Nem szerzek általa mélyebb tudást magamról, kimondása nem visz közelebb megértéséhez. Annak sem volt semmi értelme, hogy ezt most elmondjam önöknek. Ez a vallomás sem jelent semmit

535-536. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Patrick Bateman
>!
Ciccnyog IP

Ebben a klubban az összes férfi egy divatdiktátumnak van alávetve: úgy festenek, mintha az Amerikai pszicho gyermekváltozatában Patrick Bateman szerepét akarnák eljátszani.

43. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Patrick Bateman
>!
NannyOgg SP

Patrick Bateman, who’s with a bunch of publicists and the three sons of a well-known movie producer, walks over, shakes my hand, eyes Chloe, asks how the club’s coming along, if tomorrow night’s happening, says Damien invited him, hands me a cigar, weird stains on the lapel of his Armani suit that costs as much as a car.

44. oldal (Vintage Contemporaries, 1999)

Kapcsolódó szócikkek: Patrick Bateman
1 hozzászólás
>!
Mhysa

A férfimosdóban hugyozva egy pókhálószerű, keskeny repedést bámulok az öblítő karja fölött, és arra gondolok, mi lenne, ha eltűnnék benne, ha mondjuk, most hirtelen összezsugorodnék és belebújnék: valószínűleg senkinek se tűnne fel, hogy eltűntem. Senki.se.bánná. Sőt vannak, akik, ha egyáltalában feltűnik nekik az eltűnésem, még bizonyos, nehezen körülírható megkönnyebbülést is éreznének valószínűleg. És való igaz, a világ csakugyan jobb hely lenne, ha némelyek eltávoznának belőle. Nincsen valamennyiünk élete összekötve mindenki más életével. Hevenyészett elmélet. De azért igaz, hogy valóban szükségtelen, hogy mindenki itt járkáljon a földön.

Születésnap, testvérek

Kapcsolódó szócikkek: Patrick Bateman
>!
madárka

– Helló, Pat Bateman vagyok – mondom, és kezet nyújtok, miközben megpillantom magam a falon függő tükörben… és elégedetten elmosolyodom azon, hogy milyen jól nézek ki.

21. oldal (Európa, 2013)

Kapcsolódó szócikkek: Patrick Bateman
>!
Gothic01

Remélem, hogy Armstrong nem ragaszkodik majd hozzá, hogy ő fizessen, mivel feltétlenül meg akarom mutatni ennek a hülyének, hogy nekem platina American Express hitelkártyám van.

200. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Patrick Bateman
Hirdetés
>!
Gothic01

Már sokkal jobb hangulatban van, szinte tombol a jókedvtől, legalábbis ahhoz képest, hogy a szomszédnője fejét úgy nyisszantották le egy miniláncfűrésszel, hogy még az öntudatát se veszítette el közben.

171. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Evelyn · Patrick Bateman
>!
Gothic01

Evelyn egy Anne Kleintől való rayonblézerben van, gyapjúkrepp szoknyában és selyemblúzban, amit a Bonwitnál vásárolt, amihez az acháttal díszített óarany fülbevalóját tette fel, amely legalább négyezer dollárba kerülhetett a James Robinsonnál; én kétsoros öltönyben vagyok, anyagában csíkos selyemingben, apró mintás selyem nyakkendőben és bőr papucscipőben – minden darabom Gianni Versace divatstúdiójából került ki.

169. oldal

Kapcsolódó szócikkek: achát · Evelyn · Gianni Versace · Patrick Bateman
>!
Gothic01

– Nem látta véletlenül ma reggel a tévében a Patty Winters Show -t? Az autizmusról?
– Nem. – Úgy mosolyog rám, mint aki el van bűvölve attól, hogy én mániákusan mindig nézem a Patty Winters Show – t.

95. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Patrick Bateman
3 hozzászólás
>!
Gothic01

Amíg a pincérnő úgy áll, hogy szemrevételezhetjük, megállapítom, hogy bár szép, hosszú és napbarnította lába van, az egyik térde kalácsa valóban nagyobb, mint a másik. A bal csontosabb és szemmel láthatóan vastagabb, mint a jobb, s ez a jóformán észrevehetetlen kis szépséghiba e percben olyan súlyos hiányosságnak tetszik, hogy ki is alszik érdeklődésünk a lány iránt.

72 - 73. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Patrick Bateman