Patrick Bateman személy

Bret Easton Ellis: Amerikai psycho
Bret Easton Ellis: Holdpark
Bret Easton Ellis: Glamorama (angol)
Geraint Anderson: Cityboy
Thilo Mischke: 80 numera a Föld körül
!

Christian Bale Patrick Batemanként az Amerikai pszichó c. 2000-es filmben


Idézetek

s_l_m>!

…létezik persze Patrick Bateman ideája, az absztrakciója, mintegy, én magam azonban igazából nem létezem, csak mint valaminő entitás vagy illúzió, és bár mindig sikerül könnyűszerrel ellepleznem, hogy a szemem milyen hideg s élettelen, valamint kezet is lehet fogni velem, s akivel kezet szorítok, úgy érezheti, hús-vér ember fogja a kezét, sőt, akár még azt is gondolhatja bárki, hogy én is nagyjából ugyanolyan életet élek, mint ő: én, magam egyszerűen nem vagyok. Bárhonnan nézzünk is engemet, nekem nincsen semmi értelmem. Mesterségesen létrehozott én, elfajzott ember­szabású vagyok. Olyan lény, amilyen elméletileg nem is létezhetnék. Szemé­lyiségem vázlatos csupán, kialakulatlan, és csak szívtelenségem lényegi s állandó. Lelkiismeret, szánalom, reménység réges-régen kiveszett belőlem (talán még harvardi diák koromban), ha ugyan valaha is volt bennem efféle. Immár nincs olyan korlát, amit át ne léptem volna. Féktelenség és téboly, kegyetlenség és ördögi gonoszság, ami bennem van, meg a temérdek rémség, aminek okozója voltam s iránta való teljes közönyöm, egyformán messze mögöttem. Egyetlenegy komor igazsághoz azonban ma is ragaszkodom még: senki sincsen biztonságban, és semmi sem jóvátehető. Vétlen vagyok mégis. Hiszen szükségképp s eleve érvényesnek kell tekintenünk, legalább valamely mértékben, minden emberi viselkedésformát. Vajon mi a gonosz? Az ember maga talán? Avagy inkább az, amit tesz? A kín, mely gyötör, heves és szüntelen, és nem akarom, hogy más jobb világban éljen, mint én. Azt akarom, szenvedjen más is ugyanúgy, ahogyan én. Azt akarom, hogy senki se meneküljön meg. De hiába vallom be mindezt – amit meg is tettem számtalan alkalommal már, hiszen minden rémtettem vallomás volt –, hiába nézek farkasszemet ezekkel az igazságokkal, a katarzis elmarad. Nem szerzek általa mélyebb tudást magamról, kimondása nem visz közelebb megértéséhez. Annak sem volt semmi értelme, hogy ezt most elmondjam önöknek. Ez a vallomás sem jelent semmit

535-536. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Patrick Bateman
madárka>!

– Helló, Pat Bateman vagyok – mondom, és kezet nyújtok, miközben megpillantom magam a falon függő tükörben… és elégedetten elmosolyodom azon, hogy milyen jól nézek ki.

21. oldal (Európa, 2013)

Kapcsolódó szócikkek: Patrick Bateman
NannyOgg P>!

Patrick Bateman, who’s with a bunch of publicists and the three sons of a well-known movie producer, walks over, shakes my hand, eyes Chloe, asks how the club’s coming along, if tomorrow night’s happening, says Damien invited him, hands me a cigar, weird stains on the lapel of his Armani suit that costs as much as a car.

44. oldal (Vintage Contemporaries, 1999)

Kapcsolódó szócikkek: Patrick Bateman
1 hozzászólás
Mhysa>!

A férfimosdóban hugyozva egy pókhálószerű, keskeny repedést bámulok az öblítő karja fölött, és arra gondolok, mi lenne, ha eltűnnék benne, ha mondjuk, most hirtelen összezsugorodnék és belebújnék: valószínűleg senkinek se tűnne fel, hogy eltűntem. Senki.se.bánná. Sőt vannak, akik, ha egyáltalában feltűnik nekik az eltűnésem, még bizonyos, nehezen körülírható megkönnyebbülést is éreznének valószínűleg. És való igaz, a világ csakugyan jobb hely lenne, ha némelyek eltávoznának belőle. Nincsen valamennyiünk élete összekötve mindenki más életével. Hevenyészett elmélet. De azért igaz, hogy valóban szükségtelen, hogy mindenki itt járkáljon a földön.

Születésnap, testvérek

Kapcsolódó szócikkek: Patrick Bateman
Futtetenne I>!

Ebben a klubban az összes férfi egy divatdiktátumnak van alávetve: úgy festenek, mintha az Amerikai pszicho gyermekváltozatában Patrick Bateman szerepét akarnák eljátszani.

43. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Patrick Bateman
Gothic01 >!

Vigyázat! Felnőtt tartalom.

– (…) Írtam neked egy verset. – Átnyújtom neki a papírlapot.
(…)
– Olyan, mint egy haiku, tudod? – mondom magyarázólag. – Olvasd csak el.
Megköszörüli a torkát, és lassan, tétovázva s meg-megakadva olvasni kezdi a verset. – „A szegény nigger a falon. Nézd csak.” – Szünetet tart, közben lepislant a papírra, majd habozva újra kezdi. – „Nézd csak a szegény niggert. Nézd csak a szegény niggert… a… falon.” – Megint abbahagyja az olvasást, csüggedten rám néz, aztán megint a papírra, zavartan.
– Folytasd – mondom, és körülpillantok, hogy nem jár-e arra a pincér. – Olvasd végig.
Megint megköszörüli a torkát, és szemét a papírra szegezve olvassa a szöveget, a suttogásnál is halkabban. – „Baszd meg… baszd meg a niggert a falon…” – Elakad, aztán elolvassa az utolsó mondatot is, közben nagyot sóhajt. – „Fekete… az… ördög?”
(…)
– Hát, Patrick – mondja Bethany a torkát köszörülve, és visszaadja a papírlapot, miközben igyekszik mosolyogni rám.
– És? – kérdezem. – Milyen?
– Az világos… – kezdi, de elhallgat, gondolkozik – hogy a társadalmi igazságosság iránti… érzékenység… – megint krákog egyet, aztán lesüti a tekintetét – változatlanul megvan benned.

330 - 331. oldal

Kapcsolódó szócikkek: haiku · Patrick Bateman · vers
7 hozzászólás
Gothic01 >!

Egy pincér felveszi az italrendelést – ugyanaz a kisfiú, aki az előbb nem találta a jeget – , én meg azon veszem észre magam, hogy miközben egy szót se hallok abból, amit Jean beszél, valami olyasmit mondok, hogy: – Az ózonréteg oltalma valóban nagyszerű eszme – és mellesleg favicceket mesélek.

369. oldal

Kapcsolódó szócikkek: ózonréteg · Patrick Bateman
Gothic01 >!

Remélem, hogy Armstrong nem ragaszkodik majd hozzá, hogy ő fizessen, mivel feltétlenül meg akarom mutatni ennek a hülyének, hogy nekem platina American Express hitelkártyám van.

200. oldal

Kapcsolódó szócikkek: hitelkártya · Patrick Bateman
Gothic01 >!

Vigyázat! Felnőtt tartalom.

Ekkor az a kép merül fel előttem futólag, hogy felkapok egy kést, felmetszem az eret az egyik csuklómon, és Armstrong pofájába fröccsentem a vért, vagy még inkább a zakójára, és közben azon töprengek, hogy vajon akkor is folytatná-e a locsogást.

202. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Patrick Bateman · vér
Gothic01 >!

Noha a D'Agostino csupán rövid sétányira van tőlem, mindenesetre fölteszem a CD-s walkmanomat, és megindítom rajta a Bon Jovi „Elfogni elevenen vagy holtan” című számának a hosszabbik verzióját, amelyet ki sem vettem belőle, amióta utoljára meghallgattam.

231. oldal