!

pacsirta állat

Bánffy Miklós: Mesék – Felnőtteknek
Frances Hodgson Burnett: A titkos kert
Jókai Mór: Bálványosvár
Bánffy Miklós: Erdélyi történet I–III.
Károlyi Amy: Kulcslyuk-líra
J. P. Szpangenberg: Egy természetbúvár feljegyzései
Panait Istrati: Kyra Kyralina
Boldizsár Ildikó: Királyfi születik
Hamvas Béla: Ördöngösök
Julianne Donaldson: Blackmoore
Bányai D. Ilona: Boszorkánykör
Borzási István: Hegyek és völgyek Istene
Kele Fodor Ákos: A szív vége

Idézetek

>!
Lovely

Pacsirta boldog kismadár. Egyik pillanatban a fűben ugrabugrál, nézegeti a pipitért és a pipitéren lassan araszoló hangyákat, ám a következő pillanatban már fölfelé indul, és szédítő énekkel kíséri röptét.

Kapcsolódó szócikkek: pacsirta
>!
lzoltán IP

Gyermekkoromat Leningrádban töltöttem. Családunk Martiskóban szokott nyaralni, de a vidéki élet csaknem teljesen elenyészett az emlékezetemből, csak néhány apró mozzanatára emlékszem. Egy vasárnap reggel hálóval és pléhdobozzal felszerelve kimentünk apámmal egy kisebb tóhoz, és ott kárászpontyok, meg gőték fogásával töltöttük el a nap nagyobb részét. Ez a kis kirándulás élénken megmaradt emlékezetemben. Ezen a napon hallottam először a mezei pacsirta énekét. A madárka tőlem nem messzire szállt fel a fűből, felemelkedett a kék égbe és oly sokáig hangzott onnan a magasból csodálatos éneke, mintha sohasem akarná abbahagyni. Sok idő telt el azóta, de még most is emlékszem rá. Valahányszor tavasszal a mezőt járom, gyönyörködve hallgatom a gyermekkoromtól ismerős hangokat és fürkészem a kéklő égbolton a kicsi énekest.

(első mondat)

Kapcsolódó szócikkek: pacsirta
>!
lzoltán IP

     A viharos tavasz hátra sem tekintve lépdelt előre, kitakarta a talajt, széles, seély öblökké változtatta a hófúvásokat; a pocsolyákban a kék égen úszó fehér felhőcskék tükröződtek vissza. Valahol messze délen már nagyon várhatták ennek a tavaszi rossz időjárásnak a végét a vándormadarak. Most aztán felkerekedtek, és csapataik feltartóztathatatlanul hömpölyögtek észak felé. A sztyeppék illatos levegője egyszeriben megtelt számtalan hanggal. Gágogva szálltak a vadlibasorok, szárnyaikkal sajátságos fütyülést okozva vadkacsacsapatok előzték meg őket, pacsirták daloltak, és valahol jókedvűen kiáltozott egy bibic.

31. oldal, Fomka (Művelt Nép, 1953)

Kapcsolódó szócikkek: bíbic · madár · pacsirta · sztyeppe · tavasz · vadkacsa · vadlúd
>!
Citrompor

Pacsirta szállott fel a mezőről és nyílegyenesen repült az ég felé. Stavru követte tekintetével, amíg látta, hogy le nem esik, mint a feldobott kavics. Ottfelejtette szemét a tájon, ahol a madár eltűnt és aztán énekelni kezdett, olyan nyelven, amit minden ember ért, akinek nincs hazája és olyan dallamra, melyet nem lehet kottára tenni:

Ha pacsirta volnék,
Fölrepülnék a kék égbe;
De sohse szállnék le a földre,
Hol az emberek vetik a búzát,
Hol az emberek aratják a búzát,
Ahol aratnak és vetnek és nem tudják,
hogy miért…

64. oldal (Noran, 2007)

Kapcsolódó szócikkek: pacsirta
>!
Carmilla 

MADÁRHANGOK

ÉDES GERGELY MONDJA (Némelly tavaszi madarakról, tizennyolcadik század):

"A madarak csevegési miatt hegyek oldali csengnek,
    Szép hallgatni miként szól valamennyi madár.
A verebek mondják repkedve: csirip csirip! a gyász
    Fecske: firics fricsér! s a cinegécske: vicinc!
A pintyőke: pipinty! a furcsa pacsirta: csir csir csir!
    Sárgarigó görögül mond: flüaréo io!
A babuk is: bu-bu-buk! s ku ku kuk kukuk! a kakuk így szól,
    És pedig a kis csíz mondani szokta: csivinc!
Nem de nem éneke közt cseng a kis fülemülének:
    Gyüjj! gyüjj! gyüjj csak gyüjj! füttyre tanítalak itt!"

74. oldal, X (Szépirodalmi, 1977)

Kapcsolódó szócikkek: cinege · csíz · fülemüle · kakukk · pacsirta · sárgarigó · veréb
1 hozzászólás
>!
vgabi P

Az erdei pacsirta a szív fájdalmáról dalol.

(első mondat)

Kapcsolódó szócikkek: madárdal · pacsirta
Hirdetés
>!
[névtelen]

Az erdei pacsirta a szív fájdalmáról dalol. A fecske vidám csivitelése a patak zúgására emlékeztet. A feketerigó füttye a hazatérést hirdeti.
Ma az erdei pacsirta csalt az ablakhoz.

Kapcsolódó szócikkek: fecske · feketerigó · Kate Worthington · madárdal · pacsirta
>!
Lyanna P

Selymes füvű, csoda zöld réten találta magát. A fű simogatva hajlott meztelen talpa alá, ezerszínű virágok tarkállottak, illatoztak, ameddig a szeme ellátott. Szivárványszín pillangók repkedtek, sárga csíkos méhek gyűjtötték a virágport, megnyugtató döngicsélésük otthonos érzéssel töltötte el. A napsugár úgy simogatta az arcát, mint az édesanyja keze abban a réges-régi, boldog időben, amikor még kisgyerek volt. Az égen egy felhő sem látszott, a hatalmas azúrtengeren egy madár sem repült, pedig valahol egy pacsirta énekelte világba örömét.

130-131. oldal

Kapcsolódó szócikkek: lepke · méh · pacsirta
>!
padamak

Ha egy pacsirta és egy veréb egy kalitkába kerül, hamarabb megtanul a pacsirta csiripelni, mint a veréb énekelni!

208. oldal - 33 Jósafát elfordulása az Úrtól 1Kir 22:5-28 (2Krón 18:4-27); III. Jósafát hitványsága - 19-28. v. (’4H’ / Magyar Misszió, Dabas, 2015)

Borzási István: Hegyek és völgyek Istene a Királyok első könyvének mai üzenete

Kapcsolódó szócikkek: pacsirta · veréb
1 hozzászólás
>!
Papusz P

Miért civódtok, hiszen mindnyájan hallhattátok volna dalomat. Azt pedig ne gondoljátok, hogy nektek szól dalom. Mert bár ti hallhattok és szívesen énekelek, de dalomnak minden szava, minden hangja pacsirtatársamnak szól, annak az egynek, aki megérti, s nekem válaszolni tud.

A pacsirta

Kapcsolódó szócikkek: pacsirta