!

orvostudomány fogalom

J. K. Rowling: Harry Potter és a Főnix Rendje
Szerb Antal: Utas és holdvilág
Lawrence Durrell: Alexandriai négyes
Robin Cook: Akár az Isten
Oliver Sacks: Ébredések
Robert Sheckley: Kozmikus főnyeremény
Roy Porter: Vér és virtus
V. Gilbert Edit (szerk.): Embertan és irodalom
Ádány Róza (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan
Paul Feyerabend: A módszer ellen
Liza Marklund – James Patterson: Üdvözlet a gyilkostól
François Laroque: Shakespeare, ahogy tetszik
Rebecca Skloot: Henrietta Lacks örök élete
Kardos G. György: Ez is én vagyok
P. D. James: A halál jár Pemberley-ben
Jennifer Ashley: Lord Mackenzie tébolya
Kocsis L. Mihály: Végszavazás a halállal
Viktor Mayer-Schönberger – Kenneth Cukier: Big Data
Michael Greger – Gene Stone: Hogy ne halj meg

Idézetek

>!
Lunemorte MP

A modern orvostudomány csodái – így szólt a képaláírás. – A betegeket elektromos árammal gyógyítják.

Kapcsolódó szócikkek: betegség · orvostudomány
>!
olvasóbarát P

Elindulhatunk onnan is: az irodalom és az orvoslás találkozhat egyes személyek életpraxisában. Jelentős írókról tudjuk, hogy orvosok is egyben, tanult doktorok, akik akár gyakorolták, akár nem (ez nem közömbös természetesen!) szakmájukat, műveiken valószínűleg az nyomot hagyott. Lélekbúvár és pedagógus hajlammal is megáldott Németh Lászlónk mellett a saját (és mások) szenvedélybetegségét is tematizáló Csáth Gézára, az orosz irodalom pontos, szabatos és emberséges diagnosztájára, Csehovra gondolhatunk talán elsőkként e körből.

V. Gilbert Edit: Gyöngy és szike I.

12. oldal

V. Gilbert Edit (szerk.): Embertan és irodalom Elbeszélésbe oltott gének Ljudmila Ulickaja regényeiben

Kapcsolódó szócikkek: irodalom · orvostudomány
>!
Carmilla 

(…) Azután a természetgyógyász elmondta, hogy az a képesség, amivel rendelkezik, ősi képesség, valamikor mindenkiben megvolt, csakhogy időközben az emberek annyira megrongálták magukat, hogy már nem tudnak élni ezzel a képességgel.
    Vagyis az ember primitívebb körülmények között is tudott vigyázni magára. Orvostudomány nélkül, pusztán a saját tapasztalati eszközeivel képes volt elélni – akár húsz évig is.

80. oldal, TV-jegyzetek - Hova tegyünk az ágyunkat? (Ab Ovo, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: orvostudomány
>!
Inimma

A sebészek semmit se tudnak, és mindent megcsinálnak.
A belgyógyászok mindent tudnak, és nem csinálnak semmit.
A patológusok mindent tudnak, és minden meg is csinálnak, csak későn.
A pszichiáterek semmit se tudnak, és semmit se csinálnak.

Kapcsolódó szócikkek: orvos · orvostudomány
>!
Morpheus

A modern tudományos orvoslás például annak köszönheti közkeletűségét, hogy a betegeknek alternatívák híján nem volt más választásuk, s hogy a televízió, a híresztelések, a technika csodáival fölszerelt kórházak beléjük sulykolják a hitet, hogy ennél jobb kezekbe nem is kerülhetnének.

519. oldal

Kapcsolódó szócikkek: hit · kórház · orvostudomány · televízió
>!
orvosi_székfű

– Halottak ellen nem segít az orvostudomány. De vannak erősebb, természetfölötti eszközök…
– Tudja, hogy nem vagyok babonás. A babona csak azon segít, aki hisz benne.
– Ez rég túlhaladott álláspont. Különben is, miért ne próbálná meg? Nem kockáztat semmit.
– Dehogynem. Az önérzetem, a méltóságom, a racionális lény öntudatát.

139. oldal (Magvető, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: babona · méltóság · orvostudomány
Hirdetés
>!
Morpheus

Leibniz azonban hangsúlyozza, hogy a metafizika az első: noha a világ működése sohasem zárja ki a mechanikai megfontolásokat, ezeknek csak akkor van értelmük, és csak akkor válnak intelligibilissé, ha a metafizikai megfontolások fénye vetül rájuk; a világ mechanikája a világ formája felől érthető.
Ha ezt világosan értenénk, nem lenne semmi baj. A baj abból ered, hogy megpróbáljuk a metafizikai dolgokat és kifejezéseket mechanikaiakra „visszavezetni”: világokat rendszerekre, sajátosságokat kategóriákra, benyomásokat elemzésekre és valóságos dolgokat absztrakciókra. Ez az utóbbi három évszázad őrülete, melyen oly sokan estünk át s amely mindannyiunkat megkísértett. A Newton-Lock-Descartes-féle szemlélet – amelyet az orvostudomány, a biológia, a politika, az ipar stb. annyiképpen parafrazált – az embereket képekké, automatákká, bábokká, babákká, tiszta lapokká, formulákká, számjegyekké, rendszerekké és reflexekké egyszerűsíti. Főként ez az oka annak, hogy a jelenkori kurrens orvosi szakirodalom annyira terméketlen olvashatatlan, embertelen és valótlan.

190. oldal

>!
dokijano

Az asztrológiát tudományként tanították az egyetemeken. Az orvostudomány összefüggést látott a hét planéta mozgásának ritmusa s az emberi test reakciói közt. Az uralkodó elmélet szerint minden tag és szerv a tizenkét csillagkép valamelyikének befolyása alatt áll. A Kos vezérli az arcot s a koponyát, A Bika a nyakat, az Ikrek a vállakat, az Oroszlán a hátat és szívet, a Rák a mellet, gyomrot és tüdőt stb.

101. oldal, IV. fejezet - Első Erzsébet: mítosz és propaganda (Park, 1993)

Kapcsolódó szócikkek: orvostudomány
>!
Citrompor P

    Az Apple vezérigazgatója, Steve Jobs egészen másként viszonyult a rák elleni küzdelméhez. A világon az elsők között térképeztette fel teljes DNS-ét, illetve a daganatáét. Ezért hat számjegyű összeget fizetett dollárban – a 23andMe árának több százszorosát. Cserébe nem csupán egy mintát, azaz egy markerekből álló készletet kapott, hanem olyan komplett adatsort, amely a teljes genetikai kódot tartalmazta.
    Egy átlagos rákbeteg kezelési módjának megválasztásakor az orvosok csak reménykedhetnek abban, hogy az illető DNS-e eléggé hasonlít azokéhoz, akiken tesztelték a gyógyszert. Steve Jobs orvosi teamje azonban a páciens teljes genetikai felépítésének ismeretében a leghatásosabb terápiákat választhatta. Ha az egyik kezelés nem váltotta be a reményeket, az orvosok átállíthatták egy másik gyógyszerre. Steve Jobs így nyilatkozott erről: „Olyan, mint egyik tavirózsáról a másikra ugrálni. Vagy az egyik első ember leszek, aki legyőzi ezt a rákfajtát, vagy az utolsók egyike, akik belehalnak” – tréfálkozott. Bár ez sajnos nem vált valóra, a módszer – az összes adat megszerzése, nem csak egy részüké – évekkel hosszabbította meg az életét.

35. oldal

Kapcsolódó szócikkek: orvostudomány · rák · Steve Jobs
>!
Sándor_Langer_Pudingman P

Ne értsen félre egy pillanatig sem: nem gúnyolódom. Az orvostudomány megtanított rá, hogy bizonyos ironikus kívülállással nézzem a jelenségeket, és takarékoskodjam érzelmeimmel; mert az érzés jog szerint azt illeti meg, akit szeretünk, kár a halottakra pazarolni. Nekem legalábbis ez a meggyőződésem.

I. kötet - 406. oldal

Kapcsolódó szócikkek: orvostudomány