!

Oravecz Imre személy

Bedecs László: Mi volt a kérdés?
Bata Imre (szerk.): Szép versek 1983
Finy Petra: Folyékony tekintet
Szegő János (szerk.): Szép versek 2014
Esterházy Péter: Az olvasó országa

Idézetek

>!
sophie P

Oravecz Imréből kijön az erdő

Van aki virágnyelven szól
És valóban virágok nőnek a szájából
Ilyet már láttam nem nagy ügy
De ez az erdő azért engem is meglepett

Ül a férfi és beszél
És kitüremkedik a szájából egy fa
Aztán egy erdő
Végül már fülemüle is énekel a lombok közt
Mert még madarakat is tud mondani az erdőhöz
Sőt embert is az erdőbe
Nem csak fákat varászol egyszerű szavakkal

Szóval így szólni
Én is így szeretnék
Erdőt köpködni meg madarakat
Meg persze sok-sok embert
És mindegyik életre kelne
Csak leporolná magát
És már menne is élni
Sietni és lökdösődni
Meg kiabálni a boltban hogy már megint
Drágább lett a tej
És savanyú is
Mint a fröccsbe csöppent igazság

43. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Oravecz Imre
>!
Twisted_words

Oravecz Imre: Tájékozódás

Tévéből, rádióból, újságból
már csak az időjárásjelentés érdekel,
ha tudni akarom,
uralkodik-e még Rossz a világban,
csak embertársaim arcára nézek.

228-229. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Oravecz Imre
2 hozzászólás
>!
Goofry P

    Oravecz sehol sem otthonos, de nagy teljesítménye, hogy a könyvei megteremtik ezt: pusztulásból és a megőrzés vágyából összeírt magának egy Szajlát, erről a töredékek töredékéről mint egészről tudott írni, egy egész világot összeírt magának, összekötötte Magyarországot Amerikával, az egész világgal, az elmagányosodott én-t a pusztuló mi-vel.

577. oldal, A JÓ MAGYARORSZÁG - Kisujjgyak. A jó Magyarország [Geskó Judit, Tarr Béla, Oravecz Imre] (Magvető, 2018)

Kapcsolódó szócikkek: Oravecz Imre
>!
Twisted_words

Oravecz Imre: Könyvek

Kisfiam szeptember óta iskolába jár,

egy hónap alatt megtanult írni, olvasni,
és azóta lázasan olvas,
reklámot, feliratot, újságot, könyvet,
mindent, de főként könyvet,

azt hiszi,
van a könyvekben valami,
amit feltétlenül tudni kell.

227. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Oravecz Imre
Hirdetés
>!
hetcsillagkozt

Oravecz Imre – És így megy ez már

És így megy ez már hónapok óta, én itt vagyok, te ott vagy, én ezt
teszem, te azt teszed, én így látom, te úgy látod, én ezt mondom,
te azt mondod, én ezt tartom helyesnek, te azt tartod helyesnek,
nekem erre van szükségem, neked arra van szükséged, nekem ez
fontos, neked az fontos, én erre vagyok képes, te arra vagy képes,
engem ez bánt, téged az bánt, én így akarom, te úgy akarod, sze-
rintem ez az igazság, szerinted az az igazság, és sorolhatnám még
tovább a különbségeket, de nem teszem, mert ennyi is elég annak
bizonyítására, hogy mit sem bizonyítanak, és csak arra jók, hogy
elfedjék előlünk a tényt, hogy boldogtalanok vagyunk, és mi-
vel így van, ez a boldogtalanság nem szétválaszt, hanem
mindennél jobban összeköt bennünket, és ha van jövőnknek
záloga, akkor furcsa módon éppen ez a boldogtalanság az, amelyet
egyszer, ha szerencsénk lesz, kiválthatunk, és ha ugyancsak sze-
rencsénk lesz, boldogságra cserélhetünk, addig azonban még sok
idő van hátra, addig még sok minden történhet, lehetünk még
rosszabbak, méltatlanabbak egymáshoz, mint most vagyunk,
találhatjuk még egymást elviselhetetlenebbnek, mint most hajto-
gatjuk, lehetünk még elégedetlenebbek azzal, amink most van,
vélhetjük még kevesebbnek, amit most keveslünk, érezhetjük még
magunkat kifosztottabbaknak, mint most egymás szemére vetjük,
mialatt egyre szűkülő köreinket rójuk, és lassan, de biztosan meg-
öregszünk, és végül, mint egymásnak, megadjuk magunkat a ha-
lálnak.

Oravecz Imre

Kapcsolódó szócikkek: Oravecz Imre
>!
Ninácska P

– …első kötetemre [Héj] mégsem gondolok ellágyulással. Pont azért, mert a semmit fel nem vállaló, csak játszani óhajtó, a létezés problémái és kihívásai elől elzárkózó posztmodern „irodalmi” irodalmat nem tartom valami sokra, és némi rossz érzéssel tölt el, hogy sokak szerint ennek én voltam az egyik hazai szálláscsinálója.

(Oravecz Imre)

158. oldal

Bedecs László: Mi volt a kérdés? Beszélgetések kortárs magyar költőkkel

Kapcsolódó szócikkek: Oravecz Imre