!

önmegvalósítás fogalom

Tony Parsons: Apa és fia
Viktor E. Frankl: …mégis mondj igent az életre!
Valerio Albisetti: Hogyan legyünk boldogok?
Pandit Usharbudh Arya: Szupertudatos meditáció
Kéry László: Angol írók
Szilágyi Vilmos: Nyitott házasság – korszerűbb életstílus
Reinhold Messner: Az én utam
Csernus Imre: A kiút
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Alternatív életstratégiák
Lev Grossman: A varázslók

Idézetek

>!
esőember

Az önmegvalósítás és a hasonló hülye dumák a nyolcvanas évek szánalomra méltó ideológiái.

27. oldal

Kapcsolódó szócikkek: önmegvalósítás
>!
Lunemorte MP

A megvalósítás arról szól, hogy „tudom, hogy képes vagyok rá, és tudom, hogy meg fogom tenni”. És ettől nem fog eltántorítani sem az esetleges siker, sem az esetleges kudarc.

14. oldal

Kapcsolódó szócikkek: kudarc · önmegvalósítás · siker
>!
Morpheus

Az individuumközpontú szemléletben a „ki vagyok én?” és a „miért vagyok a Földön?” kérdése központi kérdéssé válik: az individualizálódás nagy hozadéka éppen az, hogy az egyén fontosságra tesz szert, sajátos, egyedi képességeinek kifejtése előtérbe helyezett értékké válik, s mint hangsúlyoztuk, ezen alapszik az egyén szabad kibontakoztatásának, „önmegvalósításának” igénye is. Csakhogy az individuumból való kiindulással éppen a „miért vagyok a Földön?” kérdésének megválaszolása válik problematikussá. Az egyéni élet értelmét elsősorban az adhatja, ha olyan célokat valósít meg, amelyek túlmutatnak a véges egyéni életen (…s ha élete értelmét pusztán az ön- és fajfenntartásra redukálja, ez többé-kevésbé dehumanizálja is.)

185. oldal

Kapcsolódó szócikkek: az élet értelme · cél · individuum · önmegvalósítás
>!
Morpheus

Amit önmegvalósításnak hívnak, az egyáltalán nem elérhető cél, azon egyszerű oknál fogva, hogy minél inkább törekszünk rá, annál inkább elszalasztjuk. Más szóval, az önmegvalósítás csak az önmagunkon túlmutatás melléktermékeként lehetséges.

130. oldal

Viktor E. Frankl: …mégis mondj igent az életre! Egy pszichológus megéli a koncentrációs tábort

Kapcsolódó szócikkek: önmegvalósítás
>!
Belle_Maundrell 

– (…) Vannak, akiknek szükségük van a családjukra, hogy azzá válhassanak, akivé válniuk kell. És ne érts félre, nincs is ezzel semmi baj. De léteznek más utak is.

58. oldal, Eliot

Kapcsolódó szócikkek: Eliot Waugh · önmegvalósítás
>!
Carmilla 

(…) Sokszor például – sajnos – házasságot is inkább a magánytól, a felelősségtől való félelem, a kényelem miatt kötnek, nem pedig szerelemből. Szeretni azt jelenti, hogy a másik javát akarjuk, hogy tiszteletben tartjuk a választásait, és hogy megtesszük saját választásainkat. Megengedjük neki, hogy megvalósítsa önmagát, és saját önmegvalósításunkat is konkretizálni tudjuk.

Kapcsolódó szócikkek: házasság · önmegvalósítás
Hirdetés
>!
csillavirág

Az élet értelmét abban látom, hogy valaki saját módján ki tudja fejezni magát. Ha meg tudom valósitani magam asztalosként dolgozva, költeményeket irva, természettudományi kutatások segitségével, vagy a szószékről prédikálva, akkor onmagam megtalálásának útját járom.
Senki nem tudja ezt egyszerűen megfogalmazni: „Az élet értelme ez meg az…”. Az élet értelme a tevékenységből adódik. A konkrét cselekvés által magától megszűnik a kérdés a miértekről, az előzményekről és a továbbiakról.

115. oldal

Reinhold Messner: Az én utam Egy határhódító számvetése

Kapcsolódó szócikkek: önmegvalósítás
>!
Carmilla 

Vannak emberek, akik el tudnak jutni önnön lényegükig, s képesek arra, hogy embertársaikkal eleven, polarizált kapcsolatba lépjenek, mozgásba hozva a tudattalan bonyolult rétegrendszerét, és kijelölve az értelemnek azt a helyet, amely megilleti, s amelynek mindig alárendeltnek kell lennie az ösztönvilághoz képest. Fontos, hogy az ember meg tudja valósítani önnön lényegét, de éppily fontos, hogy harmonikus, teljes kapcsolatot tudjon létesíteni – a szerelemben, a barátságban s más közvetlen emberi viszonylatokban – társaival.

306. oldal, A regényíró D. H. Lawrence (Magvető, 1975)

Kéry László: Angol írók Tanulmányok, cikkek

Kapcsolódó szócikkek: önmegvalósítás
>!
Lunemorte MP

A meditáció végső célja a transzcendentális önmegvalósítás.

Pandit Usharbudh Arya: Szupertudatos meditáció A tudásfeletti tudás megvalósításának módszere

>!
Carmilla 

A nyitott házasság jellegéből következik, hogy nem zárkózik el a közösségi élet lehetőségei elől. Az önmegvalósítás, a személyiségfejlesztés csak társas viszonylatokban képzelhető el!

188. oldal, Nyitottság és társadalom (Idegenforgalmi, 1988)

Kapcsolódó szócikkek: önmegvalósítás