Odüsszeusz / Ulysses személy

Homérosz: Íliász
Homérosz: Odüsszeia
Mark Crick: Kafka levese
Stephen King: A Setét Torony – A harcos
Marcello D'Orta: Én, reméljük, megúszom
William Shakespeare: Troilus és Cressida
Johann Wolfgang Goethe: Werther szerelme és halála
Bernhard Schlink: A felolvasó
Publius Ovidius Naso: Átváltozások
Alberto Moravia: A megvetés
Publius Vergilius Maro: Aeneis
Márai Sándor: Béke Ithakában
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Julie Garwood: A becsület diadala
Arisztotelész: Rétorika
Rick Riordan: A szörnyek tengere
Xenophón: Emlékeim Szókratészról
G. K. Chesterton: Eretnekek
Christa Wolf: Kasszandra
Xantus Judit (szerk.): Utolsó szerelem
David Gemmell: Trója – Az Ezüst Íj Ura I-II.
András László: Egy medvekutató feljegyzései
Kosztolányi Dezső: Négy fal között
Folco Tempesti: Asszonyunk, Szép Heléna
Krétai Dictys – Frígiai Dares – Philosztratosz: Szemtanúk a trójai háborúról
David Gemmell: Trója – A Villámlás Pajzsa
Örkény István: Április
Kendare Blake: Antigoddess
Madeline Miller: The Song of Achilles
Ljudmila Ulickaja: Örökbecsű limlom
Hankiss Elemér: A befejezetlen ember
Madeline Miller: Akhilleusz dala
Homérosz: Homeros Iliásza
Dan Simmons: Ílion
Horváth Andor (szerk.): Szavak májusa
Rick Riordan: Hádész Háza
Steven Pressfield: A Művészet Háborúja
Csák Gyöngyi: Mítoszködben
Paul Auster: 4 3 2 1
!

Odüsszeusz a görög mitológiában Ithaka királya, Laertész és Antikleia fia. Felesége Pénelopé, fia Télemakhosz. Fő tulajdonsága a leleményesség és ravaszság. Noha először őrültséget színlelt, hogy ne kelljen Trója ellen harcba szállnia, utóbb csavaros ötleteivel segítette a háború megnyerését. A tíz évig tartó trójai háború befejezése után még további tíz évig tartott a hazaútja, ezt 40 napban foglalja össze az Odüsszeia című eposz.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Od%C3%BCsszeusz


Idézetek

WildWorld>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

    – Hogy kicsodák mertek rám támadni? Milyen gnómok?
    – Laisztrügónok. Az óriás kannibálok északon élő faja támadt rátok. Odüsszeusznak is sikerült beléjük futnia egyszer, de még soha nem hallottam, hogy ilyen délre, mint New York, elmerészkedtek volna.
    – Lassú gnómok? Ki se tudom mondani! Nincs valami angol nevük?
    – De van. Kanadaiak – vágta rá Annabeth.

27. oldal, 3. Vak vezet világtalant

Kapcsolódó szócikkek: Annabeth Chase · Odüsszeusz / Ulysses · Percy Jackson
Sli SP>!

(…) míly szó szökkent ki fogad keritésén?

73. oldal, IV. ének - Esküszegés / Agamemnón hadiszemléje (Európa, 2003)

Kapcsolódó szócikkek: Odüsszeusz / Ulysses
1 hozzászólás
janetonic>!

Éleseszű Odüsszeusz kezdte az éhes akhájok
tányérjába a szószt meregetni, s a tésztakörítést,
ám Agamemnón ekkor előrenyomult tolakodva,
s a legméretesebb adagot követelte magának.
„Én vagyok itt a király, első valamennyi vitéz közt,
szembeszegülni velem nincs merszetek úgyse!” – kiáltá.
Hallva beszédét gyorslábú Akhillésznek kebelében
szörnyü harag gyúlt, szívében két indulat izzott:
húzza elő kardját és döfje le jól Agamemnónt,
vagy feketébe borult kebelét lecsitítva kiossza
néki a legkisebb és a legvacakabb falatocskát.

68. oldal, Fenkata á la Homérosz

Kapcsolódó szócikkek: Odüsszeusz / Ulysses
8 hozzászólás
gesztenye63 MP>!

– Még most is imával könyörög – tápászkodott fel Odüsszeusz. – De kedvemre való volt, mikor azt mondta, hogy a neve: Senki Se. Ezt megjegyzem.

Kapcsolódó szócikkek: Odüsszeusz / Ulysses
1 hozzászólás
gesztenye63 MP>!

– Az areté alatt a kiválóságot értjük, melyre az élet valamennyi területén mindenkinek törekednie kell (…) – Annyit tesz, hogy minden egyes cselekedetünk ugyanazt a célt, a kiválóság elérését szolgálja;

– (…) sértés rád nézve, ha olyasmit cselekszel, melynek során nem tartod tiszteletben az areté parancsát. Éhes vagy? Egyél úgy, mintha ez lenne az utolsó vacsorád. Úgy készítsd el, mintha nem maradna utána élelem a világon. Áldozatot mutatsz be az isteneknek? Áldozz teljes erőbedobással, odaadással, összpontosítással, mintha a családod élete függne a sikerétől. Szeretet? Ó, igen! Szeress úgy, mintha ez lenne a legfontosabb dolog a világon, de ügyelj rá, hogy ez csak az egyik csillag legyen a kiválóság csillagképében. Ez az areté.

Kapcsolódó szócikkek: Odüsszeusz / Ulysses
_Leelan_ P>!

– A Necromanteion ősi bejárata előtt állunk. Odüsszeusz is ellátogatott ide, ahogy más hősök is, akik a halottaktól szerettek volna tanácsot kérni.
– Mit tanácsoltak nekik? Hogy meneküljenek innen, amíg tehetik? – suttogta Leo.
– Én is ezt tanácsolnám – motyogta Piper.

429-430. oldal

lzoltán IP>!

Visszatérés

Megérkezik
Hajója zajtalan kiköt

Tarsolyában töprengő szavakkal
ólálkodik Odüsszeusz
a régi ház körül.

Melyik nyithatja még az ajtót,
melyik kérheti a másik lelkében még
a legmelegebb zugot
lakóhelyéül?

16. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Odüsszeusz / Ulysses
shadowhunter1975 P>!

Az istenek mentsenek meg minket önmagunktól! Még bele sem fogtunk a harcba, és máris a dicsőség miatt aggódunk.

165. oldal, Tizenötödik fejezet (General Press, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: Odüsszeusz / Ulysses · trójai háború
Sli SP>!

hadd mondom ki, amit kebelemben sürget a lelkem.

266. oldal, XVII. ének - Télemakhosz hazaérkezése Ithakába (Európa, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: Odüsszeusz / Ulysses
n P>!

(…) ráomlott Télemakhosz most, / hős apjára borult, zokogott és könnyei hulltak. / Mindkettőjükben vágy ébredt s kélt zokogásra, / sírtak a nagykörmű keselyűknél is keserűbben / és a sasoknál is, melyeknek gyermekeit még / szárnyrakelésük előtt földmívesek el-kirabolták: / így pergettek a pillájukról könnyeket ők is. / S tán a nap is zokogásuk közben száll le az égről.
Ferguson először sírt könyvön. Számos könnyet ejtett már üres vagy zsúfolt mozik sötétjében, néha a legbárgyúbb, legszentimentálisabb giccsen, nemegyszer telt csordultig a Máté-passió -t hallgatva Gilel, főleg azon a ponton a harmadik lemez első oldalán, amikor a tenor hangja hirtelen megtelik érzelemmel, de könyv még sosem tette ezt vele, még a legszomorúbb, legmeghatóbb könyv sem, de most, Párizs bágyadt novemberi fényében könnyek hulltak az egy dollár negyvenöt centes Odüsszeia 296. oldalára, és amikor felemelte a tekintetét, hogy kinézzen a kis szoba ablakán, minden elmosódott.

484. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Odüsszeusz / Ulysses · Télemakhosz
3 hozzászólás