!

néger fogalom

Louis-Ferdinand Céline: Utazás az éjszaka mélyére
Fannie Flagg: Sült zöld paradicsom
Edgar Allan Poe: Az aranybogár
Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót!
Szapu Magda: A zűrkorszak gyermekei
Szilágyi Cs. Tibor: Útvesztő
Anthony Burgess: Beteg a doktor
Gabriel García Márquez: A bölömbikák éjszakája
Hammer Ferenc: Fekete & fehér gyűjtemény
William Somerset Maugham: Eső
Dojcsák Győző: Amerikai magyar történetek
Lionel Shriver: Beszélnünk kell Kevinről
John Brunner: Zanzibár
Tawni Waters: Beauty of the Broken
Umberto Eco: Mutatványszám
Török Dalma (szerk.): A valóság valószínűtlen lett
Hillary Jordan: Mudbound

Idézetek

>!
fióka P

In­di­án he­gyi ös­vé­nye­ken me­ne­kül­tünk, és mi­köz­ben egy­re el­ve­szet­tebb­nek hit­tük ma­gun­kat, mind több és több hely­ről hal­lot­tuk, hogy a ten­ge­rész­gya­lo­go­sok a sár­ga­láz le­küz­dé­se ürü­gyén el­özön­löt­ték az or­szá­got, és min­den út­juk­ba ke­rü­lő há­za­lót le­ka­sza­bol­nak, akár hi­va­tá­sos, akár al­kal­mi árus, de nem­csak a benn­szü­löt­tek­kel vé­gez­tek óva­tos­ság­ból, ha­nem szó­ra­ko­zás­ból a kí­na­i­ak­kal, meg­szo­kás­ból a né­ge­rek­kel, a hin­duk­kal pe­dig azért, mert kí­gyó­bű­vö­lők, majd el­pusz­tí­tot­ták a nö­vény­ze­tet, az ál­lat­vi­lá­got és – amennyi­re tud­ták – az ás­vány­kin­cse­ket, mert or­szá­gunk­kal fog­lal­ko­zó szak­em­be­re­ik­től tud­ták: a ka­ri­bi em­be­rek át tud­nak vál­toz­ni, hogy rá­szed­jék a grin­gó­kat.

Jó Blacamán, a csodaszeres

Kapcsolódó szócikkek: bennszülött · gringó · hindu · karibi · kínai · néger · szakember · tengerészgyalogos
>!
SteelCurtain

A négereket, vigyorgó lassúságukat, lusta mozdulataikat, asszonyaik lelógó hasát hamar megszokja az ember. A négerség bűzlő nyomor, folytonos dicsekvés, alázatos belenyugvás; vagyis a négerek éppolyanok, mint a mi szegényeink, csak több náluk a gyerek, kevesebb a piszkos fehérnemű meg a vörös bor.

Kapcsolódó szócikkek: néger
>!
schummyka

[Wigger]

Ezt az angol szót a white (fehér) és a nigger szavak összeolvasztásával nyerték és jelenleg két, egymással némileg összekapcsolódó, de egyformán szitokszónak számító jelentéssel bír; így rendes ember nem is használja. Egyrészt zsörtölődve utal a feketék problémáival rokonszenvező fehér emberre, másrészt pedig szitokszóként a fekete popkultúrát kedvelő, esetleg azt művelő fehéreket jelöli (például Eminem). Quentin Tarantinót a szó mindkét értelmében szokták wiggerként gyalázni.

33. oldal (Kalligram, 2007)

Kapcsolódó szócikkek: Eminem · fehér · néger · Quentin Tarantino
>!
langi

Nem mernek leülni egy nigger mellé, de megeszik a tojást, ami azon melegében esett ki egy tyúk seggéből.

Feltételes Megálló Kávázó - 1933. március 22.

Kapcsolódó szócikkek: néger · rasszizmus · tojás · tyúk
>!
Carmilla

Magyarországon igazi rapperek nincsenek. A rap ez egy amerikai zene,amit a négerek azért énekelnek, mert rossz a sorsuk, és hogy le a kormánnyal. Ezt igazán a magyarok nem tudják átérezni, csak divatból csinálják.

201. oldal, Rapperek és gördeszkások (Századvég, 2002)

Szapu Magda: A zűrkorszak gyermekei Mai ifjúsági csoportkultúrák

Kapcsolódó szócikkek: néger
>!
Noro MP

NÉGER. Az emberi faj egyik alcsoportjának tagja, aki vagy akinek az ősei egy – nem a lakói által – Afrikának elnevezett földdarabról származnak. Annyiban felette állnak a fehér embereknek, hogy nem ők találták fel az atomfegyvereket, az autót, a kereszténységet, az ideggázt, a koncentrációs táborokat, a háborús járványokat vagy a több milliós nagyvárosokat.
(Chad C. Mulligan: A hipcrime szótár)

74. oldal: kontextus (6) - Innen jön...

Kapcsolódó szócikkek: néger
Hirdetés
>!
Sae SP

    “My dad always told me the only people I have to be afraid of in this world are people who think they’re right. Not blacks. Not whites. Not Muslims. Not Christians. Just people who think they have it all figured out, and everyone who thinks differently than they do is wrong. My dad says there’s a fine line between zealotry and murder.”

Kapcsolódó szócikkek: keresztény · muzulmán · néger · Xylia Brown
>!
schummyka

Jupiter arcán fakó, szürke sápadtság ömlött el, már amennyire egy néger elsápadhat.

27. oldal, Az aranybogár (Magyar Helikon, 1972)

Kapcsolódó szócikkek: néger
>!
fióka P

– Színeseken nem látszik meg olyan gyorsan az öregség – mondta Calpurnia.
– Talán mert nem tudnak olvasni.

140. oldal (Irodalmi, 1969)

Kapcsolódó szócikkek: Calpurnia · Jeremy Finch (Jem) · néger
>!
Carmilla

    A barátait már rég elveszítette, senki nem hívta fel, nyom nélkül felszívódtak, eltűntek, mint néger az alagútban.

404. oldal, Vadludak Budapest felett - pszichotikus utazás - (Duna, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: néger