!

Nefelejcs utca helyszín

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Békés Pál: Csikágó
Kőrössi P. József (szerk.): Szökés a halálból
Sarkadi Imre: Regények
Julie Orringer: Láthatatlan híd

Idézetek

>!
Terbócs_Attila

Vinczéné, miután közölte velem a társbérlők megérkezésének hírét, elindult, hogy büdösbogarakat szerezzen. Ismert egy-két egészen különleges fajta büdösbogarat: olyat, ami az első pillanatban nem is büdös, némelyik hetekig él, anélkül hogy bárki észrevenné a szagát. Csak ha rálépnek, akkor lesz büdös. A bogár szétfolyik, apró, nedves folt marad utána a padlón és szag: a szag beleveszi magát a bútorokba, a falba, és napokig nem távozik. Elviselhetetlen szag, hasonlít Vinczéné szagához.

Felszállt egy 46-os villamosra, elment a Keletiig, onnan a Nefelejcs utca felé indult. Itt lakott egy ismerőse, s az ismerősénél laktak a büdösbogarak. Hármat felszedett, skatulyába rakott, dédelgetve szinte őket, s nagyon vigyázva, hogy idő előtt egyiket se nyomja szét, hogy a szag ne a skatulyába kezdjen terjengeni, hanem ott, ahol rendeltetési helye van. A társbérlők szobájában – gondolta, s ismét felszállt a villamosra, hogy perceket se veszítsen. A büdösbogarakat mennél hamarabb tapossa el a társbérlők szobájában, annál hamarább veszi át az egész szoba a szagát.

Oszlopos Simeon, 19. o. (1977)

Sarkadi Imre: Regények Oszlopos Simeon / Tanyasi dúvad / Viharban / Bolond és szörnyeteg / A gyáva

Kapcsolódó szócikkek: Nefelejcs utca
>!
danaida P

A Nefelejcs utcán befordultak, és egy kapu előtt megállottak.

111. oldal, Krúdy Gyula: Szindbád útja a halálnál · Krúdy Gyula

Kőrössi P. József (szerk.): Szökés a halálból Magyar írók az öngyilkosságról

Kapcsolódó szócikkek: Nefelejcs utca
>!
danaida P

Néhány perc múlott el. Az éjszaka, a hajnal nagyon csendes volt a Nefelejcs utcában. Hallani lehetett, hogy valahol messze döcög egy szekér… Ekkor odafent, a magasban hangos robajjal nyílott ki egy ablak.

112. oldal, Krúdy Gyula: Szindbád útja a halálnál · Krúdy Gyula

Kőrössi P. József (szerk.): Szökés a halálból Magyar írók az öngyilkosságról

Kapcsolódó szócikkek: Nefelejcs utca
>!
danaida P

És most itt megy ő, a bukott férfi, a Nefelejcs utcában – hogy került ide? Mindegy. Megy, megy a hosszú Nefelejcs utcán, benéz a kapuk alá, nehéz érzéssel belül… és nem tudja, a gyomra nehéz-e, vagy a szíve. Benéz a kapuk alá, rágja a törökmézt, csak rágja… körös-körül halálos üresség, céltalan élet, hideg igaztalanság. Valami jajongó, egyforma hang kíséri, végtelenül, makacsul, lerázhatatlanul… jajongó, pokoli gyötrelemmel.

A BUKOTT FÉRFI

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem Képek a középiskolából

Kapcsolódó szócikkek: Nefelejcs utca
>!
danaida P

Özvegy dr. Puszinné Bordás Eta, a patika vezető gyógyszerésze egy reggel megemlítette munkatársainak, hogy néhai férje többször is szóba hozta: az az ember ott szemben – mert csakis így emlegette: „az az ember ott szemben” – madárijesztőként szolgálhatott annak idején, a Csikágó felépítése előtt, amikor ezen a helyen még káposztaföldek és konyhakertek nyújtóztak, ameddig a szem ellát. Vagyis a voltaképpeni Teremtés előtt. Még az sincs kizárva, hogy ő volt a viszonyítási pont, az origó, hozzá igazították a majdani István út és Nefelejcs utca kereszteződését, köréje építették a városrészt. A negyedet, a kerületet, a környéket. Ki minek tekinti a Csikágó névvel illetett néhány utcányi kellemetlenséget.

93. oldal, Dr. Puszin tévedése (Új Palatinus, 2008)

Békés Pál: Csikágó Gangregény

Kapcsolódó szócikkek: Csikágó · Nefelejcs utca
>!
danaida P

Sumin Frigyes végigment az István úton, balra fordult a Nefelejcs utcán, úgy tartott a Keleti pályaudvar felé. A kalap karimája takarta valamelyest a sebeit, a koffer a jobbjában himbálódzott, könnyű volt, majdnem súlytalan.

88. oldal, Az amerikai nagybácsi (Új Palatinus, 2008)

Békés Pál: Csikágó Gangregény

Kapcsolódó szócikkek: Nefelejcs utca
>!
juju

Most végre felfogta, hosszú évek óta azt a gyakorlatot űzi, hogy belekapaszkodik a vakreménybe. Olyan természetessé vált számára, mint a levegővétel. Ez vitte Konyárról Budapestre, onnan Párizsba. Ez vezette a rue des Écoles didergő magányából a rue de Sévigné szűk forróságába, a Kárpátok fagyos rettegéséből az erzsébetvárosi Nefelejcs utcába.

524. oldal, 31. fejezet - Turka (Libri, 2011)

Kapcsolódó szócikkek: Nefelejcs utca