Natty Bumppo személy

James Fenimore Cooper: Vadölő
James Fenimore Cooper: Nagy indiánkönyv
James Fenimore Cooper: Az utolsó mohikán
James Fenimore Cooper: Bőrharisnya
James Fenimore Cooper: A préri
James Fenimore Cooper: Nyomkereső
Philip José Farmer: A végzet álarca
Hahner Péter: A Vadnyugat
!

Daniel Day-Lewis, mint Natty Bumppo/Sólyomszem "Az utolsó mohikán című filmben.

!

Steve Forrest, mint Sólyomszem (Az utolsó mohikán, 1977)

!

Natty Bumppo egy delavár indiánok által felnevelt fehér vadász, James Cooper kitalált figurája.
Több, indiánok által ráruházott nevet viselt: Vadölő, Sólyomszem, Nyomkereső, Bőrharisnya.


Idézetek

SDániel P>!

– […] Azt hinné az ember, a folyónak fáj a szíve, hogy el kell hagynia az erdőt. Néhol megtörik a köveken, s a lehulló vízből olyan finom fátyol keletkezik, hogy a hölgyeké elbújhat mellette. De hiába olyan makrancos a folyó, hiába küzd a parttal és a sziklákkal, végül is engedelmeskednie kell egy felsőbb akaratnak: ekkor megnyugszik, és csendesen hömpölyög tovább a tenger felé.

204. oldal, Az utolsó mohikán, III. fejezet - A szikla - sziget

Kapcsolódó szócikkek: erdő · folyó · Natty Bumppo · tenger · természet
1 hozzászólás
SDániel P>!

– […] A fehérek rendszerint könyvben írják meg, amit tettek és láttak, s nem élőszóval mondják el a falujukban a többiek előtt, mint az indiánok. Az indián falvak népe azonnal visszautasítja az elbeszélő hazugságait vagy kérdését, aki pedig igazat mond, ott a helyszínen előállíthatja a tanúkat. A könyvbe foglalt hazugságokat már nehezebb megcáfolni.

186. oldal, Az utolsó mohikán, II. fejezet - Fehérek és rézbőrűek

Kapcsolódó szócikkek: hazugság · Natty Bumppo
Sli P>!

– Hej, öcsém, ha kiderülne, hogy a hat hónap alatt, amíg távol voltam, Judith férjhez ment!
– Miért? Megígérte, hogy megvár?
– Nem! De ha mégis férjhez ment, én mondom, hogy özvegy lesz, még mielőtt betöltené a huszadik évét!
– Képes lennél bántani a választottját, Harry, csak azért, mert Judithnak jobban tetszett, mint te?
– Miért ne? Aki az én utamat keresztezi, azt megölöm! Meg aztán úgyse tudná meg senki, hogy ki volt a gyilkos. Te például ellenem vallanál-e, ha elpusztítanék egy görényt vagy egy mormotát?
– Megmondanám az igazat, Harry, akár rólad lenne szó, akár másról.
Hamari Harry elképedve nézett Vadölőre, aztán megragadta a nyakát, és dühösen rázni kezdte. Harrynak veszélyes marka volt, és Vadölő helyében bárki megijedt volna, de ő nyugodt maradt, s csendesen, józanul így szólt:
– Rázhatsz, Harry, ameddig akarsz, de csak az igazságot rázhatod ki belőlem. Egyébként Judith valószínűleg nem ment férjhez, s így senkit se kell eltenned láb alól; de ha mégis lenne férje, én az első adandó alkalommal figyelmeztetném a fenyegetésedre.
Harry elengedte Vadölőt, s egy ideig csendben ült mellette.
– Azt hittem, a barátom vagy – mondta végül –, de ez volt az utolsó titkom, amit megosztottam veled.
– Ha a többi titkod is ilyen, nem vagyok rájuk kíváncsi. Tudom, Harry, hogy a rengetegben élünk, az emberi törvényeken kívül, de van az emberi törvények fölött egy magasabb törvény is. Aki ezt nem tiszteli, ne hívjon engem a barátjának.

11-12. oldal, 1. fejezet - Vadölő megjelenik (Móra, 1964)

Kapcsolódó szócikkek: Natty Bumppo
csartak P>!

– Igen, tudom – bólintott Ramstan. – Azt mondta, magába tudná szippantani az idegatomjaimat és egy látszólagos testet adna nekik. Így örökké élhetnék a belsejében és élvezhetném az örökkévalóságot. Ha akarom, lehetek Mohamed vagy Einstein vagy Jézus vagy Buddha, de akár kitalált személy is, amilyen Natty Bumppo, Sam Spade, Óz, a nagy varázsló, Szindbád, a tengerész, Izmael, aki Ahab kapitány parancsnoksága alatt hajózott, Izmael, Ábrahám és Hágár fia, az arabok ősatyja, Aljosa Karamazov, Sherlock Holmes, Frodo vagy bárki.

SDániel P>!

– […] nem mindig tör ki a vihar, ha fekete felhők gyülekeznek az égen.

125. oldal, Vadölő, XI. fejezet - Vadölő küldetése

Kapcsolódó szócikkek: Natty Bumppo
Virág_>!

– A törvény éppúgy nem lehet törvénytelen, mint ahogy az igazság nem lehet hazugság.
– Ez nagyon tetszetősen hangzik, Harry, de mégsem igaz. Nem minden törvény egyforma. Vannak örök törvények, s vannak mások, melyeket a gyarmattól vagy a királytól kapunk. Ha a gyarmat törvényei vagy akár a király törvényei is beleütköznek isten törvényeibe, akkor törvénytelenek, és nem kell betartani őket. Én úgy vélem, a fehér ember tartsa be a fehér törvényeket, amíg a magasabb törvényekkel összeütközésbe nem kerül; a rézbőrű pedig ugyanilyen korlátok között kövesse a maga rézbőrű szokásait.

2. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: 'Hamari' Harry March · Natty Bumppo
Virág_>!

– Olyan vagyok, amilyen vagyok, s nem akarom, hogy jobbnak vagy rosszabbnak tartsanak. A külsőm talán nem szép, legalábbis nem annyira, mint ahogy egy könnyelmű és hiú ember szeretné; de remélem, hogy a viselkedésem nem egészen csúnya. Nálad, Harry, kevés délcegebb külsejű ember akad, s tudom, hogy senki se nézne rám, amikor rád is nézhet; de azt hiszem, egy vadász értékéből semmit se von le az, ha nem bámulja meg minden csillogó pataknál, hogy megbámulja benne tulajdon képmását.

2. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Natty Bumppo
csillagka P>!

Az emberek sokszor elégedetlenek még azzal is, ami az ő érdekükben történik.

75. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Natty Bumppo
>!

– Igen, igen – dünnyögte Vadölő –, azt hiszem, ez az, amit szerelemnek neveznek! Hallottam már, hogy ez az érzés teljesen megzavarja az ember értelmét.

89. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Natty Bumppo · szerelem