!

Nagy Sándor személy

Honoré de Balzac: Goriot apó
Arthur C. Clarke – Stephen Baxter: Az idő szeme
Darren Shan: A vámpír inasa
Mihail Jurjevics Lermontov: Korunk hőse
Ivan Olbracht: A hódító
Mary Renault: Égi tűz
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Gesta Romanorum
Firdauszí: Királyok könyve
Q. Curtius Rufus: A makedón Nagy Sándor története
Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Hegyet hágék, lőtőt lépék
Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero válogatott művei
Esterházy Péter: Esti
Aravind Adiga: A Fehér Tigris
Caius Plinius Secundus: A természet históriája
Farhad Daftary: Aszaszin legendák
A. B. Bosworth: Nagy Sándor
Jean Tulard: Napóleon
Marcus Tullius Cicero: Tusculumi eszmecsere
Hana Doskočilová: Diogenész hordója
Persius – Iuvenalis: Szatírák
Marcus Aurelius: Elmélkedések
Mikes Kelemen: Mikes Kelemen törökországi levelei
Borzsák István: A Nagy Sándor-hagyomány Magyarországon
Plutarkhosz: Nagy Sándor és Iulius Caesar
Marcus Aurelius – Cassius Dio Cocceianus: Marcus Aurelius elmélkedései
Susan Ee: End of Days – A vég napjai

Idézetek

>!
bonnie9 +SP

– Sándor vagyok, a hatalmas király.
– Diogenész vagyok, semmi több.
– Tehetek érted valamit? érdeklődött a király.
– Ne takard el a napot – válaszolta nyugodtan Diogenész.

33. oldal - Diogenész hordója

Hana Doskočilová: Diogenész hordója és további húsz nevezetes história a régi időkből

Kapcsolódó szócikkek: Nagy Sándor
>!
Shinzo P

Sándor mai szertartása napokig tartó áldozatok és ünnepségek, zenés mulatságok és sportversenyek fináléja volt. Az előző este a király minden katonai szakasznak adományozott egy-egy „áldozati” állatot, egy kecskét, vagy egy tehenet, vagy egy birkát. Ez volt, gondolta Bisesa, a világtörténelem legnagyobb grill-partija.

Kapcsolódó szócikkek: Nagy Sándor
>!
Sli SP

(…) a győzni tudás lényege: mást tenni, mint amit a legyőzöttek tesznek.

61. oldal, Alexandrosz (Helikon, 2015)

Kapcsolódó szócikkek: győzelem · Nagy Sándor
>!
Sli SP

(…) akik kifárasztják magukat, édesebben alszanak, mint azok, akik másokat fárasztanak ki (…)

61. oldal, Alexandrosz (Helikon, 2015)

Kapcsolódó szócikkek: alvás · Nagy Sándor
>!
Sli SP

Ő azonban a balszerencsét merészséggel, a hatalmat vitézséggel akarta felülmúlni, abban a hitben, hogy a bátrak számára nincs leküzdhetetlen nehézség, a gyáváknak pedig semmi sem biztos erősség.

83. oldal, Alexandrosz (Helikon, 2015)

Kapcsolódó szócikkek: balszerencse · hatalom · Nagy Sándor
>!
Sli SP

Mikor a király elvégezte a szertartásokat, odamentek hozzá, és azt ajánlották neki, hogy éjszaka támadja meg az ellenséget, hogy az elkövetkező harc legfélelmetesebb szakaszát sötétség borítsa. Alexandrosz azonban ezt az emlékezetes választ adta: „Én nem lopom a győzelmet.”

49. oldal, Alexandrosz (Helikon, 2015)

Kapcsolódó szócikkek: győzelem · Nagy Sándor
Hirdetés
>!
Sli SP

Mikor Dareiosz levelet írt neki és barátainak, és azt kérte, hogy fogadjon el tőle tízezer talentum váltságdíjat a foglyokért, tartsa meg az Eufratészen inneni területeket, vegye feleségül egyik leányát, és kössenek barátsági és szövetségi szerződést, Alexandrosz közölte a feltételeket barátaival. „Ha én Alexandrosz volnék, elfogadnám” – mondta Parmenión. „Istenemre, én is – mondta Alexandrosz –, ha Parmenión volnék.”

45. oldal, Alexandrosz (Helikon, 2015)

Kapcsolódó szócikkek: III. Dareiosz · Nagy Sándor
>!
Sli SP

Elfoglalta Gordion városát is, ahol a régi monda szerint Midasz palotája állott. Megtekintette a sokat emlegetett szekeret, amely somfahánccsal volt megkötözve, és meghallgatta a barbárok által hitelesnek tartott mondát, mely szerint az lesz a világ ura, aki ezt a csomót kioldja. A közhiedelem szerint a köteleket egymás feletti bogokkal kötötték szorosan össze, de úgy, hogy a kötelek végét nem lehetett látni, Alexandrosz ezért nem is tudta kioldani, hanem végül kardjával vágta szét a csomót, s ekkor azután a szétvágott kötélvégek láthatóvá váltak. Arisztobulosz azonban azt állítja, hogy Alexandrosz egészen könnyen kioldotta a csomót; kihúzta ugyanis a hesztórnak nevezett szeget, amely az igát a rúdhoz erősítette, s így lekapcsolta a jármot.

28. oldal, Alexandrosz (Helikon, 2015)

Kapcsolódó szócikkek: Midász király · Nagy Sándor
>!
Sli SP

Mikor a királyi javakat és birtokokat úgyszólván mind szétosztotta és elajándékozta, Perdikkasz megkérdezte tőle: „Magadnak, királyom, mit hagytál?” Alexandrosz azt felelte, hogy a reményt. „Akkor tehát – folytatta Perdikkasz – ezt választjuk osztályrészül mi is, akik hadba szállunk veled.” Ezzel Perdikkasz lemondott a neki kiosztott javakról, s néhány barátja ugyanezt tette.

23. oldal, Alexandrosz (Helikon, 2015)

Kapcsolódó szócikkek: Nagy Sándor · remény
>!
Sli SP

Hadjáratáról meg akarta kérdezni az istent, és elment Delphoiba; de véletlenül balszerencsés napon érkezett, amikor a törvény tiltja a jóslást. Legelőször is magához rendelte hát a jósnőt, de az nemet mondott, és mentségül a törvényre hivatkozott. Erre Alexandrosz maga ment el a jósnőért, és erővel magával vonszolta a templomba. A jósnő végre engedett az erőszaknak, és így szólt: „Győzhetetlen vagy, fiam!” Mikor Alexandrosz meghallotta ezeket a szavakat, kijelentette, hogy most már nem kíván más jóslatot, mert azt a jósigét kapta, amire szüksége volt.

22. oldal, Alexandrosz (Helikon, 2015)

Kapcsolódó szócikkek: Delphoi · jóslás · jóslat · jósnő · Nagy Sándor