Myrddraal személy

Robert Jordan: A Világ Szeme I-II.
!

másnéven: Enyész, Félember, Árnyember, Lappangó. Különleges hatalmuk van, amely a Sötét Úrtól származik.


Idézetek

korneliak >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Lannak, már mielőtt a Myrddraal megmozdult volna, kezében volt a kardja.
– Maradjatok mellettem! – kiáltotta, azzal a trallokok felé viharzott a lejtőn Mandarbbal. – A Hét Toronyért! – üvöltötte.
Rand nagyot nyelt, aztán megsarkantyúzta a szürkéjét. Az egész csapat az őrző után zúdult. Egyszer csak, hogy-hogy nem, azon kapta magát, hogy a kezébe került Tam kardja. Lan csatakiáltása hallatán az ő torkából is előtört egy, a sajátja:
– Manetheren! Manetheren!
Perrin is átvette:
– Manetheren! Manetheren!
Mat viszont azt kiáltotta:
Carai an Caldazar! Carai an Ellisande! Al Ellisande!

Tizennyolcadik fejezet - A Caemlyni út (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: al'Lan Mandragoran · Mandarb · Manetheren · Myrddraal · Rand al'Thor
korneliak >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– És maga ezt a helyet választotta menedéknek? – hitetlenkedett Rand. – Akkor már nagyobb biztonságban lennénk kint, miközben előlük menekülünk.
– Ha nem csavarogtatok volna el – válaszolta türelmesen Moiraine –, most tudnátok, hogy védőkört húztam a ház köré. A Myrddraalok észre sem vennék, mert másfajta gonosz megállítására szolgál, de az, ami Shadar Logothban lakik, nem lépi át, sőt, még csak a közelébe sem jön. Reggel aztán nyugodtan elindulhatunk. Ezek a dolgok nem bírják a napfényt. Olyankor a föld mélyén rejtőznek.

Tizenkilencedik fejezet - Árnyékles (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Moiraine Sedai · Myrddraal · Rand al'Thor · Shadar Logoth
korneliak >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Moiraine lemászott Aldiebről. Nyugodt mozdulatokkal elővett valamit a zsebéből. Széthajtogatta. Rand egy pillanatra sötét elefántcsontot pillantott meg. Az angreal. Az angreallal az egyik, a botjával a másik kezében az aes sedai szembefordult a rohamozó trallokokkal, az Enyészek fekete kardjaival, és megvetette a lábát. Aztán a magasba emelte a botot, majd a földbe szúrta.

Tizennyolcadik fejezet - A caemlyni út (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: angreal · Moiraine Sedai · Myrddraal · Rand al'Thor · trallok
korneliak>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

A Myrddraalok viszont csak jöttek tovább, egy vonalban, mintha észre sem vennék, milyen vadul dobálja magát alattuk a talaj. Halálfekete lovaik egyetlen lépést sem vétettek, patáik tökéletesen egyszerre emelkedtek és csapódtak a földbe. Minden irányban trallokok hemperegtek a fekete hátasok körül, vonyítva, a domboldalba kapaszkodva, amely újra és újra a magasba dobta őket; az Enyészek lassan mégis közeledtek.

Tizennyolcadik fejezet - A Caemlyni út (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Myrddraal · trallok
korneliak >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

A Myrddraalok fekete lovai, bármilyen különös képességekkel bírtak is, a tűz láttán sikoltva nyihogtak. Felágaskodtak, küzdöttek a lovasaikkal; hiába ütötték-verték őket az Enyészek, nem voltak hajlandóak a lángok közé ugrani.

Tizennyolcadik fejezet - A Caemlyni út (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Myrddraal
korneliak>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Egy Enyész – suttogta Mat, amikor a fogadós végre eltűnt a fal mögött. – Tudhattam volna, hogy itt keresni fognak minket.
– És vissza fog jönni – mondta Thom halkan, az asztalon áthajolva.

Negyedik fejezet - Fehérhíd (Második kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Matrim Cauthon · Myrddraal · Thom Merrilin
korneliak >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Egwene meghúzta Bela gyeplőjét, majd bizonytalanul nézett körbe. Félig csodálkozva, félig riadtan.
– Ez… olyan furcsa – suttogta. – Úgy érzem, mintha elvesztettem volna valamit. – Még a kanca is várakozásteljesen emelte magasba a fejét. Ki-kitágultak az orrlyukai, mintha halványan frissen kaszált széna illatát érezné.
– Mi… Mi volt ez? – kérdezte Perrin.
Elyas hirtelen elnevette magát. Kétrét görnyedt, úgy kacagott. A térdét csapkodta.
– Hát a biztonság. Az. Sikerült, ostoba bolondok! Ezt a határt egyetlen holló sem lépi át… legalábbis olyan nem, ami a Sötét Úr pillantását hordozza. Egy trallokot úgy kellene behajtani, és a Myrddraalt is valami nagyon iszonyúnak kellene kényszeríteni, hogy hajlandó legyen a hajtásra. És aes sedai-ok sem. Itt nem működik az Egyetlen Hatalom. Itt nem tudják érinteni az Igazi Forrást. Sőt, még csak nem is érzik, mintha eltűnt volna. Ettől mintha belülről viszketnének, bizony. Úgy reszketnek, mintha hét napos részegség után lennének másnaposak. Biztonságban vagyunk.

Hetedik fejezet - Könyörtelen szemek (Második kötet)

korneliak>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

A domb gerince elfeketedett az állatemberek tömegétől. Mindenütt disznóorrú, eltorzult, üvöltő arcok. De amitől mindannyian elszörnyedve dermedtek meg, az a három Myrddraal látványa volt.

Tizennyolcadik fejezet - A caemlyni út (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Myrddraal · trallok
korneliak>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– A trallokok és a Myrddraalok gyűlölik a mély vizet. A trallokok egyenesen rettegnek tőle. Úszni egyik sem tud. Egy Félember meg sem próbál átgázolni olyan vízen, amelybe a derekánál magasabbra merülne, különösen nem, ha az folyóvíz. A trallokok még ennyire sem hajlandóak, ha más megoldás is lehetséges.

Tizenkilencedik fejezet - Árnyékles (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Myrddraal · trallok
korneliak >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

A Myrddraalok fekete kardja egyszerre emelkedett a magasba. A trallokok szökőárként ömlöttek feléjük a lejtőn, mély, diadalmas üvöltéssel. Föl-le hullámzott a fogórudak tengere, ahogy futottak.

Tizennyolcadik fejezet - A Caemlyni út (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Myrddraal · trallok