!

műveltség fogalom

Márai Sándor: Füves könyv
Louis-Ferdinand Céline: Utazás az éjszaka mélyére
Jane Austen: Büszkeség és balítélet
Babits Mihály: Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalom
László Zoltán: A keringés
Marjane Satrapi: Persepolis – A visszatérés
Philip K. Dick: Transz
Heinrich Mann: IV. Henrik
Konfuciusz: Beszélgetések és mondások
Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei 1-2.
Terry Pratchett: Vadkanapó
Paul Feyerabend: A módszer ellen
Francesco Petrarca: A tudatlanságról
Kiss Ádám – Benk Dénes: Kiss Kiss Benk Benk
Csang Hszin-hszin – Szang Je: Kínai könnyek
Napoleon Hill: Gondolkodj és gazdagodj!
Popper Péter: Érteni és elengedni
Dankó Ervinné: Irodalmi nevelés az óvodában
Al Jourgensen – Jon Wiederhorn: Ministry

Idézetek

>!
Carmilla 

A műveltség az embernek külsődleges ékessége, az értelem azonban velünk született, és magának az embernek a része. Nem szégyellem a műveltség hiányát, az értelemét azonban szégyellném.

Kapcsolódó szócikkek: értelem · műveltség
>!
Lunemorte MP

Miért ne bolondítanák az embereket ezzel a “ti vagytok a világ legműveltebb népe” maszlaggal? Azon múlik, milyen komolyan mondják.

Kapcsolódó szócikkek: műveltség
>!
Nocharity

Ismeretlen ostoba

Betegeltél betegen, te ismerős idegen
Azt mondd meg, na most mi legyen,
Nem ismertelek soha, mert a sors mostoha,
Illetve én művelt vagyok, te meg ostoba!

4. oldal, Léleklélegzet

Kiss Ádám – Benk Dénes: Kiss Kiss Benk Benk Egy könyv egy könyvről, aki könyv szeretne lenni…

Kapcsolódó szócikkek: ismeretlen · műveltség
>!
Lunemorte MP

Azt vallom, hogy a műveltség mindenekelőtt tájékozottságot jelent a világ dolgaiban.

208. oldal

Kapcsolódó szócikkek: műveltség
>!
Sli SP

– (…) olyan művelt, hogy még evés közben is olvas.

58. oldal / Első könyv, Jeanne - Családi jelenet (Európa, 1963)

Kapcsolódó szócikkek: IX. Károly · Marguerite de Valois · műveltség · olvasás
>!
Virág_

– Senkit sem tekinthetünk igazán műveltnek, aki nem áll magasan fölötte az átlagnak. Egy nőnek alaposan értenie kell a zenéhez, énekhez, rajzhoz, tánchoz, a modern nyelvekhez, hogy megérdemelje ezt az elnevezést; azonfelül modorában, járásában, hanghordozásában, beszédmódjában és kifejezéseiben meg kell lennie annak a bizonyos valaminek, ami nélkül csak félig érdemes a művelt jelzőre.
– Ez mind fontos – tette hozzá Darcy –, de van valami, ami még lényegesebb; az, hogy sokoldalú olvasással művelje az elméjét.
– Most már nem csodálom, hogy csak hat művelt nőt ismer. Inkább az lep meg, hogy egy ilyet is ismer.

8. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: műveltség
Hirdetés
>!
Morpheus

    (7) A szabad társadalom olyan társadalom, amelyben minden tradíció egyenlő jogokat kap, és minden tradíció előtt egyformán nyitva állnak a műveltséghez és más hatalmi pozíciókhoz vezető utak. (…) egy szabad társadalom nem alapulhat semmilyen sajátos hitvalláson; nem alapozható példának okáért, a racionalizmusra vagy humanitárius megfontolásokra. A szabad társadalom alapstruktúrája védmű, nem valamiféle ideológia, s úgy működik, mint a mellvéd, nem mint a meggyőződés záloga. (…)
    (8) hogy a szabad társadalmat nem lehet kikényszeríteni; szabad társadalom csak ott születhet meg, ahol az emberek nyitott eszmecserét folytatnak (lásd föntebb a 6. pontot), és olyasfajta struktúrákat vezetnek be, amelyek garantálják védelmüket. Kisebb léptékben a polgárok kezdeményezésére, nagyobban pedig a nemzetek közötti együttműködésére gondolok. A fönti megállapítás értelmében az Egyesült Államok nem szabad társadalom.
    (9) A szabad társadalom struktúráját meghatározó viták nyitott viták, nem pedig irányított eszmecserék. Ami nem azt jelenti, hogy az utolsó tételben jelzett konkrét fejlemények már nyitott vitákra támaszkodnak; azt jelenti, hogy támaszkodhatnak rájuk, s hogy a racionalizmus nem szükségszerű eleme a szabad társadalom alapstruktúrájának.
    Hogy mindebből mi következik a tudományra nézve, kézenfekvő. A tudomány esetében sajátos tradícióval állunk szemben, amely „objektíve” egyenrangú az összes többi tradícióval. (1. és 7. tétel). Egyes tradíciók nagyszerűnek látják eredményeit, mások förtelmesnek, néhány tradíció pedig úgy véli, szót sem érdemelnek. Alapos agymosáson átesett materialista beállítottságú kortársaink persze odavannak a Hold-felvételektől, a double helix, a nem-egyensúlyi termodinamikától. De nézzük csak meg a dolgot más szemszögből, máris nevetségesek és haszontalanok lesznek ezek a sikerek. Dollármilliárdok, magasan képzett asszisztensek és többéves kemény munka szükségeltetett ahhoz, hogy néhány világos beszédre képtelen és meglehetősen korlátolt kortársunk egy-két bukdácsoló lépést tegyen egy olyan helyen, ahová épeszű embernek sosem jutna eszébe ellátogatni – egy kiszáradt, forró kőrakáson, hol még levegő sincs. Ezzel szemben a misztikusoknak csupán szellemük segítségére volt szükségük, hogy az égi szférákon átrepülve eljussanak magához Istenhez, és teljes ragyogásában megcsodálhassák Őt, erőt merítvén a látványból életük folytatásához és világosságot támasztván önmaguk és embertársaik számára. Csak tudatlanságuk és fantáziájuk elképesztő korlátoltsága készteti a nagy nyilvánosságot és zordon tanítóikat, az entellektüeleket arra, hogy habozás nélkül elvessék az ilyesfajta összehasonlítás lehetőségét. A szabad társadalom nem emel kifogást ezzel a magatartással szemben, ám azt sem fogja megengedni, hogy az a társadalom alapideológiájává szélesedjen.
    (10) A szabad társadalom ragaszkodik a tudomány és a társadalom kettéválasztásához.

526-528. oldal

2 hozzászólás
>!
Szávitrí SP

De Zsuzsa csak később döbbent rá, hogy mennyire tanulságos volt, nos, a taníttatása. Azt jelentette, hogy ha bárkinek bármikor szüksége támad egy kúp térfogatára, akkor nyugodtan fordulhat Sto-Heliti Zsuzsához. És akinek hirtelen nem jut eszébe Tacticus generális valamelyik kampánya, vagy a 27,4 négyzetgyöke, az is bízhat benne. Ha valaki háztartási tárgyakról, vagy a boltokban található árukról szeretne beszélgetni öt nyelven, annak Zsuzsa az embere. Műveltnek lenni könnyű.
    Megtanulni dolgokat már nehezebb.

32-33. oldal (Delta Vision, 2010)

Kapcsolódó szócikkek: műveltség · Sto Heliti Zsuzsa
>!
SteelCurtain 

– A tanulmányainak itt semmi hasznát sem veheti, barátom! Maga nem azért jött ide, hogy gondolkozzon, hanem azért, hogy pontosan végrehajtsa, amit magának előírnak. Ebben az üzemben nincs szükségünk gondolkozó emberekre. Nekünk csimpánzokra van szükségünk … Adok még egy jó tanácsot. A műveltségéről többé egyetlen szót se! Mi majd gondolkozunk maga helyett is, barátom! Ezt jól jegyezze meg magának.

Kapcsolódó szócikkek: műveltség
>!
Carmilla 

A középiskola első néhány osztálya bőven elég ahhoz, hogy az ember gazdag legyen. A műveltség nem sokat ér.

47. oldal, Mi is itt vagyunk, hé!

Csang Hszin-hszin – Szang Je: Kínai könnyek 33 interjú a mai Kína embereivel

Kapcsolódó szócikkek: műveltség