!

Mr. Fitzwilliam Darcy személy

Jane Austen: Büszkeség és balítélet
Julia Barrett: Önteltség és önámítás
Helen Fielding: Bridget Jones naplója
Helen Fielding: Bridget Jones naplója 2. – Mindjárt megőrülök!
Jane Austen: Pride and Prejudice
Meg Cabot: A neveletlen hercegnő naplója 5. – Talpig rózsaszínben
Stephenie Meyer: Eclipse
Siân Rees: Úszó bordély
Jane Austen – Seth Grahame-Smith: Büszkeség és balítélet meg a zombik
Mary Ann Shaffer – Annie Barrows: Krumplihéjpite Irodalmi Társaság
Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 1. – Kezdet
Kerstin Gier: Rubinvörös
David Safier: Jézus szeret engem
Michael Thomas Ford: Jane Goes Batty
Chloe Neill: Ha eljön a péntek
Joss Stirling: Lélektársak – Crystal
Sylvain Reynard: Pokoli erény
Julie James: Gyakorlat teszi a mesterkedőt
Ruta Sepetys: Kalitkába zárt álmok
Jo Baker: Longbourn árnyékában
Shannon Hale: Austenland – Vakáció Mr. Darcyval
Jodi Picoult: Találj rám!
Erin Butler: Mr. Darcy nyomában
Shelly Crane: Significance – Bizonyosság
John Green – David Levithan: Will & Will
Cassandra Clare – Sarah Rees Brennan: Az Árnyvadász Akadémia
Kelly Oram: The Libby Garrett Intervention
On Sai: Apa, randizhatok egy lovaggal?
Katie Fforde: Tökéletes esküvő
Nicola Yoon: Minden, minden
Helen Halstead: Mr. és Mrs. Darcy
On Sai: Esővágy
Claire Douglas: Lány a mólón
April Floyd: Mr. Darcy's Debt
J. B. Grantham – Caroline Jane Knight – E. Tarnovski: Mr Darcy's Guide to Pemberley
!

Mr. Darcy (Colin Firth – Büszkeség és Balítélet)

!

Mr. Darcy (Matthew Macfadyen, 2005)

!

Mr. Darcy (Matthew Macfadyen)

!

Mr. Darcy (Colin Firth)

!

Mr. Darcy

1 hozzászólás

Idézetek

>!
csend_zenésze

Aztán hosszas eszmecserét folytattunk Mr. Darcy és Mark Darcy egymáshoz viszonyított erényeiről, és egyetértettünk, hogy Mr. Darcy vonzóbb, mert érdesebb modorú, viszont kitalált alak, és ez oly hátrány, mely nem elhanyagolható.

272. oldal, Október

Kapcsolódó szócikkek: Mark Darcy · Mr. Fitzwilliam Darcy
1 hozzászólás
>!
Daru

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– De aki Mr. Darcy felesége lehet, annak olyan kivételes boldogság adódik e helyzetéből, hogy – mindent mérlegelve – nem lesz oka megbánni ezt a lépést.

302. oldal (Európa Könyvkiadó)

Kapcsolódó szócikkek: Mr. Fitzwilliam Darcy
>!
Pixelhiba

„I don't know how Heathcliff and Cathy ended up being ranked with couples like Romeo and Juliet or Elizabeth Bennet and Mr. Darcy. It isn't a love story, it's a hate story.”
„You have some serious issues with the classics,” I snapped.

25. oldal, London: Atom, 2009

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Heathcliff · Mr. Fitzwilliam Darcy
>!
sztimi53 P

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Ez hát a véleménye rólam! – kiáltotta Darcy, mialatt sebes léptekkel járta végig a szobát. – Ennyire becsül csak engem! Köszönöm, hogy mindezt kereken megmondta. Ha így tesznek mérlegre, valóban súlyosak a hibáim. De talán – tette hozzá, miközben megállt, és Elizabeth felé fordult – ezeket a vétkeket elnézte volna nekem, ha nem sértem meg büszkeségét azzal, hogy becsületesen bevallom aggályaimat, amelyek miatt hosszú ideig nem bírtam komoly elhatározásra jutni. Tartózkodott volna az ilyen keserű vádaktól, ha én gondosan eltitkolom vívódásomat, és abba a hitbe ringatom kegyedet, hogy engem a feltétlen, semmitől nem korlátozott szerelem vezérel, amelyet az ész szava és minden más megfontolás egyaránt támogat. De én irtózom mindenféle alakoskodástól. Az érzéseket, melyekről szóltam önnek, nem szégyellem – ezek természetes és jogos érzések. Talán azt várta tőlem, hogy örvendjek az alacsony rangú rokonságának? Gratuláljak magamnak, hogy olyan családdal kerülhetek rokoni kapcsolatba, amely társadalmilag annyira alattam áll?
Elizabeth érezte, hogy egyre jobban elfutja a harag; de végső erőfeszítéssel igyekezett megőrizni önuralmát, amikor így válaszolt:
– Téved, Mr. Darcy, ha azt hiszi, hogy vallomásának a módja befolyásolt engem, legfeljebb annyiban, hogy nem kellett olyan kíméletes formában visszautasítanom, mintha úribb módon viselkedett volna irányomban.
Elizabeth látta, hogy Darcy összerezzen, de mivel a fiatalember nem szólt semmit, így folytatta:
– Ajánlatát semmiképpen nem öltöztethette volna olyan szavakba, hogy én kísértésbe essem elfogadni.
Darcy arca ismét megdöbbenést árult el, s olyan tekintettel pillantott Elizára, melyben a hitetlenség sértődéssel vegyült. De a lány folytatta:
– Ismeretségünk legelejétől, mondhatnám, az első pillanattól fogva viselkedése azt a szilárd hitet ébresztette bennem, hogy ön gőgös, öntelt ember, aki önző módon semmibe sem veszi mások érzéseit: ez volt kedvezőtlen véleményem alapja, amelyre a későbbi események folytán engesztelhetetlen ellenszenv épült; s alig ismertem egy hónapja, máris úgy éreztem, hogy ön az utolsó férfi a világon, akihez valaha feleségül tudnék menni.
– Éppen elég, amit mondott, Miss Bennet. Tökéletesen értem az érzelmeit, s most csak szégyenkezhetem amiatt, amit én éreztem. Bocsássa meg, hogy annyi idejét igénybe vettem, és engedje meg, hogy a legjobb egészséget és sok boldogságot kívánjak magának. E szavakkal sietve távozott a szobából, s Elizabeth hallotta, hogy a következő pillanatban kinyitja a kaput, és elhagyja a házat.

225-226. oldal, Második könyv, Európa

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Mr. Fitzwilliam Darcy
13 hozzászólás
>!
Lolle

Cortez korrepetálása: 5/1 – dühös vagyok rá.
Cortez beszólása: 5/1 – nagyon dühös vagyok rá.
Cortez angol súgása: 5/1 – akkor is dühös vagyok rá.
Cortez: 5/1 – most nagyon nem szeretem.
Mr. Darcy: – 5/5 – most inkább őt szeretem.

140. oldal, Október 1., szerda (Ciceró, 2010)

3 hozzászólás
>!
Lobo P

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

To many he was Jane's greatest creation, the ideal mant to whom no living man could measure up. To Jane however, he was something else. Not a curse, exaclty, but a hindrance. She sometimes felt that ever since creating Darcy she, along with her characters, had been overshadowed by him. He was the one to whom all the others were compared, and more often than not they were found wanting. And as she had yet to create a character equal to Darcy, she too sometimes felt bested by him.

210. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Mr. Fitzwilliam Darcy
Hirdetés
>!
Daru

Darcy természetéből fakadóan inkább visszahúzódó volt és a legszűkebb baráti társaságán kívül nem is igen volt hajlandó legyőzni természetét (…).

172. oldal (Lazi Könyvkiadó)

Julia Barrett: Önteltség és önámítás Jane Austen Büszkeség és balítélet című regényének folytatása

Kapcsolódó szócikkek: Mr. Fitzwilliam Darcy
>!
narena

Minden boldogságomat neked köszönhetem, az a segítség pedig, amelyet alkalmam nyílt családod szolgálatában nyújtani, csupán halvány köszönet teérted, Lizzym!

237. oldal

Julia Barrett: Önteltség és önámítás Jane Austen Büszkeség és balítélet című regényének folytatása

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Mr. Fitzwilliam Darcy
>!
Sárhelyi_Erika I

– Nincs megtévesztőbb, mint a látszólagos szerénység – mondta Darcy. – Gyakran ingadozó véleményt takar, néha pedig nem egyéb, mint rejtett dicsekvés.

Kapcsolódó szócikkek: Mr. Fitzwilliam Darcy
>!
MFKata

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Elizabeth teljesen átérezte a fiatalember szokatlanul fonák és kínos helyzetét, s hirtelen erőt vett magán. Ha nem is nagyon összefüggően, de rögtön tudtára adta, hogy az említett időpont óta az ő érzelmeiben olyan mélyreható változás állt be, hogy most már hálásan és örömmel fogadja előbbi szavait. E válasz hallatára Darcyt olyan boldogság fogta el, amilyet talán még sohasem érzett, s az alkalom olyan okos és meleg szavakat csalt az ajkára, amilyenre egy fülig szerelmes ember csak képes. Ha Elizabeth Darcy szemébe mert volna nézni, láthatta volna, milyen jól illik hozzá a szívből fakadó öröm, amely csak úgy sugárzott arcán; de ha nem is nézett rá, hallgatta szavait az érzésekről, és megértette, mit jelent ő Darcy számára, s pillanatról pillanatra többre becsülte a férfi szerelmét.

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Mr. Fitzwilliam Darcy