Mr. Bennet személy

Jane Austen: Büszkeség és balítélet
Jane Austen: Pride and Prejudice
Rebecca Ann Collins: Pemberley-krónikák
P. D. James: A halál jár Pemberley-ben
Helen Halstead: Mr. és Mrs. Darcy
April Floyd: Mr. Darcy's Debt
!

Mr. Bennet (Benjamin Whitrow) [1995]

!

Mr. Bennet (Donald Sutherland) [2005]


Idézetek

Molnár_Sarolta>!

– Súlyos választás előtt állsz, gyermekem. Mától kezdve egyik szülőd idegen lesz számodra. Az anyád nem akar többé látni, ha nem mégy feleségül Mr. Collinshoz, nekem pedig akkor ne kerülj a szemem elé, ha hozzámégy.

101. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · házasság · Mr. Bennet · Mr. Collins · Mrs. Bennet
1 hozzászólás
Koksa>!

– Téved, kedvesem, nagyon is tisztelem az idegeit. Voltaképpen régi barátaim. Idestova húsz éve örökösen rájuk hivatkozik.

7. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Mr. Bennet
4 hozzászólás
Moranzs>!

– Ne köhögj már annyit, Kitty, az isten szerelmére! Kíméld kissé az idegeimet, tönkremennek belé.
– Kitty meggondolatlanul szokott köhögni – jegyezte meg az apja –, nem a kellő időben.

10. oldal (Európa könyvkiadó, 1979.)

Kapcsolódó szócikkek: Kitty Bennet · Mr. Bennet · Mrs. Bennet
tothmozerszilvia I>!

– Derék leány vagy – mondta az apja –, s én szívből örülök, hogy ilyen szerencsésen mégy férjhez. Egy pillanatig sem kételkedem, hogy nagyon jól megfértek majd egymással. Neki is körülbelül olyan a természete, mint a tied. Mindketten olyan alkalmazkodóak vagytok, hogy soha nem fogtok elhatározni semmit, olyan elnézőek, hogy minden cseléd be fog benneteket csapni, és olyan bőkezűek, hogy a jövedelmetek sohasem lesz elég.

300. oldal, III. könyv, 13. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Mr. Bennet
1 hozzászólás
torokani>!

– Ha újabb fiatalemberek jelentkeznének Maryért vagy Kittyért, küldd csak be őket, most éppen ráérek.

322. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Kitty Bennet · Mary Bennet · Mr. Bennet
Évamoly>!

– Mondja, Bennet, miért rágalmazza meg így tulajdon gyermekeit? Abban leli örömét, hogy engem gyötör. Semmi tekintettel sincs az idegeimre.
– Téved, drágám; nagyon is tisztelem az idegeit. Hiszen régi ismerőseim: legalább húsz év óta állandóan rájuk hivatkozik.

6-7. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Mr. Bennet · Mrs. Bennet
1 hozzászólás
Aurore>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Gyere ide, gyermekem – mondta Mr. Bennet, mikor leánya megjelent. – Fontos ügyben hívattalak. Úgy hallom, Mr. Collins megkérte a kezedet. Igaz ez? – Elizabeth azt felelte, hogy igaz.
– Helyes… és te visszautasítottad ajánlatát?
– Igen, papa.
– Eddig rendben is volnánk, most jön a lényeg. Anyád azt kívánja, hogy menj hozzá. Így van ez, Mrs. Bennet?
– Így van… Máskülönben sose kerüljön a szemem elé!
– Súlyos választás előtt állsz, gyermekem. Mától kezdve egyik szülőd idegen lesz számodra. Az anyád nem akar többé látni, ha nem mégy feleségül Mr. Collinshoz, nekem pedig akkor ne kerülj a szemem elé, ha hozzámégy.

101. oldal, I. könyv - 20. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Elizabeth Bennet · Mr. Bennet · Mr. Collins · Mrs. Bennet
habosvilla>!

– Nem akarja tudni, ki vette ki? – kérdezte a felesége türelmetlenül.
– Nem én akarom tudni, hanem maga akarja elmondani.

Kapcsolódó szócikkek: Mr. Bennet · Mrs. Bennet
sayumika>!

– Mindhárom vőmtől el vagyok ragadtatva – mondta Mr. Bennet. – Wickham a kedvencem közülük, de azt hiszem, a te férjedet éppúgy fogom szeretni, mint Bingleyt.

329. oldal (Lazi, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: Mr. Bennet
sztimi53>!

– Téged Brightonba! Még Eastbourne-ig sem engednélek el, semmi pénzért! Nem, Kitty végre megtanultam, hogy óvatos legyek, s ezt a magad bőrén fogod tapasztalni. Az én házamba katonatiszt többé be nem teszi a lábát – még a falun sem mehet keresztül. A báloknak egyszer s mindenkorra végük, legfeljebb a nővéreiddel táncolhatsz. És addig egy nap sem mozdulhatsz ki a házból, amíg be nem bizonyítod, hogy naponta tíz percet okosan használtál fel.
Kitty komolyan vette ezt a fenyegetőzést, és sírva fakadt.
– No, azért nem kell kétségbeesni – mondta az apja. – Ha tíz évig jó kislány leszel, utána elviszlek magammal egy díszszemlére.

344. oldal, Harmadik könyv, Európa

Kapcsolódó szócikkek: Kitty Bennet · Mr. Bennet
3 hozzászólás