!

Monyorókeréki és Monoszlói Erdődy Agáta Mária Gobertina személy

Böszörményi Gyula: Leányrablás Budapesten
Böszörményi Gyula: A Rudnay-gyilkosságok
Böszörményi Gyula: Beretva és tőr
Böszörményi Gyula: Ármány és kézfogó
Szélesi Sándor: Kincsem
Böszörményi Gyula: Nász és téboly
Böszörményi Gyula: Szer'usz világ

Idézetek

>!
lettielena 

– Mili kedves, ön holnap délelőtt a fiammal együtt felmegy a villa tetőteraszára, hogy madártávlatból csodálhassa meg Pest látképét, s aztán felállva a kő mellvédre, szépen leveti magát a mélybe! Nos, mit szól hozzá, jó lesz így?!

103. oldal, 7. fejezet - A pofaszakállas kísértet (Könyvmolyképző Kiadó, 2014)

>!
lettielena 

– Bolondnak lenni a fiatalok előjoga – mondta halk sóhajjal. – Maguk ketten azonban kissé túlzásba viszik.

292. oldal, 11. Zsákutcák (Könyvmolyképző, 2015)

1 hozzászólás
>!
Lucky

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Csak nem! – csapta össze a két tenyerét Terka asszonyság. – De ha előre tudta, hogy ilyen nyughatatlan természete van annak a leánynak, akkor miért nem figyelmeztette a fiát, méltóságos asszonyom?
– A jó pedellus sem súgja meg előre az öntelt diáknak, hogy miféle leckét eszelt ki számára a tanár – felelt titokzatos mosollyal Erdődy grófnő. – S úgy tűnik, ez a Hangay lány bizony remek tanár! Olyan, aki a legcsípősebb leckét sem fél feladni az én fiamnak, aki bizony akármilyen lángelme is… ezt lássuk be, Terkám, sajnos cseppet sem tiszteli azokat, akik szoknyát hordanak.

269. oldal

>!
Vikiwi

– Maga húszéves, gyermekem! Húsz esztendő, az a férfikor kapuja! Hangozzék bármilyen kegyetlenül, az apja épp akkor távozott az életéből, mikor magának így is, úgy is a saját lábára kell állnia.
– Azon állok – emelte fel a hangját Richárd.
– Én úgy látom, inkább csak ténfereg, sőt, tántorog.

17. oldal

14 hozzászólás
>!
Kukuucs

– (…) Mondja, gyermekem, szereti maga az én fiamat?
– Természetesen igen.
– Úgy érti, szerelemmel szereti?
– A válaszom erre is igen – mondtam, sietve hozzátéve: – Bár ha őszinte akarok lenni, még soha életemben nem éreztem ilyesmit senki iránt, így akár tévedhetek is.

95-96. oldal

>!
Habók P

– Most már mindent értek – vágtam Agáta mama szavába, majd tökéletes pukedlit mutattam be az én nagyon is tökéletlen ruhámban. – Ha most megbocsát, grófnő, távozom. Valóban jólesne az a forró fürdő, bár még nem döntöttem el, hogy önmagamat vagy inkább Richárdot fojtom-e bele.
A grófnő arcán oly finoman áradt szét a mosoly, mint holdfény a szélcsendes tengerszem vizén.
– Tegyen belátása szerint, Hangay kisasszony – mondta. – S tudjon róla, hogy ha az utóbbit választja, én teljes szívből támogatni fogom. Habár – szólt utánam – úgy vélem, fojtogatás helyett elég lesz tán egy alapos fejmosás is.

146. oldal, 6. A toloncban (Könyvmolyképző, 2016)

Hirdetés
>!
Bori19

A rögtönzött kis beszédet hallva első gondolatom az volt, hogy Agáta mama és Richárd le se tagadhatnák szoros rokoni kapcsolatukat. Sok emberrel találkoztam már életemben, ám kizárólag ők ketten voltak képesek rá, hogy egyazon gondolatmenettel porig alázzanak, ám egyszersmind az egekbe is emeljenek.

17-18. oldal, 1.fejezet - Mili és a vasládika feneke (Könyvmolyképző Kiadó, 2019)

>!
Bori19

– Tessen parancsolni, méltóságos grófnő naccsága! – lihegte kis komornám, letéve súlyos terhét. – Összeszedtem minden könyvet, amit csak a háztartásban leltem. Van itten szakácskönyv a konyhából, Beniczkynétől két regény, meg vagy tucat a krajcáros füzetesből, amit a Boskó szok’ olvasgatni a retyeráton. Ez itten a Félszemű Jack románca
a gyönyörűséges indijánnyal különösen ideál történet, pedig a végin mindenkinek szer’usz világ, mivel a vonat, amin menekülnek, szakadékba téved.
Agáta mama szemöldökét felvonva, kétkedőn lapozott bele a Kalóztámadás az apácakolostor ellen című ponyvafüzetbe. Márika érzékeny teremtés, ezért rögvest látta, hogy a grófnő elégedetlen, így mindjárt előállt következő ötletével.
– A háztartásunkban ezeken kívül mán csak a báró úr szobájában akad vagy két mázsa óvasnivaló. Ha teccik parancsolni, azokat is béhozhassuk, de akkor segítsen a Boskó, mer’ én biz’ nem akarnék megszakadni, ő meg épp elég nagy marha ember, szóval bírja a cepekedést.
– Háztartási könyv – sóhajtott értőn Agáta mama.
– Ez mind az – bólintott büszkén Márika. – Könyv, ami a háztartásunkban benne van!

19-20. oldal, 1.fejezet - Mili és a vasládika feneke (Könyvmolyképző Kiadó, 2019)

>!
Saku28

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– (…) Szóval – a grófnő továbbra is Márikát szemlézte, ám közben már hozzám beszélt – ő volna az, akit komornájának szeretne kinevelni, kedves?
– Mindig is izgattak a lehetetlennek tűnő kihívások – feleltem magabiztosan.
– Mivel néhány hét múlva hozzámegy a fiamhoz, ebben cseppet sem kételkedem.

173. oldal

>!
DoreenShitQ

Egy idős, fekete főkötős grófnő, meg a félkarú fia, és persze én, a Marosvásárhelyről szalajtott polgárlány, akik a reggeli mellett ülve oly természetességgel beszélgetnek egy közeli tébolydában elkövetett gyilkosságról, mintha az úri etikett épp valami ilyesmit várna el tőlük!

221. oldal