Moiraine Sedai személy

Robert Jordan: A világ szeme I-II.
Robert Jordan: A nagy hajtóvadászat I-II.
Robert Jordan – Brandon Sanderson: A Fény emlékezete I-II.
!

aes sedai;


Idézetek

korneliak >!

Carai an Caldazar – mondta Moiraine. Mindannyian döbbenten kapták felé a fejüket. – Carai an Ellisande. Al Ellisande. A Vörös Sas dicsőségére. A Nap Rózsája dicsőségére. A Nap Rózsájáért. Az első a manethereniek ősi csatakiáltása, a második utolsó királyuké. Eldrene-t hívták a Nap Rózsájának. – Moiraine Egwene-re és Matre mosolygott, bár a fiún egy kicsit tovább nyugtatta a pillantását, mint a lányon. – Az Arad-ház vére még ma is nagyon erős a Folyóközben. Az ősi vér dalol.

Tizennyolcadik fejezet - A Caemlyni út (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Egwene · Eldrene · Folyóköz · Moiraine Sedai
korneliak >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– És maga ezt a helyet választotta menedéknek? – hitetlenkedett Rand. – Akkor már nagyobb biztonságban lennénk kint, miközben előlük menekülünk.
– Ha nem csavarogtatok volna el – válaszolta türelmesen Moiraine –, most tudnátok, hogy védőkört húztam a ház köré. A Myrddraalok észre sem vennék, mert másfajta gonosz megállítására szolgál, de az, ami Shadar Logothban lakik, nem lépi át, sőt, még csak a közelébe sem jön. Reggel aztán nyugodtan elindulhatunk. Ezek a dolgok nem bírják a napfényt. Olyankor a föld mélyén rejtőznek.

Tizenkilencedik fejezet - Árnyékles (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Moiraine Sedai · Myrddraal · Rand al'Thor · Shadar Logoth
korneliak >!

– Igazad volt Belával kapcsolatban, Rand – szólt oda Moiraine a kanca mellől. – Erős szíve van, és legalább olyan makacs, mint ti, folyóköziek mind. Bármilyen különösnek hangozzon is, ő látszik a legkevésbé kimerültnek az összes ló közül.

Tizenegyedik fejezet - Útban Tarenrév felé (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Moiraine Sedai · Rand al'Thor
1 hozzászólás
korneliak >!

– Ez a te tudásod, Loial. Az Átjárók jelentik az egyetlen kiutat a számunkra, az egyetlen útvonalat, amin megelőzhetjük a Sötét Urat, még ha csak egy időre is.

Huszonegyedik fejezet - Döntések és jelenések (Második kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Loial · Moiraine Sedai · Sötét Úr
korneliak >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Moiraine lemászott Aldiebről. Nyugodt mozdulatokkal elővett valamit a zsebéből. Széthajtogatta. Rand egy pillanatra sötét elefántcsontot pillantott meg. Az angreal. Az angreallal az egyik, a botjával a másik kezében az aes sedai szembefordult a rohamozó trallokokkal, az Enyészek fekete kardjaival, és megvetette a lábát. Aztán a magasba emelte a botot, majd a földbe szúrta.

Tizennyolcadik fejezet - A caemlyni út (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: angreal · Moiraine Sedai · Myrddraal · Rand al'Thor · trallok
korneliak >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Ez meg mi? – kérdezte Nynaeve.
– A Shadar Logothot uraló gonosz – felelte Moiraine. – Mashadar. Nem lát, nem gondolkodik, éppolyan céltalanul mozog a városban, mint ahogy a féreg furkál a talajban. Akit megérint, az meghal.

Huszadik fejezet - Homok a szélben (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Mashadar · Moiraine Sedai · Nynaeve al'Meara · Shadar Logoth
korneliak >!

– A Kerék sző, a Minta jő – motyogta Moiraine. – Senki nem láthatja előre, milyen lesz a Minta, amíg az idő meg nem szőtte.

Hatodik fejezet - Lábnyomok a levegőben (Második kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Moiraine Sedai
korneliak >!

– A Fény legyen veled, Lan, a Hét Torony utolsó ura – mondta Moiraine olyan halkan, hogy Rand is alig hallotta. Aztán nagy sóhaj kíséretében keletre fordította Aldiebet.

Tizennyolcadik fejezet - A Caemlyni út (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: al'Lan Mandragoran · Moiraine Sedai
korneliak >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Loial felállt, meghajolt Moiraine felé.
– Loial vagyok, Halan fia Arent fia, aes sedai. A stedding mindig menedéket ad a Fény Szolgáinak.
– Köszönöm, Loial, Arent fia – felelte fanyarul Moiraine –, de én nem lennék ilyen elhamarkodott ezzel az üdvözléssel a helyedben. Olyan húsz aes sedai lehet ebben a pillanatban Caemlynben, és rajtam kívül mind a Piros ajahhoz tartozik. – Loial bölcsen bólintott, mintha értené. Rand csak zavartan rázta a fejét. Őt ugyan a Fény vakítsa meg, ha ő is értette, hogy ezzel meg mit akart mondani a nő. – Különös, hogy itt talállak – folytatta az aes sedai. – Nem sok ogier hagyta el a steddingeket az utóbbi években.

Huszadik fejezet - Emlékezés álmokra (Második kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Caemlyn · Loial · Moiraine Sedai · Rand al'Thor · stedding
korneliak >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Az őrző újra és újra a fák közé rontott Mandarbbal. Kardjáról, kesztyűjéről csöpögött a füstölgő, bugyborékoló vér. Amikor visszatért, egyre gyakrabban voltak szakadások a páncélján, vérző vágások a testén. Csatalova is botladozott, vérzett. Az aes sedai minden ilyen alkalommal megállt, hogy a sebeire fektesse a kezét. Amikor elvette a tenyerét, csak vér maradt az újra sértetlen bőrön.

Huszonhetedik fejezet - A Sötét Úr mozgolódik (Második kötet)

Kapcsolódó szócikkek: al'Lan Mandragoran · Moiraine Sedai