Mihály Terka személy

Böszörményi Gyula: Leányrablás Budapesten
Böszörményi Gyula: A Rudnay-gyilkosságok
Böszörményi Gyula: Ármány és kézfogó
Böszörményi Gyula: Bitó és borostyán
Böszörményi Gyula: Nász és téboly
Böszörményi Gyula: Szer'usz világ

Idézetek

CsN>!

– Ma odafönn lesz az ozsonna – közölte Terka néni. – Vagy tán nem hallották, hogy az imént vendégek jöttek? Három csuda mód puccos naccsága valami ládából vagy kaszniból, én nem is tudom, de úgy fenn hordják az orrukat, hogy idén mán nem kell többet pókhálóznunk, az biztos.

355. oldal, 14. Az emberbogár (Könyvmolyképző, 2015)

Kapcsolódó szócikkek: Mihály Terka
Lucky>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Csak nem! – csapta össze a két tenyerét Terka asszonyság. – De ha előre tudta, hogy ilyen nyughatatlan természete van annak a leánynak, akkor miért nem figyelmeztette a fiát, méltóságos asszonyom?
– A jó pedellus sem súgja meg előre az öntelt diáknak, hogy miféle leckét eszelt ki számára a tanár – felelt titokzatos mosollyal Erdődy grófnő. – S úgy tűnik, ez a Hangay lány bizony remek tanár! Olyan, aki a legcsípősebb leckét sem fél feladni az én fiamnak, aki bizony akármilyen lángelme is… ezt lássuk be, Terkám, sajnos cseppet sem tiszteli azokat, akik szoknyát hordanak.

269. oldal

Nymeria96>!

– Talán emlékeztetnem kell, hogy minden holmimat a vonaton hagytam? Bár való igaz, a villában akad még…
– Oda nem megyünk – közölte Ambrózy báró. – A tegnapi búcsúzkodását látva attól tartok, hogy ha ismét megpillantanák ott magát, Terka néni többé ki sem engedné a kapun.
A báró úr palotaforradalomtól tart – gondoltam némi elégedettséggel, ám jobbnak láttam mellőzni a csipkelődést.

22. oldal (Könyvmolyképző, 2017)

Lady_Hope I>!

– Mi készül itt Terka néni? – kérdeztem a konyhába lépve, mire ő:
– Tárkonyos húsleves.
– Deszkából és szögből? – nevettem fel, kimutatva az ablakon.

205. oldal, 8. Botrány a Női Kaszinóban (Könyvmolyképző, 2015)

Kapcsolódó szócikkek: Hangay Emília (Mili) · Mihály Terka
1 hozzászólás
Essie>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Most már minden rendben lesz, ugye, drága grófnő?
– Méghogy rendben? Alig hiszem. Sőt, attól tartok, az igazi bajok még csak most szakadnak a nyakunkba, Terkám.
– Szentséges Szűz Mária, ezt meg miből tetszik gondolni?
– Miből, miből! Tán te nem látod, hogy immár túl sok szoknya suhog a házban, báróból viszont erős hiány mutatkozik?

670. oldal, 32. Végjáték (Könyvmolyképző, 2016)

2 hozzászólás
Estheer>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– De hát mi történt, az istenért, mondja már meg valaki! (…)
– A báró úrfit megölték! – sikkantotta Terka néni, saját kijelentésétől a falnak tántorodva.
– No, ha megölték, akkor én még ilyen jó étvágyú hullát sose láttam – nevetett fel Isti, és bizonyságként tenyerével az üres tálcára csapott.

345-346. oldal, 14. Az emberbogár (Könyvmolyképző, 2015)

Signorina>!

– Na gyöjjék, néne, igyunk egy bögre sokoládot! Az erősíti a lelket, apasztja a könnyeket és mosolyt lop az ábrázatra.

346. oldal, 14. fejezet - Az emberbogár

ttiillyy P>!

– Haldoklunk, néne, maga is láthassa – feleltem épp csak felficcentve kicsinyt a fejemet. – Gáspár bácsi ugyanis a maga világlátott bölcsességével kitudományoskodta, hogy mivel a házat megóvni nem voltunk képesek, így feleslegessé vált az életünk, tehát most szépen, csendesen meghalunk. Mondjon értünk egy gyors imát, aztán menjen a dolgára, mert amilyen egészségesek vagyunk, ez bizony eltarthat még jó darabig.

236. oldal (8. fejezet)

Kapcsolódó szócikkek: Mihály Terka · Mück Mári · Vén Bódis Gáspár
vikcs>!

– Baj közeleg – sóhajtotta a szakácsné. – Én is érzem: tegnap estve óta nyom a mejjem, és zsiborog mindenem.
– A nehéz vacsorától lesz az, édes néne – öleltem meg hangomat dorgálón elmélyítve. – Mondtam már magának, hogy ne csipegessék annyit a maradék süteményből, mert megárt.
– Tán adjam mindet a kutyának? – háborodott fel Terka néni.

344-345. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Hangay Emília (Mili) · Mihály Terka
1 hozzászólás
Zzsófi>!

– Aki fél, gyakorta megvadul – szólt Terka néni, bánatosan forgatva ujjai között az immár semmire sem jó diót. – Vastag héjpáncélt, máskor tüskéket növeszt, hogy megvédje, ami érték még benne megmaradt. A báró úrfi is ilyen…
– Ilyen szétrágott dió? – kérdeztem, mire Terka néni hirtelen támadt indulattal a vödörbe dobta példabeszéde tárgyát.
– Sületlenséget beszélek, Milikém, ne hallgasson rám – legyintett. – A dió csak dió, az úrfi pedig… No, hát ő kicsit lőtyönfitty ugyan, de azért a férfi valahol mégis ott vackolódik benne.

52. oldal, 3. A hullaházban (Könyvmolyképző, 2016)