!

Mia Mitchell személy

Karen Rose: Számolj tízig

Idézetek

>!
krisztin1 P

– Mia… Egész nap a tükör előtt fogod bámulni magad? Kérlek, segíts begombolni az ingemet!
Mia nagyot pislogott, észre sem vette, hogy a tekintetét fölemelte a saját tükörképére. Visszatette a fényképet a fésülködőasztalra, és gyorsan nyakig begombolta Reed ingét, megkötötte a nyakkendőjét, és feltűzte a nyakkendőtűt.
– Hogy oldottad meg előttem?
Reed megcsókolta Mia orra hegyét.
– Sokkal tovább tartott felöltöznöm. Sőt, a hot dogot is üresen ettem, és egyedül aludtam – vigyorogva nézett le rá. – Az életminőségem jelentős mértékben javult.
Mia önkéntelenül is elnevette magát.
– Az enyém is.

Kapcsolódó szócikkek: Mia Mitchell · Reed Solliday
>!
dorcy01

Dana felvonta a szemöldökét.
– Azért jöttem, hogy bejelentsek egy gyilkosságot. – A dobozt Mia asztalára helyezte, és egy tarisznyarákot húzott elő belőle, amelynek az ollóit gumiszalag fogta össze. Nem mozgott.
Mia elfintorodott.
– Jesszus, Dana, mi a franc ez?
– Ez egy marylandi rák volt. A saját két kezemmel fogtam. Akkor élt, és élt volna, ha tegnap este átjössz. De megdöglött, és te vagy a hibás. Elégtételt akarok.

274. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Mia Mitchell
>!
Kiera

– Kész vagyok, amikor te is – mondta Dana csöndesen.
Mia egy ötcentest csúsztatott az asztal közepére, mire Dana elmosolyodott.
– Most már huszonöt centes kell – mondta Dana. – Infláció. De felírom, és majd később megadod. Folytasd. Mondjad.

324. oldald

Kapcsolódó szócikkek: Dana Dupinsky · Mia Mitchell
>!
Kiera

Mia felmutatta a jelvényét az ápolónőnek.
– Abe Reaganhoz jöttem látogatóba.
– Vége a látogatási időnek, asszonyom.
– Azért jöttem, hogy megbeszéljük Reagan nyomozó lőtt sebét. Nyomra bukkantunk.
A nővér az egyik oldalon beszívta az arcát.
– Aha. Mi van a zacskóban, nyomozó?
Mia lenézett a barna papírzacskóra, amelyben baklava lapult, Abe egyik kedvence. Aztán fölnézett, és rezzenéstelen arccal közölte:
– Rendőrségi fotók.
A nővér bólintott, belement a játékba.
– A folyosó vége előtt a harmadik ajtó. Mondja meg neki, hogy ha a vérnyomása felmegy attól, hogy megette azokat a rendőrségi fotókat, akkor este a leghosszabb tűmmel látogatom meg.
– Apám, maguk kegyetlenek – dünnyögte Mia, és hallotta, ahogy a háta mögött a nővér kuncog.

130. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Abe Reagan · Mia Mitchell
>!
Kiera

– Fogadni mernék, hogy Stacy még a bögrémet is elmosta.
Murphy utánament, és két asztallal odébb lerogyott a saját székébe.
– Nagyon undorító volt, Mitchell. A bögrédben… fura kis kis lények fejlődtek ki. – Megborzongott.
– Undorító, leírhatatlan ocsmányságok.

– A régi jó penész. Senkinek sem árt.

49. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Mia Mitchell
>!
Kiera

– Nocsak, nocsak. Kit fújt be a szél az ajtón… Csak nem Mia Mitchell nyomozó tért vissza közénk, hogy munkához lásson?
Mia levette kalapját, és lerázta róla a vizet.
– Meguntam a szappanoperákat. Mi a helyzet, Tommy?

43. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Mia Mitchell · Tom Polanski
Hirdetés
>!
Treszka

– Néha csak egy hajszál választja el a jó és a rossz utat. Elég egy jó tapasztalat, és egy kedves lélek mindent megváltoztathat.

283. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Mia Mitchell · Reed Solliday
>!
Treszka

– Csúnyán bánik veled? – kérdezte Dana, mintha egy ötévest vigasztalna.
Mia már nyitotta is a száját, hogy mond valami becsmérlőt, de hirtelen kiürült a panaszok raktára.
– Nem, tökéletes úriember. Kinyitja az ajtót, kihúzza nekem a széket, ernyőt tart a fejem fölé.
– Le kellene lőni – hörgött Dana mély hangon.

324-325. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Dana Dupinsky · Mia Mitchell
>!
Reika

– Valahol a kosz alatt ott lapult egy fehér perzsamacska. A sárban kuporgott a hátsó ajtó mellett.
Mia vigyorogva nézett föl a férfira. Látszott, mennyire undorodik az állattól.
– Olyan kedves magától.
– Nem. Undok vagyok. Utálatos. Fogja meg! Bűzlik.
– Szó sem lehet róla – nevette el magát Mia. – Allergiás vagyok a piszkos macskákra.
– Koszos lett a cipőm – panaszkodott Solliday, mire Mia fölnevetett.
Aztán Mrs. Dougherty felé fordult.
– Úgy tűnik, meglett a tékozló macska. Nana! – mondta, amikor Mrs. Dougherty reménykedve odafutott hozzájuk. – Egyelőre ez a macska bűnjel.

Kapcsolódó szócikkek: Mia Mitchell · Reed Solliday
>!
Sunshine

Levette a viseltes Fedorát a fejéről, és összerezzent. Nem csoda, ha az a pasas odakint azt hitte, hogy hajléktalan. A kabát és a kalap úgy nézett ki, mintha az üdvhadsereg kukájából cibálta volna ki. De akkor is, kit érdekel, mit gondolt az a pasas? Jó lenne leszoknod arról, hogy érdekeljen, mit gondolnak az emberek.

Kapcsolódó szócikkek: Mia Mitchell