!

Melanie Hamilton személy

Margaret Mitchell: Elfújta a szél
Donald McCaig: Rhett Butler
!

Melanie Hamilton (Olivia de Havilland)


Idézetek

>!
Milli

Melanie leült az asztalhoz. Csöppet sem reszketett a keze, mikor felvette Victor Hugo Nyomorultak című regényét, azt a könyvet, amely annak idején a legnépszerűbb volt a konföderációs katonák körében. Bár angolul olvasták, francia címét emlegették: Les miserables, de úgy ejtették ki Lee's miserables, vagyis Lee tábornok nyomorultjai.

886. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Melanie Hamilton
>!
latti

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Louis Valentine a sírkövet vizsgálta. – Nézd, anya! – kiáltotta. – Még egészen gyerek volt.
Mivel képtelen volt elviselni bátyja fájdalmát, Rosemary odament a fiához. Felolvasta:
– "Turner Wilkes, 1828. augusztus 14. – szeptember 10. Szívünk vágya.”
– Ashley bátyja volt – mondta rekedten Rhett. – Ha Turner Wilkesben van annyi tisztesség, hogy túléli, Melanie Turnerhez ment volna hozzá, Ashley pedig elvette volna Scarlettet, és én nem vesztegetem rá az életemet.
-Rhett, hát képtelen vagy megbocsátani neki?
Rhett fáradtan ingatta a fejét. – Persze, hogy megbocsátok neki. Ő az, aki. Magamnak nem tudok megbocsátani.

508. oldal

>!
FreeAngel 

Arcocskája olyan volt, mintha a világon nem lenne más, csak öröm, szeretet, jóság. Ő mindig boldog volt, így aztán szerette volna, ha körülötte is mindenki boldog, vagy legalább elégedett.

162. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Melanie Hamilton
>!
FreeAngel

Ő tudja, hogy a háború rossz és kegyetlen dolog, de azért szívesen harcol, és meg is hal, ha kell, ehhez pedig sokkal több bátorságra van szükség, mint ha valaki azt hiszi, hogy igaza van, és győzni fog.

244. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Ashley Wilkes · Melanie Hamilton
>!
BZsofi +SP

Az emberek szabad akaratuk szerint kell hogy cselekedjenek. Nem mindannyian gondolkozunk egyformán, és téves úgy ítélnünk meg másokat, ahogy mi cselekednénk.

140. oldal III. kötet (Kriterion, 1976)

Kapcsolódó szócikkek: Melanie Hamilton
Hirdetés
>!
Virág_

– Drága asszonyom. Mindig kitüntetésnek és különös örömmel veszem, ha itt lehetek a házában, mert ön és az önhöz hasonló hölgyek az egyedüli reménysugárt jelentik elborult életünkben. Elvették férfikorunk virágait, asszonyaink kacagását. Elvették vagyonunkat. Visszavettek ötven évvel a kulturálatlanság sötétségébe. Elvették a gyermekek reményét, akiknek iskolába kellene járniuk, és az aggok békéjét, akiknek pihenniük kellene a biztonságos napfényben… Ám mi nem csüggedünk, és új életet fogunk kezdeni, mert van olyan bátor szívünk, amilyen a magáé is, és erre építünk. És amíg ilyen a szívünk, addig a jenkik nem törhetnek meg bennünket.

41. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Meade doktor · Melanie Hamilton
>!
Virág_

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Igazi csupa szív asszony…
(…) Rhett tekintete nem egy asszony haláláról, de egy legendabeli, emberfölötti lény haláláról beszélt, a gyöngéd, önfeláldozó, acélosan erős lelkű asszonyok megtestesült alakjáról, akikre a déli férfiak rábízhatták háború idején házukat, és akiknek büszke és hűséges szívéhez visszatérhettek a vereség után.

63. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Melanie Hamilton · Rhett Butler
>!
Virág_

Melanie nem tud hinni senkinek, a becstelenségében, akit szeret… Ez legyen a kereszt a válladon.

Kapcsolódó szócikkek: Melanie Hamilton · Rhett Butler