Matula bácsi személy

Fekete István: Téli berek
Fekete István: Tüskevár
Fekete István: Erdei utakon
Fekete István: Ködös utak
Fekete István: Matula és egyebek
Pál Ferenc: A szorongástól az önbecsülésig
Sándor Klára: Határtalan nyelv
Fekete István: Öreg magyarok
!

Matula (Bánhidi László alakításában)


Idézetek

bleknajt>!

Igaz, Matulának olyan bagószaga van, hogy ha szúnyog száll rá, szúrni már nem tud, mert azonnal nikotinmérgezést kap.

Kapcsolódó szócikkek: Matula bácsi
1 hozzászólás
encus625 P>!

Matula csak egy mozdulattal jelezte, hogy a bereknek is megvan a maga tartózkodó illemszabálya. Itt nincs erőltetett komázás se le, se fel. Itt nem esnek egymás nyakába az emberek még temetésen sem, nem gázolják át a barátkozás érzékeny bozótját az első napon, nem közelednek egymáshoz hangos csörtetéssel, nem rohannak le senkit, de nem is lehet őket lerohanni. Itt mindennek, minden valóságnak neve van, értelme, jelentősége és ideje; itt nem becéznek, és nem rövidítenek le semmit, és ha valaki a szilfából szilcsit, a szárcsából szárcsikát és a kunyhóból kuncsit csinálna, Matula jól megnézné és – sajnálná.
– Szögény… hogyan beszél…
És Tutajos ki nem mondott tétova gondolatainak legmélyén megérezte, hogy ha egy reggel Matula azzal keltené, hogy:
– Gyuszkó, ébredjen, mert felkelt a napcsi… – hát ijedten nézne rá, hogy megbolondult-e, s közben kicsit utálkozna is.

187. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Ladó Gyula Lajos (Tutajos) · Matula bácsi
2 hozzászólás
Almost_Zed>!

– Nézze meg ezt a fát! Ha ez beszélni tudna!
A fa koronája nem is látszott, hogy meddig ér, és a törzse másfél méter vastag is lehetett.
Az erő és szépség, az idő maga volt ez a tölgyfa. Gyula megsimogatta kérgét, ami kemény volt, mint a szélmarta gránit.
– Volt itt egy tudós ember, azt mondta, több lehet háromszáz évesnél, és azt mondta, igazuk volt a régieknek, akik szentnek tisztelték az ilyen fát.
És Tutajos úgy érezte: igaza volt annak a tudósnak. A koronában emberderék vastag görcsös ágak nyúltak szét, és rettenetes erejükben mintha az eget tartották volna.
Gyulában különös érzés ködlött, és szótlanul állt az elmúlt évszázadok mellett, amelyeket ez a szent fa őrzött magában. Saját kiforratlan jelentéktelenségét érezte emellett a tiszta óriás mellett, aki kiáltások és halálsóhajok emlékére emlékezett, aki látta még a várat, rabokat és elmúlt embereket; tivornyákat hallott, vad harci dalt és jajongó gyászéneket, ordítást és suttogást, és elmúlt minden, de ebben az ősfában benne van minden!
– Én is elnézem néha – mondta Matula –, van benne legalább negyven köbméter fa.
– Más is van benne, Matula bácsi – mondta a fiú, mert úgy érezte, mintha az öreg megbántotta volna –, de én úgy gondolom, azt nem lehet méterrel megmérni…
Az öreg sokáig hallgatott.
– Tudja, Gyula – mondta szokatlan szelíden –, én nem mondom, hogy nincs igaza, de a szegény ember inkább csak méterrel méri, mert nem a tegnapra gondol az, akinek holnap talán nincs tüzelője.

208-209. oldal (Móra Könyvkiadó, 1970)

Kapcsolódó szócikkek: Matula bácsi · tölgyfa
WolfEinstein>!

– Sokat hazudnak a könyvekben – legyintett gúnyosan Matula –, én ugyan kézbe nem vennék egyet se, ámbár, aki írta, lehet, tőlem hallotta. Jártak itt mindenféle urak. Olyan félbolond is, aki könyvet írt…

159. oldal, A könyv (Lazi, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: Matula bácsi
tomgabee>!

Matula olyan közel volt a természethez, hogy csak egy nyelve volt, akár a varjaknak: a valóság nyelve.

Kapcsolódó szócikkek: Matula bácsi
Aquarius P>!

[…] ha el nem múlna, ami rossz, hogyan gyühetne, ami jó?

274. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Matula bácsi
Turms>!

Matula arcára nagyobb indulatok sem ültek ki. Egyszer a vihar megszorított bennünket a nádasban, s egy kunyhóban vártuk az idő jobbra fordulását. Közben a mennykő ugyancsak szorgoskodott körülöttünk. Olyan félelmetes hördülésekkel vágott le hol itt, hol ott, hogy sziszegve kapkodtam a fejem. Még idevág!… – szorongtam.
– Abíz meglehet – bólintott Matula, jelezve, hogy ezellen nincs orvosság, de mindjárt megnyugtatott, hogy a komáját is megvágta az istennyila, de még ma is él. Beszélni ugyan nem tud azóta a koma, meg a farát kicsit félre hordja, de „amúgy” semmi baja nincs…

388. oldal, Berekben (Szépirodalmi, 1979)

Kapcsolódó szócikkek: Matula bácsi
clarisssa P>!

Nem értek veled egyet, de ha bajod lesz, gyere hozzám! Azt értem Matula bácsi módszere alatt, hogy nem hatalmat gyakorolok, hanem a helyzetnek megfelelően, érettségét figyelembe véve engedem dönteni a másikat, de közben azért ott állok mellette, és ha szüksége van rám, segítek.

Kapcsolódó szócikkek: Matula bácsi
Ibanez P>!

– Megeszik a szúnyogok – szólt közbe Nancsi néni.
– Az az ő dolguk.
– Gyula meg véresre vakarja magát.
– Az meg a Gyula dolga. Matulát hetven éve eszik, mégis egészben van.

psn>!

Matulának olyan bagószaga volt, hogy a legöregebb szúnyog veteránok ijedten és enyhe nikotinmérgezéssel zümmögtek tova, másodsorban pedig Matulának olyan bőre volt, hogy azon némely süldőszúnyog esetleg megfenhette szurkálóját, de csípésről szó sem lehetett.

Berekben

Kapcsolódó szócikkek: Matula bácsi · szúnyog