Marija Morevna személy

Catherynne M. Valente: Marija Morevna és a Halhatatlan
Sherrilyn Kenyon: Stygian

Idézetek

BakosJuci>!

– A szőlőskert, amelyik ezt a bort adta, Sztálin elvtárs asztalát is kiszolgálja – mesélte a férfi az egyik éjszaka somolyogva. – Emlékszel, mit mondtam a gyerekekről és az atyuskákról, és hogy ki eszik először és ki utoljára? – Halhatatlan Koscsej elfintorodott, ahogy a borba kóstolt. – Túl édes. Sztálin elvtárs fél a keserűtől, és olyan az ízlése, mint egy elkényeztetett hercegnőnek. Én élvezem a keserűséget – a tapasztalat adja. Annak az előjoga, aki valóban él. Neked is meg kellene tanulnod élvezni. Végtére is, amikor minden egyéb elfogyott, keserűség akkor is bőségesen akad.

71. oldal

Kapcsolódó szócikkek: bor · Halhatatlan Koscsej · keserűség · Marija Morevna · szőlő · Sztálin · tapasztalat
Ninácska P>!

Egy tengerparti városban állt egy hosszú, keskeny ház egy hosszú, keskeny utcában, és egyik hosszú, keskeny ablakában ott ült Marija Morevna, zokogását munkaruhájába fojtva, és nem nézett ki a lombos fákra. A téli hold letekintett rá, és ezüst kezével megsimogatta a haját. Tizenhat esztendős volt, de a könnyeiben már benne volt a tizenhetedik év árnyéka. Elég idős, hogy iskola után dolgozzon, elég idős, hogy a fáradtság beköltözzön az ízületeibe és a sarkába, elég idős, hogy tudja: valami visszaszerezhetetlen múlt el.
Ha kipillantott volna az ablakon, talán látta volna, ahogy egy nagy, vénséges, fekete bagoly telepedik a tölgyfa ágára. Talán látta volna, ahogy a bagoly veszedelmesen előrehajol a zöldesfekete ágon, s anélkül, hogy levenné szemét az ő ablakáról, lepottyan – puff, nyekk! – az utcára. Látta volna, ahogy a madár fölpattan, és amikor kiegyenesedik, már jóképű ifjú csinos, fekete kabátban, haja göndör és sűrű, ezüsttel pettyezett, szája félmosolyra húzódik, mintha édességre várna.
Marija Morevna azonban mindebből semmit sem látott.
Csak a kopogást hallotta a nagy cseresznyefa ajtón, és sietett, hogy kinyissa, mielőtt az anyja felébredne. Megtorpant gyári kezeslábasában, arca vértelenre sápadt a holdfényben, a férfi pedig lenézett rá, mert igencsak magas volt. A fekete kabátos idegen lassan, anélkül, hogy levette volna róla a szemét, letérdelt elé.
– Koscsej elvtárs vagyok, a családnevem Besszmertnij – mondta lassú, morgó hangon –, és az ablakban ülő lányért jöttem.

Kapcsolódó szócikkek: Halhatatlan Koscsej · Marija Morevna
theodora>!

Ó, kegyetlen leszek hozzád, Marija Morevna! Elakasztja majd a lélegzeted, milyen kegyetlen tudok lenni. De megérted, nem igaz? Elég okos vagy. Én követelődző teremtmény vagyok. Önző, kegyetlen és a végletekig ésszerűtlen. De a szolgád is. Amikor éhezel, megetetlek; amikor megbetegszel, ápollak. A lábad elé fekszem; mert a szerelmed, a csókjaid előtt megalázkodom. Csak előtted leszek gyenge.

77. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Halhatatlan Koscsej · Marija Morevna
Pöfivonat>!

– Nagyon makacs csontjaid vannak! – morogta Csajnik. – Mintha egyáltalán nem akarnál összezsugorodni! Pimasz leány, miért akarsz olyan magas lenni?
– Másként nem érném el a legfelső könyvespolcot – ellenkezett Marija, mire a domovoj vállat vont, mintha csak azt mondaná: A lányok és a többi óriásnépség rejtélyesek és kifürkészhetetlenek.

35. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Marija Morevna
AniTiger P>!

Marija Morevna magányosan, madarak nélkül sírdogált eltávozott nővérei, üres gyomra és a zsúfolt ház miatt, amely éjjel úgy nyögött, akár egy asszony, aki egyszerre akar megszülni tizenkét gyermeket.

26. oldal, 2. fejezet - A vörös kendő

Kapcsolódó szócikkek: Marija Morevna
BakosJuci>!

– Ez nem jelenti azt, hogy nem tudjuk, mik a történetek, vagy hogy nem azokban járunk minden pillanatban. A csjortok, vagyis mi, kisebb-nagyobb démonok és ördögök, megszállottak vagyunk. Rögeszmések. Ilyen a természetünk. Ugyanazon az úton járunk körbe-körbe: ugyanoda lépünk, ugyanazokat a történeteket játsszuk el újra meg újra, ugyanazokkal a mozdulatokkal, miközben az idő felgyűlik, mint a kerék alatt a fonal. Szeretjük a mintázatokat. Megnyugtatnak. Néha apróságok megváltoznak – ház helyett autó jön, az egyik lányt nem Jelenának hívják. De valójában nem lesz más. Soha. – Baba Jaga ráncos kézfejét Marija arcához simította. – Így leszel halhatatlan volcsica. Újra meg újra végigjárod ugyanazt a történetet, míg barázdát nem taposol a világba; mígnem a történet akkor is forog és szól, mint egy fonográf, amikor te már eltűntél; és akkor ismét föl kell kelned, golyóval a koponyádban, hogy eljátszd a szerepedet és elmondd a szöveged.

117. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Baba Jaga · halhatatlanság · Marija Morevna
SchizoVampire P>!

A gondolatok azonban nem ehetőek. Marija Morevna magányosan, madarak nélkül sírdogált eltávozott nővérei, üres gyomra és a zsúfolt ház miatt, amely éjjel úgy nyögött, akár egy asszony, aki egyszerre akar megszülni tizenkét gyermeket.

A vörös kendő, 26. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Marija Morevna
Zina>!

– Marija Morevna! Nem tudsz semmit? A lányoknak nagyon, nagyon kell vigyázniuk, hogy csak szalagokra, magazinokra és jegygyűrűkre gondoljanak! A szívükből ki kell söpörniük mindent a csókokon, a színházon és a táncon kívül. Nem szabad Puskint olvasniuk, soha nem szabad okosat mondaniuk, nem lehet ravasz a szemük, nem viselhetik a hajukat kibontva, és nem mászkálhatnak mezítláb, különben fölkeltik az ő figyelmét!

43. oldal

BakosJuci>!

De ha megtaníthatlak valamire, az az legyen, hogy mindent kiélvezz, fölfalj – elsőként a legdrágábbat, ahogy az a jussod.

67. oldal

Kapcsolódó szócikkek: élvezet · Halhatatlan Koscsej · Marija Morevna
Arianrhod P>!

“Who answered your call?” To Urian’s knowledge, only Apollymi had shown mercy to their race and dared to defy Apollo.
“The goddess Marzanna.”
He glanced to his father. “I’ve never heard of her.”
“She’s a northern goddess.” His father’s lips twisted with wry humor. “An interesting one, I’m told. Sort of a combination of Persephone and Hades, all in one. With the psychosis you would expect from such a mash-up. She’s the wife of Koshchei the Deathless.”

Kapcsolódó szócikkek: Halhatatlan Koscsej · Marija Morevna