Marcus Aurelius személy

Márai Sándor: Füves könyv
John Steinbeck: Édentől keletre
P. G. Wodehouse: Nászidőszak
Faludy György: Karoton
P. G. Wodehouse: Jeeves majd megoldja
Faludy-Kovács Fanny: Faludy fehéren-feketén
Csíkszentmihályi Mihály: Flow – Az áramlat
Thomas Harris: Hannibal
Robin Sharma: A szerzetes, aki eladta a Ferrariját
Anton Pavlovics Csehov: Anna a férje nyakán
Jókai Mór: Kelet királynéja
Ivo Andrić: Vezírek és konzulok
Juhász Gyula: Juhász Gyula összes versei
Cséfalvay Pál: Az Esztergomi Bazilika, Kincstár és Vármúzeum
Szív Ernő: Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt?
P. G. Wodehouse: Golfőrültek
Dewey Gram: Gladiator (Penguin Readers)
Elina Hirvonen: Legtávolabb a haláltól
Kőrösi Zoltán: Az utolsó meccs
XVI. Benedek pápa: Az egyházatyák
Langer Róbert – Vértesaljai László: Szent Kozma és Damján
Charles Baudouin: Az önfegyelmezés művészete
Raeleen D'Agostino Mautner: Citromból limoncellót
Zászlós Levente: Napfogyatkozás
Elizabeth Gilbert: Big Magic
Garaczi László: Hasítás
Ryan Holiday: Az akadály maga az út
Irvin D. Yalom: Szemben a nappal
Márai Sándor: Európa elrablása

Idézetek

BZsofi P>!

Ha csak teheted, élj mindig úgy, hogy az emberi szellem kristályba fagyott remekműveinek egyikét mindennap megszemléld, s ha néhány pillanatra is! Ne múljon el egyetlen napod, hogy nem olvastál néhány sort Seneca, Tolsztoj, Cervantes, Arisztotelész, a Szentírás, Rilke vagy Marcus Aurelius könyveiből. Mindennap hallgass néhány ütem zenét, ha másképp nem lehet, szólaltasd meg a zenedobozon Bach, Beethoven, Gluck vagy Mozart valamely tételét. Ne múljon el nap, hogy nem nézegetted néhány percen át valamilyen jó nyomat tükrében Brueghel, vagy Dürer, vagy Michelangelo valamelyik festményét vagy rajzát. Mindezt oly könnyű megszerezni, s oly könnyű megtalálni a félórát, mely a remekművekhez szükséges! S oly könnyű megtölteni lelked az emberi tökéletesség boldog összhangjával! Gazdag vagy, akármilyen nyomorult is vagy. Az emberi szellem teljessége a tiéd is. Élj vele, mindennap, ahogy lélegzik az ember.

107

Márai Sándor: Füves könyv Gyógyító gondolatok

vargarockzsolt>!

    Vannak, akik szerint, aki hóban focizik, az másfél óra alatt sokkal több bölcsességet érez meg a test és a lélek kettősségéről, az emberi akarat végességéről és a kiszámíthatatlan sorsfordulatokról, mintha ugyanezen idő alatt Marcus Aurelius hátrahagyott írásait lapozgatná.

69. oldal, Hó

Kőrösi Zoltán: Az utolsó meccs Történetek a titkos magyar focikönyvből

Kapcsolódó szócikkek: Marcus Aurelius
Kuszma P>!

Olvasom Marcus Aureliusnál, hogy a szüzesség kincs, amit nem szabad elveszíteni, mert soha többé nem találjuk meg. Próbálom magamévá tenni a gondolatot, de beugrik egy idézet a Gólya hozza? című könyvből. Fiunk felnőtt lett, mondja anya apának, ágyneműjén pollúció nyomát észleltem. A szexbomba című könyv borítójára meredek. Összekuszálódnak a gondolataim, a császár iránti lelkesedésem egy időre lelohad.

49. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Marcus Aurelius
2 hozzászólás
Sli P>!

A sztoikusok (például Khrüszipposz, Zénón, Cicero és Marcus Aurelius) azt hirdették, hogy megtanulni helyesen élni annyit tesz, mint megtanulni helyesen meghalni, és fordítva: tudni jól meghalni annyi, mint tudni jól élni. Cicero szerint „a bölcselkedés a halál iskolája”. Szent Ágoston azt írta: „Csak a halállal való szembesüléskor születik meg az ember igazi énje.” Sok középkori szerzetes tartott koponyát a cellájában, hogy gondolatait a halandóságra és a belőle nyert tanításokra irányítsa, s így helyes életet éljen. Montaigne azt tanácsolta, az író dolgozószobája temetőre nézzen, hogy elméje élesen működjön. A nagy írók, filozófusok évezredeken át hasonló gondolatok sorát vetették papírra, arra emlékeztetve, hogy jóllehet a halál fizikai értelemben megsemmisít, a halál tudata megmenti az embert.

34. oldal, 2. fejezet - A megvilágosító élmény (Park, 2018)

Irvin D. Yalom: Szemben a nappal A haláltól való rettegés legyőzése

Sli P>!

Az egyetlen, ami igazán számít, hogy mik vagyunk valójában. A jó lelkiismeret – állítja Schopenhauer – sokkal többet ér, mint a jó hírnév. Legfőbb célunk legyen a jó egészség és az intellektuális gazdagság, ez az útja a gondolatok kimeríthetetlen áradásának, a függetlenségnek, az erkölcsös életnek. A belső nyugalom abból a tudatból fakad, hogy csak a dolgok értelmezése, nem maguk a dolgok billenthetnek ki nyugalmunkból.

Utóbbi tétel, miszerint lelki nyugalmunkat a tapasztalatok értelmezése határozza meg, nem maguk a tapasztalatok, az ókorból származó, máig érvényes és jelentős terápiás tantétel. Ez volt a sztoikusok központi gondolata, amelyet Zénón, Seneca, Marcus Aurelius, Spinoza, Schopenhauer és Nietzsche is vallott, s amely később mind a dinamikus, mind a kognitív viselkedésterápia alapvető koncepciójává vált.

104-105. oldal, 3. fejezet - Halálszemléletek: az elmélet hatalma (Park, 2018)

Irvin D. Yalom: Szemben a nappal A haláltól való rettegés legyőzése

2 hozzászólás
cseri P>!

Ajánlás
Ezt a könyvet ajánlom Senecának, mert arra tanított, hogy erkölcs nélkül nincs ember. És Epiktétosznak, mert megtanított arra, mi van hatalmunkban. És Marcus Aureliusnak, aki megtanulta Epiktétosztól, mi az, ami hatalmunkban van – és türelmes volt. És Montaigne-nak, mert jókedvű volt és nem törődött vele, mi lesz művével a halál után. És a sztoikusoknak általában, akik megvigasztaltak, mikor nem volt vigasz a földön, és megtanítottak, hogy ne féljek a haláltól, sem a rabszolgaságtól, sem a szegénységtől, sem a betegségektől. És egy-két férfinak, akik barátaim voltak és igaz férfiak. És egy-két nőnek.

Ajánlás

Márai Sándor: Füves könyv Gyógyító gondolatok

Kapcsolódó szócikkek: Marcus Aurelius · Seneca
Sli P>!

– Na de ilyet, Jeeves!
– Igen, uram.
– Mit akar azzal mondani, hogy „Igen, uram”?
– Annak tényét igyekeztem kifejezésre juttatni, hogy mélyen átérzem: az ön helyzete sok tekintetben csakugyan némiképp nehéz. De talán bátorkodhatom felhívni a figyelmét Marcus Aurelius császár egyik észrevételére, amely így hangzik: „Valami nehézség jut osztályrészedül? Sebaj. A Mindenség sorsának része ez, amely kezdettől fogva elrendeltetett számodra. Mindaz, ami osztályrészedül jut, része a nagy teljességnek.”
Kissé hortyogva szedtem a levegőt.
– Szóval ezt mondta?
– Igen, uram.
– Nos, megmondhatja neki, azt üzenem, hogy egy seggfej.

51-52. oldal, 4. fejezet - Gussie hűvösre kerül (Ciceró, 2003)

Kapcsolódó szócikkek: Bertram Wooster · Marcus Aurelius · Reginald Jeeves · teljesség
1 hozzászólás
danaida>!

Amikor vártunk téged, sokszor gondoltam egy magyar orvosra, aki latinra fordította a Micimackót. Képzeld csak, Marcus Aurelius, amint a pannon hadjárat alatt a Micimackót olvassa…

166. oldal, Szív Lacika

Kapcsolódó szócikkek: Lénárd Sándor · Marcus Aurelius
>!

Marina erre kedvenc ókori szerzőjétől, Marcus Aureliustól idézett: „Ha valami külső jelenség bánt, voltaképpen nem maga a jelenség nyugtalanít, hanem a róla alkotott ítéleted.”

169. oldal

Raeleen D'Agostino Mautner: Citromból limoncellót A veszteség feldolgozásától a lélek újjászületéséig olasz módra

Kapcsolódó szócikkek: Marcus Aurelius
1 hozzászólás
Anaire>!

Tárgyilagosság most, ebben a pillanatban.
Önzetlen cselekvés most, ebben a pillanatban.
Minden külső események készséges elfogadása most, ebben a pillanatban.
Ez minden, amire az embernek szüksége van.
(Marcus Aurelius)

Bevezetés: A boldogulás mikéntje

Kapcsolódó szócikkek: Marcus Aurelius