!

Lyra Belacqua személy

Philip Pullman: Északi fény
Philip Pullman: A titokzatos kés
Philip Pullman: A borostyán látcső
Philip Pullman: Northern Lights
!

Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards)

!

Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards)


Idézetek

>!
Shiro

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Ó, Iorek! Szörnyű dolgot tettem! Kedvesem, meg kell verekedned Iofur Raknisonnal, és nem készültél fel rá – fáradt vagy, éhes vagy, a páncélod meg…
– Mi az a szörnyű dolog?
– Elmondtam neki, hogy jössz, mert leolvastam a jelképolvasóról, és neki minden vágya, hogy ember legyen, és daimónja legyen. Ezután sóvárog! Hát elhitettem vele, hogy én a te daimónod vagyok, és el foglak hagyni téged, és az övé leszek, de ehhez meg kell verekednie veled. Mert másképpen, drága Iorek, nem engednének küzdeni, egyszerűen halálra égetnének, mielőtt odaérnél…
– Rászedted Iofur Raknisont?
– Igen. Rábeszéltem, hogy verekedjen meg veled, ahelyett hogy egyszerűen megölne mint számkivetettet, és a győztes lesz a medvék királya. Muszáj volt megtennem, mert…
– Lyra Belacqua? Nem; te Aranyszájú Lyra vagy – jelentette ki Iorek. – Egyetlen vágyam, hogy megverekedjem vele. Gyere kicsi daimónom!

356. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Iorek Byrnison · Lyra Belacqua
>!
SophieOswald

Lyra felnézett, de előbb meg kellett dörzsölnie a szemét, mert a hidegben könnyek homályosították el. Amikor kitisztult a szeme, a látottaktól a lélegzete is elakadt. Az Aurora reszketeg villódzássá fakult, de a csillagok gyémántként ragyogtak, és a briliánsokkal tűzdelt óriási sötét boltozaton száz meg száz parányi fekete alak repült keletről, délről – észak felé.
– Madarak? – kérdezte Lyra.
– Boszorkányok – válaszolt a medve.

220. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Iorek Byrnison · Lyra Belacqua
>!
SophieOswald

Fiatal volt – Mrs. Coulternél is fiatalabb, szőke, a szeme ragyogó zöld, öltözéke, akár a többi boszorkányé, lebegő fekete selyem, és nem viselt sem szőrmét, sem csuklyát, sem kesztyűt. Mintha nem is érezné a hideget. Homlokát piros virágokból font egyszerű kis koszorú övezte. Mint a paripát, lovagolta meg a felhőfenyőágat, s Lyra bámuló pillantásától úgy egyméternyire zabolázta meg.
– Lyra?
– Igen! És te Serafina Pekkala vagy, úgye?

310. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Lyra Belacqua · Serafina Pekkala
>!
cz_lili99

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

De megint nekiestek, három nagydarab, kegyetlen férfi, és ő csak riadt, rémült gyerek, és elszakították tőle Pantalaimont, őt a rácsos ketrec egyik végébe hajították, a küszködő Pantalaimont pedig átvitték a másikba. Drótkorlát emelkedik kettejük között, de Pantalaimon még akkor is az ő része, még össze vannak kötve. Egy másodpercig Pantalaimon még Lyra drága lelke.

287. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Lyra Belacqua · Pantalaimon
>!
kedaiyun

Szavai hallatán Lyra úgy képzelte, hogy a Por nagybetűvel értendő, mintha nem közönséges porról volna szó.

24. oldal (Magyar Könyvklub)

Kapcsolódó szócikkek: Lyra Belacqua
>!
kedaiyun

Lyra meg a daimónja végigosontak a sötétbe borult csarnokon, féloldalra húzódva, hogy a konyhából meg ne lássák őket.

(első mondat)

Kapcsolódó szócikkek: Lyra Belacqua · Pantalaimon
Hirdetés
>!
Marsie

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

És Lyra meg a daimónja hátat fordítottak a világnak, amelyikben születtek, a nap felé néztek, és beléptek az égbe.

utolsó mondat

Kapcsolódó szócikkek: Lyra Belacqua · Pantalaimon
3 hozzászólás
>!
piciszusz

Lord Asriel felállt, és elfordult a tűztől. Lyra megcsodálta: mennyire más jelenség a bácsikája, mint akár a hájas komornyik, akár a görnyedt-ernyedt tudósok. Lord Asriel magas, széles vállú férfi volt, sötét arca szilaj, szemében mintha állandóan kegyetlen nevetés villámlana. Uralkodónak, harcosnak az arca ez; sem lenézni, sem szánni nem tudná soha senki. Minden mozdulata széles, tökéletesen kiegyensúlyozott, mint holmi nemes vadé, s ha ilyesféle szobába lép, mintha a vadat zárták volna szűk ketrecbe.

17. oldal Magyar Könyvklub, 1997.

Kapcsolódó szócikkek: Lord Asriel · Lyra Belacqua
>!
Leah

-Fogadok, hogy a puskagolyót is elfogod – pihegte a kislány, és elhajította a
botot. – Hogy csinálod?
– Nem vagyok ember – felelte a medve. – Ezért nem lehet medvének sohasem
túljárni az eszén. A trükköt, a fortélyt éppolyan tisztán látjuk, mint a kezet meg a
lábat. Olyan a szemünk, mint az emberé volt valamikor réges-régen. De te tudsz
erről, hiszen te érted a jelképolvasót.
– Az nem ugyanaz – rázta meg a fejét Lyra. Most még jobban ingerelte a
medve, mint amikor a dühének volt tanúja.
– Ugyanaz – mondta Iorek. – Felnőtt ember nem tudja olvasni. Ami én vagyok
az emberi ellenfélnek, az vagy te a felnőtteknek a jelképolvasóval.
– Lehet – mondta Lyra, zavartan, kelletlenül. – Ez azt jelenti, hogy mire
felnövök, elfelejtem, hogyan kell leolvasni?
– Ki tudja? Én még sohasem láttam jelképolvasót, sem senkit, aki le tudná
olvasni. Te talán más vagy, mint a többiek.

237. oldal (Alexandra kiadó 2007)

Kapcsolódó szócikkek: Iorek Byrnison · Lyra Belacqua
>!
Leah

Lyra csak azt nem értette, hogyan találhatta valaha is annyira lenyűgözőnek és
okosnak ezt az asszonyt.

294. oldal (Alexandra kiadó 2007)

Kapcsolódó szócikkek: Lyra Belacqua · Mrs. Coulter