Lindhorst levéltáros személy

E. T. A. Hoffmann: Az arany virágcserép
E. T. A. Hoffmann: Az arany virágcserép / Scuderi kisasszony

Idézetek

KingucK P>!

– Úgy van, a sárkányok közé – folytatta Lindhorst levéltáros. – Eredetileg elkeseredésből történt. Önök, uraim, tudják, hogy apám nemrégen halt meg, legfeljebb ha háromszáznyolcvanöt esztendeje, és ezért viselek most is gyászt; a kedvence voltam és egy csodálatos onixot hagyott rám, amelyet fivérem mindenáron meg szeretett volna kaparintani.

3. vigília: Értesülések Lindhorst levéltáros családjáról - Veronika kék szeme - Heerbrand irattáros

Kapcsolódó szócikkek: Lindhorst levéltáros · ónix · sárkány
7 hozzászólás
KingucK P>!

– Ismerlek – folytatta az öregasszony –, bátor kislány vagy, hiába akartalak a mumussal elaltatni, mert éppen akkor nyitottad tágra a szemedet, hogy megláthasd a mumust, bementél a leghátsó sötét szobába, és apád fésülködőköpenyében gyakran ijesztgetted a szomszéd gyerekeit.
Nos tehát, ha tudományom segítségével komolyan le akarod győzni Lindhorst levéltárost és a zöld kígyót, ha komolyan akarod, hogy Anselmus mint udvari tanácsos, a férjed legyen, akkor a következő napéjegyenlőség éjszakáján tizenegy órakor lopakodj ki apád házából és jöjj hozzám; akkor kimegyek veled a keresztútra, amely innen nem messze szeli át a földeket, ott előkészítünk minden szükségeset, és ne rémítsen meg, ha talán csodálatos dolgokat látsz. És most, jó éjszakát kislányom, a papa vár már a levessel!

5. vigília: Anselmus udvari tanácsosné - Cicero: De officiis - Cerkófmajom és másfajta népség - Az öreg Liese - A napéjegyenlőség

KingucK P>!

– Lakik itt helyben egy különc öregember, azt mondják, mindenféle titkos tudományt művel, de mivel ilyesmi tulajdonképpen nem létezik, én inkább kutató régésznek tartom, aki amellett még kísérletező vegyész is. Senki másra nem gondolok, mint a mi titkos levéltárosunkra. Lindhorstra. Mint tudja, magányosan él félreeső öreg házában, s ha a szolgálat nem foglalja el, mindig könyvtárában vagy vegyi laboratóriumában található, ahová azonban senkit sem bocsát be. Sok ritka könyve és rengeteg eredeti kézirata is van, amelyek részben arab, kopt vagy más, semmiféle ismert nyelvhez nem tartozó jegyekkel íródtak.

2. vigília: Anselmus diákot ittasnak és bolondnak vélik - Átkelés az Elbán - Graun karmester bravúráriája - Conradi gyomorlikőrje és a bronz almáskofa

Kapcsolódó szócikkek: Lindhorst levéltáros
KingucK P>!

Most Tunisz közelében lakik egy cipruserdőben, ott egy híres, rejtelmes karbunkulust kell őriznie: egy ördöngös szellemidéző szeretné megszerezni, akinek Lappföldön van nyári lakása, s ezért fivérem csak akkor jöhet el egy negyedórácskára, ha a szellemidéző éppen szalamandra ágyásait gondozza a kertjében, s ilyenkor mesélheti el sietve nekem, mi újság a Nílus forrásainál.

3. vigília: Értesülések Lindhorst levéltáros családjáról - Veronika kék szeme - Heerbrand irattáros

Kapcsolódó szócikkek: ciprus · Lappföld · Lindhorst levéltáros · Nílus · Tunisz
KingucK P>!

– Korántsem – válaszolta a levéltáros nyugodtan és hidegvérrel –, a három aranyos-zöld kígyó, akiket ön, Anselmus úr a bodzafán látott, éppen az én három lányom volt, és immár nyilvánvaló, hogy ön beleszeretett a legfiatalabbnak, Serpentinának a kék szemébe.

4. vigília: Anselmus diák búskomorsága - A smaragdtükör - Miképpen esett meg, hogy Lindhorst levéltáros keselyű képében elrepült és Anselmus diák senkivel sem találkozott

Kapcsolódó szócikkek: Anselmus diák · kígyó · Lindhorst levéltáros · Serpentina
KingucK P>!

Amint a diák így belebámult az alkonyatba, károgó rikoltással egy fehérszürkés keselyű emelkedett fel magasra a levegőbe, és Anselmus most észrevette, hogy a fehér lebegés, amelyet még mindig a távolodó levéltárosnak vélt, már nyilván a keselyű volt bár sehogy sem tudta megérteni, hogy hirtelen hová tűnt a levéltáros.

4. vigília: Anselmus diák búskomorsága - A smaragdtükör - Miképpen esett meg, hogy Lindhorst levéltáros keselyű képében elrepült és Anselmus diák senkivel sem találkozott

Kapcsolódó szócikkek: Anselmus diák · keselyű · Lindhorst levéltáros
gesztenye11 >!

Ekkor Lindhorst levéltáros szelíden vállamra veregetett és így szólt:
– Csitt, csitt! Tisztelt barátom! Ne panaszkodjék. Hát talán nem járt-e az imént Atlantiszban és nincs-e ott önnek is legalább egy csinos majorsága, lelkének költői birtoka? Vajon Anselmus boldogsága más-e, mint az élet a költészetben, amely előtt a természet legmélyebb titkaként föltárul valamennyi lény szent összhangja?

Az arany virágcserép - Tizenkettedik vigília

Kapcsolódó szócikkek: Anselmus diák · boldogság · Lindhorst levéltáros